Koronavirus - informasjon om forsikring

Forsikring
 

Jobbreiser i Norden

Fra 1. juni er det igjen mulig å dra på jobbreiser i hele Norden. Reiseforsikringen som du har gjennom arbeidsgiver vil gjelde på slike reiser fra denne datoen.

Dette må du passe på hvis du reiser på jobbreise:

  • Korona-situasjonen er fortsatt alvorlig. Det er derfor viktig at du tar hensyn både til deg selv og andre.
  • Hvis det skjer noe på reisen som er knyttet til korona-viruset, inkludert at du får økonomiske tap, så vil dette ikke dekkes av reiseforsikringen.
  • Du vil heller ikke være dekket av reiseforsikringen hvis det skjer noe rundt karantenebestemmelser, smitteverntiltak, innstillinger av reiser og så videre.

Forsikring

Driften vår har stanset eller er redusert som følge av koronaviruset. Hva dekker driftstapforsikringen?

For at driftstapsforsikringen skal kunne erstatte tapt omsetning og inntekt ved driftsavbrudd, må det ha skjedd en erstatningsmessig skade på bedriftens eiendeler eller næringsbygg. Med erstatningsmessig skade mener vi skader som følge av brann, vann, tyveri osv.

Driftstap eller avbrudd som oppstår på grunn av et virusutbrudd er det vi kaller force majeure, altså at forholdene og situasjonene er utenfor både vår og din kontroll. Forsikringen erstatter derfor ikke dette.

Det er likevel enkelte tilfeller hvor vi vil dekke driftstap som følge av koronaviruset.

Eksempel:
Får bedriften en erstatningsmessig skade på en maskin som produserer varer, og produksjonen stopper opp, vil dette utløse avbruddsforsikringen. Viser det seg vanskelig å få reparert maskinen fordi maskinleverandøren har alle sine ansatte i karantene, vil avbruddet bli forlenget. Avbruddstiden og driftstapet vil i dette tilfellet være dekket av forsikringen.

» Les mer om forsikringen her

Dekker driftstapsforsikringen tapt arbeidsinntekt om ansatte settes i karantene av myndigheter eller må jobbe hjemmefra?

Nei, forsikringen dekker driftstap ved avbrudd på grunn av skade på bedriftens eiendeler eller næringsbygning. At bedriftens ansatte må i karantene eller jobbe hjemmefra på grunn av koronaviruset er ikke dekket av forsikring.

» Se Folkehelseinstituttets råd om smitteforebygging og planlegging ved karantene

Omsetningen vår faller som følge av koronaviruset. Kan jeg justere omsetning på forsikringsdekningene våre?

Det er anledning til å justere omsetningen dersom bedriftens omsetningen faller betydelig. Det er bedriften sitt ansvar å melde fra til oss dersom omsetningen endrer seg igjen. 

Vi har reduserte inntekter som følge av koronaviruset. Er det anledning for betalingsutsettelse på våre forsikringer?

Det er mulig med betalingsutsettelse. Vi anbefaler å ta kontakt med en rådgiver i banken for å finne den beste løsningen for din bedrift.

Vi har stanset driften vår som følge av koronaviruset. Kan vi si opp forsikringene våre?

Har bedriften sine forsikringsbehov endret seg som følge av koronaviruset anbefaler vi å ta kontakt med en rådgiver i banken. På den måten kan vi sammen finne beste løsninge for din bedrift og sikre at dere er riktig forsikret.

Dekkes tapt husleieinntekt som følge av koronaviruset av Næringsbygg og Boligbygg?

Tapt husleieinntekt er kun dekket hvis det har oppstått en erstatningsmessig skade på bygningen, det vil si brann, vann, tyveri etc. Tap av husleieinntekt i forbindelse med koronaviruset er ikke en erstatningsmessig skade, og vil derfor ikke gi erstatning.

Kan vi si opp reiseforsikringen til de ansatte ved permittering på grunn av korona-situasjonen?

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig er fritatt sin lønnsplikt. Arbeidstakerforholdet består og det forutsettes av arbeidsstans kun er midlertidig. Vi anbefaler ikke at ansatte meldes ut av reiseforsikringen i permitteringsperioden. Mange bedrifter har kjøpt familiedekning for sine ansatte, og en utmelding av forsikringen kan gi konsekvenser for den enkelte ansatte. Om bedriften likevel velger å melde ut sine ansatte av ordningen, må bedriften opplyse arbeidstaker særskilt om at reiseforsikringen ikke lengre er aktiv.

Kan vi redusere kjørelengden på næringsbil(er) som følge av koronaviruset?

Ja, ta kontakt med en rådgiver i banken hvis dette blir aktuelt.

Vi har kjøpt reiseforsikring for våre ansatte. Hva dekker forsikringen ved avbestilling eller kansellering som følge av koronaviruset?

Hovedregelen er at vi dekker avbestillinger til områder der UD har gitt reiseråd, eller hvis reisen din påvirkes av lokale restriksjoner på innreise. Du må selv sette deg inn i disse restriksjonene. For reiser i Norge får du også dekket avbestilling, så lenge reisen skulle skjedd før 20. april.  

Vi dekker ikke avbestilling til områder hvor UDs reiseråd ikke lenger gjelder. Dette er fra 15. juni Danmark (se unntak i punktet over), Island, Finland, Færøyene og Grønland. Fra 15. juli inkluderes alle land i EØS/Schengen-området, med unntak av Bulgaria, Kroatia, Ungarn, Luxembourg, Portugal og Romania, i tillegg til Sverige med unntak av Kronoberg, Blekinge og Skåne. 

For reiser til land/områder som fortsatt omfattes av UDs reiseråd dekker vi avbestilling av reiser som skulle ha skjedd frem til og med 27. august. 

Bestilte du reisen etter 12. mars dekker vi ikke avbestilling. 

Ved avbestilling av jobbreise må bedriften først ta kontakt med flyselskap eller reisearrangør, for å se hva de betaler tilbake. Vi dekker det bedriften ikke får fra flyselskapet og andre reiseselskaper. Velger bedriften å avbestille flyreisen må man takke ja til den refusjonsformen flyselskapet tilbyr. Hvis flyselskapet innstiller reisen gis det normalt full refusjon. Bedriften melder skade for avbestilling av jobbreise for sine ansatte, husk å ha forsikringsnummeret på reiseforsikringen tilgjengelig.

Her kan dine ansatte lese mer om reiseforsikring og koronavirus ved privatreise

Jeg er selvstendig næringsdrivende og er bekymret for å bli smittet. Hva gjør jeg hvis jeg blir syk og må holde meg hjemme?

Blir du minst 50% sykemeldt og må holde deg hjemme over lengre tid, kan du som har forsikringen Sykeavbrudd for selvstendig næringsdrivende i DNB melde sak til oss. Forsikringen gir rett til utbetaling av et på forhånd avtalt dagpengebeløp. Ved 100% sykemelding utbetales fullt avtalt dagpengebeløp. Ved lavere grad reduseres erstatningen forholdsmessig. En forutsetning for utbetaling er at sykemeldingen gir rett til sykepenger fra NAV. Vanligvis starter utbetalingen etter 16 sykemeldingsdager, hvis ikke annet er avtalt.

Hvordan melder jeg skade?

Du melder skade ved å logge inn i nettbanken.
  • Gjelder det skade på bedriftens eiendeler mm, logger du deg inn i bedriftsnettbanken
  • Gjelder det skader som dekkes av reiseforsikring som bedriften har kjøpt for sine ansatte, reiseforsikring via medlemsorganisasjon eller skader som skal dekkes av reiseforsikring i kredittkort, logger du deg inn i privatnettbanken
  • Gjelder det skader som dekkes av en forsikring du har kjøpt privat, logger du deg inn i privatnettbanken

Jeg har meldt inn en sak, hva er behandlingstiden?

Vi opplever stor pågang på grunn av Koronaviruset og det vil derfor ta litt tid før vi har ferdigbehandlet skadesaker. Vi jobber så raskt vi kan og vil håndtere ditt oppgjør så snart som mulig. VI ber i denne perioden om litt ekstra tåldmodighet og setter stor pris på om du ikke purrer på saken din per telefon eller e-post. På den måten får vi frigitt tid til behandling av din og andres skadesaker. Vi takker på forhånd for tålmodigheten.

Vi har ansatte på reise som har spørsmål om dekninger. Hvor kan de finne svar?

Vi har en egen side for spørsmål relatert til reise og forsikring.

» Les mer om reise og forsikring
 

DNBs respons i møte med Koronaviruset

DNB logo
Det er en krevente tid for mange. Se hvordan DNB håndterer Koronaviruset. 
 

Har du spørsmål?

Samtale med rådgiver
Hvis du har spørsmål knyttet til din avtale kan du ringe bedriftssenteret på telefon 915 04800 eller starte en chat med oss.