Koronavirus - informasjon om forsikring

Forsikring
 

Utenriksdepartementets (UD) globale reiseråd

Utenriksdepartementets (UD) globale reiseråd gjelder for alle land utenfor Norge, og gjelder til 15. april 2021. Det betyr at UD ikke vil at du skal dra på reiser som ikke er strengt nødvendige. UD har gjort noen unntak for disse reiserådene i EØS/Schengen-området. Disse unntakene er delt inn i såkalt "gule" og "røde" land, der Folkehelseinstituttet (FHI) bestemmer hvilke land som har hvilken farge.

Viktig informasjon:
 • Det blir enda enklere for både oss og deg hvis du melder saken din til oss etter datoen du skulle ha reist.
 • Behandlingstiden blir kortere hvis du sender oss bekreftelse fra fly- eller reiseselskap på hva du eventuelt får igjen av penger fra dem.
 • Reiseforsikringen gjelder likt for de som har fått vaksine, og de som ikke har fått. Se mer om dette lenger ned på siden under "Viktig informasjon om "gule" og "røde" land".

Dette må du gjøre før du melder en sak

Avbestill turen

Vi kan behandle saken din raskere om du følger disse punktene:
 • Du skal alltid først avbestille turen din hos flyselskap, turoperatør, hotell eller liknende.
 • Dette er fordi vi dessverre ikke kan behandle saken din før vi vet hva du får igjen fra flyselskapet, turoperatøren, hotellet eller liknende.

Få skriftlig bekreftelse

 • Få skriftlig bekreftelse fra de som solgte deg reisen som viser hvor mye penger du får tilbake.
 • Hvis du ikke får igjen penger, må du sende oss skriftlig bekreftelse e.l. på dette også. Bekreftelsen får du fra de som solgte deg reisen.

Finn frem dokumentasjon

 • Skriftlig bekreftelse (se punktet over).
 • Billetter/kvitteringer for flyreisen, hotell og liknende.
 • Betalte du reisen med kredittkort? Send oss kontoutskrift av betalingen, eller faktura som viser hva du betalte.
 • Gi oss beskjed hvis noen andre i hjemmet ditt har reiseforsikring andre steder, f.eks. hos arbeidsgiver eller gjennom fagforening.

Meld inn saken

 • Det er viktig at du gjør dette etter datoen du skulle ha reist. Da blir det enklere å behandle saken din.

Slik melder du sak til Fremtind

Finn frem dokumentasjon

Du behøver følgende:
 • Billetter/kvitteringer for flyreisen, hotell og lignende
 • Skriftlig bekreftelse som viser hva du får igjen fra flyselskap, hotel og lignende, også om du ikke får igjen noe
 • Betalte du reisen med kredittkort? Send oss kontoutskrift av betalingen, eller faktura som viser hva du betalte.
 • Gi oss beskjed hvis noen andre i hjemmet ditt har reiseforsikring andre steder, for eksempel hos arbeidsgiver eller gjennom fagforening

Meld skade i nettbanken

Du melder skade ved å logge inn i nettbanken.
 • Gjelder det skade på bedriftens eiendeler mm., logger du deg inn i bedriftsnettbanken
 • Gjelder det skade som dekkes av reiseforsikring som bedriften har kjøpt for sine ansatte, reiseforsikring via medlemsorganisasjon eller skade som skal dekkes av reiseforsirking i kredittkort logger du deg inn i privatnettbanken
 • Gjelder det skader som dekkes av en forsikring du har kjøpt privat, logger du deg inn i privatnettbanken

Saken din blir behandlet

Vi opplever stor pågang på grunn av koronaviruset, og det vil derfor ta litt tid før vi har ferdigbehandlet saken din. Vi jobber så raskt vi kan, og vil håndtere ditt oppgjør så snart som mulig.

Vi ber i denne perioden om litt ekstra tålmodighet, og setter stor pris på om du ikke purrer på saken din via telefon eller e-post. På denne måten får vi frigitt tid til behandling av din og andres saker. Vi takker på forhånd for tålmodigheten.
 

Forsikring

Driften vår har stanset eller er redusert som følge av koronaviruset. Hva dekker driftstapforsikringen?

For at driftstapsforsikringen skal kunne erstatte tapt omsetning og inntekt ved driftsavbrudd, må det ha skjedd en erstatningsmessig skade på bedriftens eiendeler eller næringsbygg. Med erstatningsmessig skade mener vi skader som følge av brann, vann, tyveri osv.

Driftstap eller avbrudd som oppstår på grunn av et virusutbrudd er det vi kaller force majeure, altså at forholdene og situasjonene er utenfor både vår og din kontroll. Forsikringen erstatter derfor ikke dette.

Det er likevel enkelte tilfeller hvor vi vil dekke driftstap som følge av koronaviruset.

Eksempel:
Får bedriften en erstatningsmessig skade på en maskin som produserer varer, og produksjonen stopper opp, vil dette utløse avbruddsforsikringen. Viser det seg vanskelig å få reparert maskinen fordi maskinleverandøren har alle sine ansatte i karantene, vil avbruddet bli forlenget. Avbruddstiden og driftstapet vil i dette tilfellet være dekket av forsikringen.

» Les mer om forsikringen her

Dekker driftstapsforsikringen tapt arbeidsinntekt om ansatte settes i karantene av myndigheter eller må jobbe hjemmefra?

Nei, forsikringen dekker driftstap ved avbrudd på grunn av skade på bedriftens eiendeler eller næringsbygning. At bedriftens ansatte må i karantene eller jobbe hjemmefra på grunn av koronaviruset er ikke dekket av forsikring.

» Se Folkehelseinstituttets råd om smitteforebygging og planlegging ved karantene

Omsetningen vår faller som følge av koronaviruset. Kan jeg justere omsetning på forsikringsdekningene våre?

Det er anledning til å justere omsetningen dersom bedriftens omsetningen faller betydelig. Det er bedriftens ansvar å melde fra til oss dersom omsetningen endrer seg igjen. 

Vi har reduserte inntekter som følge av koronaviruset. Er det anledning for betalingsutsettelse på våre forsikringer?

Det er mulig med betalingsutsettelse. Vi anbefaler å ta kontakt med en rådgiver i banken for å finne den beste løsningen for din bedrift.

Vi har stanset driften vår som følge av koronaviruset. Kan vi si opp forsikringene våre?

Har bedriftens forsikringsbehov endret seg, som følge av koronaviruset anbefaler vi å ta kontakt med en rådgiver i banken. På den måten kan vi sammen finne beste løsning for din bedrift og sikre at dere er riktig forsikret.

Dekkes tapt husleieinntekt som følge av koronaviruset av Næringsbygg og Boligbygg?

Tapt husleieinntekt er kun dekket hvis det har oppstått en erstatningsmessig skade på bygningen, det vil si brann, vann, tyveri etc. Tap av husleieinntekt i forbindelse med koronaviruset er ikke en erstatningsmessig skade, og vil derfor ikke gi erstatning.

Kan vi si opp reiseforsikringen til de ansatte ved permittering på grunn av korona-situasjonen?

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig er fritatt sin lønnsplikt. Arbeidstakerforholdet består og det forutsettes av arbeidsstans kun er midlertidig. Vi anbefaler ikke at ansatte meldes ut av reiseforsikringen i permitteringsperioden. Mange bedrifter har kjøpt familiedekning for sine ansatte, og en utmelding av forsikringen kan gi konsekvenser for den enkelte ansatte. Om bedriften likevel velger å melde ut sine ansatte av ordningen, må bedriften opplyse arbeidstaker særskilt om at reiseforsikringen ikke lengre er aktiv.

Kan vi redusere kjørelengden på næringsbil(er) som følge av koronaviruset?

Ja, ta kontakt med en rådgiver i banken hvis dette blir aktuelt.

Vi har ansatte på reise som har spørsmål om dekninger. Hvor kan de finne svar?

Vi har en egen side for spørsmål relatert til reise og forsikring.

» Les mer om reise og forsikring

Dekker dere avbestilling av reiser i Norge?

Ja, vi dekker avbestilling av reiser innenlands som ble bestilt før 5. november 2020. Det gjør vi fordi myndighetene nå anbefaler alle å unngå unødvendige reiser i Norge. 
 • Vi dekker innenlandsreiser frem til myndighetene opphever reiserådet for Norge.

Vi dekker ikke avbestilling for reiser du bestiller etter 5. november 2020.
Disse datoene kan endre seg hvis rådene fra myndighetene endres. Nasjonale reiseråd står over eventuelle lokale reiseråd.

Jeg er selvstendig næringsdrivende og er bekymret for å bli smittet. Hva gjør jeg hvis jeg blir syk og må holde meg hjemme?

Blir du minst 50 % sykemeldt og må holde deg hjemme over lengre tid, kan du som har forsikringen Sykeavbrudd for selvstendig næringsdrivende i DNB melde sak til oss. Forsikringen gir rett til utbetaling av et på forhånd avtalt dagpengebeløp. Ved 100 % sykemelding utbetales fullt avtalt dagpengebeløp. Ved lavere grad reduseres erstatningen forholdsmessig. En forutsetning for utbetaling er at sykemeldingen gir rett til sykepenger fra NAV. Vanligvis starter utbetalingen etter 16 sykemeldingsdager, hvis ikke annet er avtalt.

Hvordan melder jeg skade?

Har du avbestilt reisen din? Eller er den kansellert eller innstilt? Vi kan dessverre ikke behandle saken din før vi vet hva du får igjen fra flyselskapet, turoperatøren, hotellet eller lignende.

MERK! Reisen din må være bestilt før 12. mars 2020, eller mens området du skulle reist til var grønt eller gult, for at du skal kunne søke oss om erstatning.

Vi kan behandle saken din raskere hvis du følger denne listen:
 • Du skal alltid først avbestille turen din hos flyselskap, turoperatør, hotell eller liknende.
 • Få skriftlig bekreftelse fra de som solgte deg reisen som viser hvor mye penger du får tilbake.
 • Hvis du ikke får igjen penger, må du sende oss skriftig bekreftelse fra flyselskap, hotell e.l. på dette også. Bekreftelsen får du fra de som solgte deg reisen.
 • Nå kan du melde saken din til oss, her er dokumentasjonen du behøver:
  - Billetter/kvitteringer for flyreisen, hotell og liknende
  - Skriftlig bekreftelse som viser hva du får igjen fra flyselskap, hotell og liknende
  - Betalte du reisen med kredittkort? Send oss kontoutskrift av betalingen, eller faktura som viser hva du betalte.
  - Gi oss beskjed hvis noen andre i hjemmet ditt har reiseforsikring andre steder, for eksempel hos arbeidsgiver eller gjennom fagforening.

Du melder skade ved å logge inn i nettbanken.
 • Gjelder det skade på bedriftens eiendeler mm, logger du deg inn i bedriftsnettbanken
 • Gjelder det skader som dekkes av reiseforsikring som bedriften har kjøpt for sine ansatte, reiseforsikring via medlemsorganisasjon eller skader som skal dekkes av reiseforsikring i kredittkort, logger du deg inn i privatnettbanken
 • Gjelder det skader som dekkes av en forsikring du har kjøpt privat, logger du deg inn i privatnettbanken
 

Viktig informasjon om "gule" og "røde" land og områder

Viktig informasjon om avbestillinger til "gule" og "røde" land (EØS/Schengen)

Hvis du selv skal avbestille reisen, og søke om erstatning hos Fremtind, må du huske dette:
 1. Stedet du skulle reise til må være rødt både den dagen du avbestiller reisen og den dagen du skulle ha reist. Hvis stedet er rødt den dagen du avbestiller, men gult den dagen du skulle reist, får du dessverre ikke erstatning.
 2. Vi anbefaler derfor at du venter så lenge som mulig med å avbestille reisen.
 3. Meld saken til oss etter datoen du skulle ha reist. Da blir det enklere å behandle saken din.
 4. Reisen må også være kjøpt før 12. mars 2020, eller mens landet var "grønt/gult". Bestilte du reisen mens landet var rødt, dekker vi ikke avbestilling.

Før du melder saken din til oss, avbestiller du som vanlig reisen din først hos flyselskapet, hotellet, turoperatøren eller liknende. Se punktet "Dette må du gjøre før du melder sak til Fremtind" helt øverst på denne siden for å se hva du må gjøre hvis du vil melde sak til oss.

Vi dekker ikke ekstrautgiftene dine hvis du blir satt i karantene i landet du reiser til.

Jeg har tatt vaksine mot korona. Betyr det at jeg nå kan reise mellom landene, og at reiseforsikringen gjelder som vanlig?

Svaret er dessverre nei til begge deler. Det er smittesituasjonen i hvert enkelt land eller område som bestemmer om du kan reise dit. Det er med andre ord viktig at du fortsatt forholder deg til myndighetenes reiserestriksjoner og Utenriksdepartementets reiseråd. Disse rådene avgjør dessuten om reiseforsikringen din er gyldig eller ikke gyldig.

Hvilke avbestillinger dekker dere til land innenfor EØS/Schengen-området ("gule" og "røde" land)?

Hovedregelen er at reiseforsikringen gjelder fullt ut så lenge området du reiser til var gult da du reiste. Dette gjelder også hvis det skjer noe knyttet til korona-situasjonen.

Hovedregelen når du allerede har kjøpt en reise og skal bruke reiseforsikringen:
- Gule land eller områder: Du får ikke dekket avbestilling.
- Røde land eller områder: Du får dekket avbestilling, men det finnes noen viktige unntak. Se punktet over.

Hvilke avbestillinger dekker dere til land utenfor EØS/Schengen-området?

Hovedregelen er at vi fram til 22. april 2021 dekker avbestilling til land eller områder det UD har gitt reiseråd. Reiserådene fra UD finner du her. Reiser innen EØS/Schengen-området har egne avbestillingsfrister. 

Hva skjer hvis landet eller området er gult når jeg avbestiller, men reisen skjer frem i tid?

Forsikringen dekker ikke avbestillinger du gjør mens landet eller området er gult. Hvis landet eller området blir rødt etter at du har avbestilt har ikke dette noe å si for avbestillingen, fordi vi bare tar hensyn til datoen da reisen ble avbestilt.

Jeg skal til et gult land eller område, men må mellomlande i et rødt land eller område. Hva gjør jeg?

Vi dekker ikke avbestillinger når reisen går gjennom et rødt land eller område. Du må selv eventuelt ombooke reisen slik at den overholder karantenebestemmelsene ved inn- og utreise.

Jeg er i et land eller område som UD har endret fra gult til rødt. Hva gjør jeg, og hva har jeg krav på?

Hvis du er i et område eller land som går fra gult til rødt, gjelder reiseforsikringen din som vanlig så lenge du bestilte reisen da stedet var grønt eller gult, eller før 12. mars 2020.

Hvis du vil dra hjem før du hadde tenkt fordi området har blitt rødt, må du selv kontakte flyselskapet for å endre hjemreisen. Du må selv betale det det koster å forandre billetten. Vi dekker bare ekstrakostnader ved tidligere hjemreise når UD beordrer evakuering.

Jeg er i et rødt land eller område, og har fått evakueringsråd fra lokale myndigheter, men ikke fra UD

Vi dekker bare evakuering når beordringen kommer fra UD. Hvis lokale myndigheter ber deg evakuere, må du dekke ekstrakostnadene selv. Når smittesituasjonen er så usikker som nå, er dette en av risikoene du tar hvis du drar til et rødt land.

Jeg har reist til et rødt land eller område, men bestilte billetten da landet var grønt/gult. Hva dekker reiseforsikringen da?

Du må sjekke reiseforsikringen din for å se hva den sier om reiser til land der myndighetene har gitt reiseråd. En del av kundene våre har ulik dekning på dette punktet, fordi de har kjøpt forsikringene sine fra ulikt sted.

Jeg ønsker ikke å reise til et gult land eller område. Får jeg dekket avbestilling?

Nei, vi dekker dessverre ikke avbestillinger til gule land eller områder.

Jeg har lyst til å reise til utlandet nå. Hva bør jeg gjøre?

Vi håper du tenker deg godt om før du bestiller reise til utlandet. Smittesituasjonen endrer seg nå flere steder, og det kan bety at det blir vanskeligere for oss å hjelpe deg hvis noe skulle skje.

Du bør uansett sjekke dekningen din i reiseforsikringen. Mange av kundene våre vil nemlig ikke ha gyldig reiseforsikring ved reiser til røde land, eller land som er en del av UDs globale reiseråd.
 

DNBs respons i møte med koronaviruset

DNB logo
Det er en krevende tid for mange. Se hvordan DNB håndterer Koronaviruset. 
 

Har du spørsmål?

Samtale med rådgiver
Hvis du har spørsmål knyttet til din avtale, kan du ringe bedriftssenteret på telefon 915 04800 eller starte en chat med oss.