Aksjefond for bedrifter

New York stock exchange

Aksjefond er den fondstypen som gir din bedrift mulighet for best avkastning. Til gjengjeld må du tåle at avkastningen kan svinge betydelig.

Hva er et aksjefond?

Et aksjefond består av minimum 80 prosent aksjer. Den forventede langsiktige avkastningen er tre til fem prosentpoeng over bankrenten.

Med tjenesten fondshandel kan du kjøpe og selge fond.  I tillegg kan du selvfølgelig følge utviklingen på verdien av bedriftens investeringer i DNB fondene.

Passer for bedrifter som

  • ønsker høyest mulig avkastning på fondsinvesteringene
  • vil ta del i verdiskapningen som skjer i forskjellige bransjer og regioner i verden
  • vil at profesjonelle forvaltere skal ta hånd om bedriftens investeringer
  • skal investere i seks år eller mer og tåler at avkastningen kan svinge til dels betydelig underveis

Passer ikke for bedrifter som

  • ikke tåler at avkastningen kan bli negativ i perioder
  • har kort investeringshorisont

Derfor bør din bedrift velge aksjefond fra DNB

  • vi har forvaltet aksjefond siden 1966
  • investerer du i våre fond blir dine verdier tatt hånd om av noen av Norges beste forvaltere
  • ett av Norges  største forvaltningsmiljø – trygghet for dine investeringer
Se også:
» Se våre aksjefond