illustrasjonsbilde
Indeksfond er som et helt vanlig aksjefond, bare billigere. Et indeksfond skal kun følge utviklingen til en børsindeks og ikke forsøke å slå den. Slike fond er derfor billigere å drifte enn aktivt forvaltede fond.
Ved å spare i ett indeksfond får man en bred og rimelig spredning på pengene dine i aksjemarkedet, noe som gjør at indeksfond er godt egnet for deg som skal spare lenge. 
Fondsfakta
Minstetegning
100 kroner
Årlig kostnad 0,2 %
Forvaltningskap. 11,2 mrd.

Verdiutvikling DNB Global Indeks

Kursutvikling DNB Global Indeks 10 000 kroner har vokst til 21 300 kroner p fem r
Periode: 6. juni 2011 til 6. juni 2016
Faktainformasjon om DNB Global Indeks


Indeksfond passer for deg som

  • skal spare fem år eller lengre
  • ønsker god avkastning
  • er opptatt av lave kostnader
  • vet at verdiene kan svinge til dels betydelig underveis

Fordeler med indeksfond

Et indeksfond er som et vanlig aksjefond, bare billigere.
  • Årlig forvaltningshonorar fra 0,2 - 0,3 prosent
  • 0,- i gebyr ved kjøp og salg
  • Minstetegning: 100 kroner
  • Rimeligere enn tradisjonell analysedrevet aksjeforvaltning

I indeksfondene utelukker vi selskaper som ikke følger våre retningslinjer for samfunnsansvarlige investeringer.

Husk at:

Historisk avkastning ikke er noen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.
Se også:
» DNB Norge Indeks

» Aktivt forvaltede aksjefond