Kombinasjonsfond for bedrifter

graf

Kombinasjonsfond investerer både i aksjefond og rentefond. Avkastning og risiko avhenger av fordelingen av rentepapirer og aksjer i fondets portefølje. Jo større aksjeandel, desto høyere forventet avkastning - og risiko.

Passer for bedrifter som ønsker:

  • god avkastning på overskuddslikviditeten men ikke ønsker like store verdisvingninger som i et rent aksjefond
  • enkle fondsløsninger
  • at profesjonelle forvaltere bytter mellom ulike aksje- og rentefond ut fra kombinasjonsfondets rammer

Passer ikke for bedrifter som:

  • ikke tåler at avkastningen kan bli negativ i perioder

Aktiv-fondene

Aktiv-fondene er blant våre mest populære fond. Navnene Aktiv 30, 50 og 80 indikerer hvor stor aksjeandel fondet har. De investerer i et knippe av våre egne fond samt utvalgte fond fra andre utenlandske forvaltere.
Se også:
» Våre kombinasjonsfond