Obligasjonsfond for bedrifter

Bygg
I obligasjonsfond er det muligheter for bedre avkastning enn i pengemarkedsfond. Til gjengjeld er det noe større verdisvingninger.
I obligasjonsmarkedet omsettes lån med lang løpetid. Gjennomsnittlig løpetid i våre obligasjonsfond avhenger av våre forventninger til renteutviklingen, men vil normalt være mellom to og fire år. Våre ordinære obligasjonsfond investerer i statsobligasjoner, bankobligasjoner og obligasjoner utstedt av store, solide selskaper i andre næringer. Statsobligasjonsfondene investerer kun i statsobligasjoner.

Passer for bedrifter som:

  • ønsker bedre langsiktig avkastning enn bankinnskudd

Passer ikke for bedrifter som:

  • ikke tåler av avkastningen kan bli negativ i perioder
Se også:
» se våre obligasjonsfond