Hjelp og kundeservice for pensjon og forsikring

Nettløsning for pensjon og forsikring

I nettløsningen kan bedriften oppdatere endringer i lønn, stillingsprosent eller ansettelsesforhold. I tillegg får man full oversikt over avtalene, filoverføring, rapporter og en rekke andre tjenester. Du logger deg inn med din brukerident TB/NB/CB/CU. Du kan bruke kodebrikke, BankID eller BankID på mobil. Har du allerede tilgang kan du melde inn ny bruker elektronisk via nettløsningen.

Har du ikke brukerident kan du kontakte kundesenter på
915 04800 for bestilling, eller du kan sende oss skjemaet » Bestilling av brukertilgang til nettløsning

» Slik bruker du nettløsning

Spørsmål til fakturaen på innskuddspensjon?

 

Skjema

» Her har vi samlet alle skjema for pensjon og forsikring

Vilkår forsikring

» Her finner du oversikt over alle våre forsikringsvilkår
 

Pensjon

Hvem skal være med i pensjonsavtalen?

Alle ansatte som er fylt 20 år og jobber minimum 20 prosent stilling skal meldes inn i pensjonsavtalen fra første arbeidsdag. Ansatte meldes inn med faktisk lønn og faktisk stillingsprosent.

Ansatte som er i lovbestemt permisjon skal stå i avtalen med samme lønn og stillingsprosent som før permisjonstiden. Ansatte som er i frivillig permisjon kan meldes ut av avtalen så lenge ikke annet er avtalt.

Ansatte som er sykmeldt

Ansatte som er sykemeldt skal stå i pensjonsavtalen i sykemeldingsperioden. Når den ansatte nærmer seg maksdato for sykepenger skal det sendes inn Arbeidsgivermelding ved uførhet for søknad om innskuddsfritak/uførepensjon. Skjema finner man under melding/søknad i nettløsningen. Har man ikke tilgang til nettløsning kan man benytte skjema: https://www.dnb.no/bedrift/pensjon/skjema-for-bedrifter-og-offentlige-foretak.html

Ny uførepensjon

Ny uførepensjon i tjenestepensjonsordningene må tilpasses ny uføretrygd i Folketrygden.

Pensjonsnivåene i dagens ordninger tar utgangspunkt i en lavere utbetaling fra NAV, slik at en samlet utbetaling (i mange ordninger) blir tilsvarende 66 prosent (før skatt)
Når NAV nå har et pensjonsnivå på 66%, gir ikke lengre bedriftenes ordninger den samme tryggheten for sine medlemmer som det den opprinnelige tanken gjerne var.

Ved å tilpasse uførepensjonen til de nye reglene for uføretrygd og skatt, vil man kunne sikre bedriftens medlemmer på et tilsvarende nivå som tidligere.

​Ny uførepensjon beregnes med grunnlag i årslønn på uførhetstidspunktet og utbetales som tillegg til utbetaling fra NAV.

Vi har følgende dekninger:  

1. Grunndekning (for at bedriften skal kunne velge tilleggsdekningen, må man velge grunndekning a eller b, eller en kombinasjon av begge)

a) Inntil 3 prosent av lønn begrenset oppad til 12 G.


b) Et kronetillegg på inntil 25 prosent av Grunnbeløpet. Kronetillegget kan maksimalt utgjøre 6 prosent av  pensjonsgrunnlaget.

2. Tilleggsdekning

For de som har lønn over 6G hvor folketrygden ikke tilbyr inntektssikring ved uførhet, kan det også avtales at de skal få et tillegg på inntil 66 prosent av den lønnen som ligger mellom 6G og 12G.

3. Barnetillegg

Det kan avtales et frivillig barnetillegg på inntil 4 prosent av medlemmets lønnsgrunnlag opp til 6G.
Samlet barnetillegg kan ikke overstige avtalt nivå for tre barn, dvs. et beløp tilsvarende 12 prosent av medlemmets lønnsgrunnlag opp til 6G når det er valgt barnetillegg på 4 prosent per barn.

Barnetillegget skal utbetales til fylte 18 år.

Forsikring

Hvordan melde skade?

Skade kan meldes via nettløsningen. Logg inn med brukerident og bank ID, og gå til «Meld skade». Her kan du enten fylle ut skademelding eller du kan legge ved ferdig utfylt skademelding.

For manuell utfylling av skademelding så finner du skjema her: https://www.dnb.no/bedrift/pensjon/skjema-for-bedrifter-og-offentlige-foretak.html.

Dette sendes til DNB Livsforsikring, PB 7500, 5020 Bergen

Hva er oppgavepliktig premie?

Premie for lovpålagt yrkesskade er ikke oppgavepliktig, og de ansatte blir ikke fordels beskattet. Det er ingen arbeidsgiveravgift på kostnadene og du får fradrag i regnskapet. De dekninger som er utover lovpålagt, er i skattemessig sammenheng en oppgavepliktig ytelse som skal rapporteres av arbeidsgiver via lønns- og trekkoppgaven på den enkelte ansatte, og fordels beskattes. Arbeidsgiver får tilsendt forslag til innberetningspliktige ytelser for den enkelte forsikrede hvert år i november måned.

Spørsmål om faktura?

Faktura for Personalforsikring er tilgjengelig på innloggede sider under elektroniske postkasse. Fakturaen utstedes 35 dager før forfall/termin. 
» Se alle spørsmål og svar
 
Kontakt oss - Åpningstid mandag - fredag 08 - 18.
915 04800
Spørsmål