Barn på sykler
DNB mener klimaendringer er en av vår tids største utfordringer og en kilde til både risiko og muligheter. DNB-konsernet vil tilstrebe å redusere sine egne direkte utslipp av klimagasser gjennom kontinuerlig måling og oppfølging. DNB følger også opp kunder, selskaper konsernet investerer i og leverandører til konsernet for at disse ikke skal bryte med DNBs miljøkrav.

Miljøpolitikk

DNB Næringseiendom tror på en sterk sammenheng mellom høy miljøstandard og høy konkurransekraft:

 • DNB Næringseiendom skal følge alle lovpålagte myndighetskrav relatert til det ytre miljø.
 • Vi skal bidra til å redusere belastningen på miljø og klima, ved kontinuerlig å fremme nye adferdsmønstre, produkter, tjenester og tekniske løsninger som kan redusere CO2-utslippene.
 • DNB Næringseiendom skal integrere miljø og klima i vår daglige drift.
 • Vi skal gi våre leietakere en tilleggsverdi gjennom økt lønnsomhet og redusert miljøbelastning samt bidra til at våre leietakere og andre samarbeidspartnere kan redusere miljø- og klimabelastning.
 • DNB Næringseiendom skal utvikle bærekraftige næringsbygg for framtiden.

» Les mer om hva vi jobber med rundt samfunnsansvar
 

Viktige områder

 • Aktiv bekjempelse av økonomisk kriminalitet
 • Fremme økonomisk kopetanse
 • Dialog om bærekraft med selskaper vi samarbeider med
 • Mål om 40 prosent kvinner i ledende stillinger
 • Strenge krav til oppfølging og kontroll av våre leverandører
 • Miljø og fornybar energi
 • Menneskerettigheter

Vi ønsker å være åpne om interne prosesser og retningslinjer:

Les her