Barn på sykler
DNB mener klimaendringer er en av vår tids største utfordringer og en kilde til både risiko og muligheter. DNB-konsernet vil tilstrebe å redusere sine egne direkte utslipp av klimagasser gjennom kontinuerlig måling og oppfølging. DNB følger også opp kunder, selskaper konsernet investerer i og leverandører til konsernet for at disse ikke skal bryte med DNBs miljøkrav.

Miljøpolitikk

DNB Næringseiendom tror på en sterk sammenheng mellom høy miljøstandard og høy konkurransekraft:

  • DNB Næringseiendom skal følge alle lovpålagte myndighetskrav relatert til det ytre miljø.
  • Vi skal bidra til å redusere belastningen på miljø og klima, ved kontinuerlig å fremme nye adferdsmønstre, produkter, tjenester og tekniske løsninger som kan redusere CO2-utslippene.
  • DNB Næringseiendom skal integrere miljø og klima i vår daglige drift.
  • Vi skal gi våre leietakere en tilleggsverdi gjennom økt lønnsomhet og redusert miljøbelastning samt bidra til at våre leietakere og andre samarbeidspartnere kan redusere miljø- og klimabelastning.
  • DNB Næringseiendom skal utvikle bærekraftige næringsbygg for framtiden.

» Les mer om hva vi jobber med rundt samfunnsansvar
 

Kjerneverdier Klima og miljø

The global-impact-logoGlobal Compact-prinsipp 7-9: «Bedrifter skal støtte en føre-vartilnærming til miljø-utfordringer, ta initiativ til fremme av økt miljøansvar, og oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.»
 
Se også Global Compact-verdiene for Samfunn og Styring og ledelse