Eie eller leie bolig

boligreisen -eie eller leie
Hva er forskjellen på eie og leie bolig? Vi har samlet noen punkter om fordelene med å eie og leie. Se hva som passer best for deg.

6 grunner til å eie

 • Du er med i boligmarkedet og kan oppnå verdiøkning, men kan også risikere prisnedgang
 • Nedbetaling av boliglån er en form for sparing
 • Bosituasjonen blir mer forutsigbar. Du bestemmer selv når du vil flytte ut gitt at du betjener lånet og felleskostnader
 • Du får mulighet til å løfte boligens verdi ved å oppgradere, pusse opp eller bygge på
 • Som boligeier kan du leie ut hele eller deler av boligen og redusere boutgiftene
 • Har du boliglån får du skattefradrag på renteutgiftene

6 grunner til å leie

 • Du slipper å være eksponert for eventuelt fallende boligpriser
 • Dine økonomiske forpliktelser er kun knyttet til perioden du leier boligen
 • Månedlig leiebeløp knyttet til å bo er ofte lavere enn om du lånefinansierer boligen
 • Det er enklere å flytte fra leiet bolig og du har lavere flyttekostnader enn om du skal selge bolig
 • Refusjon av depositumsbeløpet etter endt leieforhold kan sees på som oppsparte midler
 • Du slipper ansvaret knyttet til vedlikehold, forsikring, utbedringer og lignende
 

Boliglån for unge

Er du mellom 18-34 år får du ekstra gode betingelser når du skal kjøpe bolig.

» Les mer om Boliglån for unge (BLU)

Depositumskonto vei leie av bolig

Skal du leie bolig, er det vanlig at utleier krever et depositum. Dette kan gjøres raskt og enkelt i nettbanken.
 
Se også: Kjøp og salg av bolig, Flytte sammenSjekkliste på visning