Til Fond

Miljøfond

Til deg som er miljøbevisst har vi fem fond med spesielt fokus på klima og miljø.

  • Velg mellom fem fond med grønn profil

  • Full oversikt over sparingen din med Spare-appen

Hva er miljøfond?

I DNB er vi opptatt av å tilby bærekraftige fond. Til deg som er miljøbevisst har vi fem fond med spesielt fokus på klima og miljø. Våre fond investerer ikke i tobakk, pornografi, kontroversielle våpen, kull og oljesand eller selskaper som er i brudd med internasjonale standarder og normer. Anbefalt sparetid er minst seks år.

Under kan du lese mer om våre fem fond med grønn profil:

DNB Miljøinvest

DNB Miljøinvest er et globalt aksjefond som investerer i selskaper som bidrar til å redusere klimautslipp. Hovedtemaene er fornybar energi og energieffektivisering. Fondet fokuserer primært på energirelaterte klimautslipp.

DNB Grønt Norden

DNB Grønt Norden er et nordisk aksjefond som investerer i selskaper som bidrar til å løse miljøproblemer. Fondet investerer ikke i selskaper med høye klimagassutslipp. Investerer ikke i våpen, alkohol eller spillselskaper.

DNB Global Lavkarbon

DNB Global Lavkarbon er et globalt aksjefond med lavt karbonavtrykk og fritt for investeringer i fossil energi. Fondet investerer ikke i selskaper med høye klimagassutslipp. Investerer ikke i våpen, alkohol eller spillselskaper.

DNB Low Carbon Credit (globalt obligasjonsfond)

DNB Low Carbon Credit er et globalt obligasjonsfond med et lavt karbonavtrykk og inneholder obligasjoner som finansierer grønne prosjekter. Fritt for obligasjoner som finansierer fossil energi. Investerer ikke i selskaper med høye klimagassutslipp.

DNB Barnefond

DNB Barnefond er et nordisk/globalt aksjefond som er et indeksnært aksjefond hvor 80 prosent normalt investeres i aksjer som er notert i de nordiske markedene. Investerer ikke i selskaper med høye klimagassutslipp. DNB Global Lavkarbon utgjør den globale andelen.

Miljøfond i Aksjesparekonto

Fire av DNBs miljøfond er aksjefond og dermed kan du spare i disse i Aksjesparekonto. Aksjesparekonto gjør det enklere for deg å spare i aksjer og aksjefond.

Spare-appen

Spare er appen som hjelper deg å holde oversikt over sparingen din. Sparer du til ferie, bolig, buffer, pensjon, i fond eller aksjer.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Våre fondsprodukter

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Ung

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrisliste

© DNB