DNB Miljøfond

Til deg som er opptatt av miljø har vi noen utvalgte fond med fokus på klima, miljø og havet.

  • Velg mellom fond med ulike bærekrafttema

  • Full oversikt over sparingen din med Spare-appen

Hva er viktigst for deg når du skal velge et bærekraftig fond?

For at det skal være enklere å se hvilke fond som kan være riktige for deg, har vi inndelt fondene i kategorier. Tenk gjennom hva som er viktigst for deg når du skal velge et fond med bærekrafttema. Anbefalt sparetid er minst seks år.

DNB Miljøinvest

Fornybar energi og energieffektivisering

DNB Miljøinvest er et aktivt forvaltet, globalt aksjefond som investerer i selskaper som bidrar til å redusere klimagassutslipp, med særlig fokus på områdene fornybar energi, sirkulærøkonomi og energieffektivisering.

DNB Grønt Norden

Lave utslipp og grønne muligheter

DNB Grønt Norden er et aktivt forvaltet nordisk aksjefond som investerer i selskaper med lave klimagassutslipp og selskaper som jobber med løsninger på ulike klima- og miljøutfordringer.

DNB Fund Global ESG

Fokus på blå økonomi

DNB Fund Global ESG er et aktivt forvaltet globalt aksjefond som investerer i selskaper med blant annet fokus på blå økonomi (havet) og livskvalitet. Fondet har FNs bærekrafts mål som rammeverk for investeringene.

DNB Global Lavkarbon

Lave klimagassutslipp

DNB Global Lavkarbon er et globalt aksjefond som investerer i selskaper som ikke bidrar til store klima-gassutslipp.

Fondet investerer ikke i selskaper involvert i fossilt brensel, slik som kull, olje og naturgass eller selskaper med høye utslipp.

DNB Low Carbon Credit

Lave klimagassutslipp

DNB Low Carbon Credit er et globalt obligasjonsfond med et lave klimagassutslipp og inneholder obligasjoner som finansierer grønne prosjekter. Fondet er fritt for obligasjoner som finansierer fossil energi, og investerer ikke i selskaper med høye klimagassutslipp.

DNB Barnefond

Lave klimagassutslipp

DNB Barnefond er et indeksnært aksjefond hvor omlag 80 prosent investeres i aksjer som er notert i de nordiske markedene. Den resterende andel investeres globalt. Fondet investerer i selskaper som har lave klimagassutslipp

Ofte brukte ord og uttrykk

Spare-appen

Spare er appen som hjelper deg å holde oversikt over sparingen din. Sparer du til ferie, bolig, buffer, pensjon, i fond eller aksjer.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen
DNB Nyheter · 5 min lesetid
DNB Nyheter articles
Illustrasjon som viser en person som leser avisen

Våre fondsprodukter

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Ung

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrisliste

© DNB