Betale og overføre

Mann med nettbrett
Her finner du svar på ofte stilte spørsmål og andre nyttige tips om betaling og overføring.

IBAN og BIC/SWIFT

Hvor finner jeg mitt IBAN-nummer?
» Finn ditt IBAN nummer ved hjelp av IBAN-kalkulatoren

DNBs BIC/SWIFT: DNBANOKK
Adresse: DNB Bank ASA, 0021 Oslo

» Les mer om betaling til utlandet

» Les mer om filoverføring - sende og motta filer

Priser, innleveringsfrister og fremføringstider

 

Filsendte betalinger

For å utføre filsendte betalinger fra DNB-bedriftskontoer må betalingen være godkjent via DNB bedriftsnettbank, DNB Puls eller godkjent i ERP-systemet via den nye tjenesten Regnskapsgodkjente betalinger. De fleste leverandører har tilrettelagt for dette. Tjenesten forutsetter at den som skal godkjenne betalinger er registrert i bedriftsnettbanken med riktige tilganger.

» Les mer om Regnskapsgodkjente betalinger

Betalinger i Norge

Hvordan kan jeg betale regninger med AvtaleGiro?

AvtaleGiro er en avtale mellom deg og banken for automatisk betaling av dine regninger. Etter at avtalen er opprettet, blir de faste regningene betalt direkte fra bedriftskontoen på forfallsdato.

» Logg inn og etabler AvtaleGiro

Hvordan kan jeg betale regninger med eFaktura (EHF)?

Med eFaktura (faktura i EHF-format) får du regningene ferdig utfylt rett i bedriftsnettbanken. Når noen sender deg en eFaktura, blir du varslet på e-post og i nettbanken. Da er det lettere å huske å betale regningen. eFaktura må alltid bekreftes for at betalingen skal gjennomføres.

» Bestill mottak av eFaktura i bedriftsnettbanken

Hvordan kan jeg utbetale lønn?

 • Du kan selv legge inn lønn, liste eller enkel, i bedriftsnettbanken.
 • Velg «Betaling» og «Betale lønn» i hovedmenyen. 
 • Lønn kan betales fra norske, svenske og danske kontoer.

Hvor finner jeg detaljer om utbetalinger utført i bedriftsnettbanken?

Du finner utførte og kansellerte betalinger inntil to år tilbake i tid i bedriftsnettbanken.

Velg «Betaling» og «Betalingsoversikt» i hovedmenyen.

Trenger du informasjon om betalinger som er eldre enn to år, finner du disse i nettbanken under Arkiv.

Hvor finner jeg bilag?

» Se forklaringsfilm - Hvordan finne bilag

Du kan enkelt hente bilag i bedriftsnettbanken.

1. Velg «Konto» og «Ny kontoinformasjon» i hovedmenyen.
2. Velg konto, så finner du transaksjoner med direkte lenke til bilag.

Hvordan sletter jeg en betaling som ligger til forfall?

1. Velg «Betaling» og «Betalingsoversikt» i hovedmenyen
2. Huk av for betalinger du ønsker å slette
3. Trykk «Slett»

Husk at utførte betalinger ikke kan slettes.

Kan jeg internoverføre mellom kontoer i forskjellig valuta?

Du kan internoverføre mellom forskjellige valutakonto, men behandlingstid vil være som en ordinær utlandsbetaling pga. vekslingen.

Hva er ekspressbetaling?

Ekspressbetaling er en hastebetaling som kan utføres i nettbanken. Ekspressbetaling må registreres og godkjennes innen kl 15.00, mens en ordinær betaling må registreres og godkjennes innen kl 14.30.
 
Kreditering av mottakers konto kan ta flere dager avhengig av rutinene i mottakers bank, selv om du sender en ekspressbetaling innland. Ekspressbetaling anbefales derfor kun brukt når du trenger en gyldig kvittering med dagens dato, eller betalingen er av en slik karakter at rentedato er viktig etter at fristen for en ordinær betaling har gått ut.

Hvordan fungerer en skattetrekkskonto?

Skattetrekkskonto kan kun brukes til betaling av skatt og arbeidsgiveravgift. Du beregner selv og overfører beløpet som skal inn på kontoen. Du kan ikke internoverføre eller utbetale moms fra denne kontoen.

Har du ved en feil overført penger til skattetrekkskontoen, må du søke kemnerkontoret om å frigi pengene.

Skattetrekkskonto åpner du selv i bedriftsnettbanken.

Sende og hente filer

Sending og henting av filer

Sending og henting av filer benyttes for å overføre filer mellom nettbanken og økonomi-/regnskapssystem. Dette er en tilleggstjeneste du kan bestille ved å kontakte vår kundeservice. Bestiller må ha bestillerfullmakt i banken. 

Har du lagt inn i filoppsettet hvor filene skal sendes fra og hentes til, vil det skje automatisk ved å klikke på Send eller Hent i henholdsvis valget Sende filer og Hent filer. Denne løsningen krever oppdatert Java installert.

Du kan også sende og hente filer uten Java. Du må da bla deg frem til der filen(e) skal sendes fra eller hentes til for hver gang du skal sende eller henter fil(er). Benytt da valgene Sende filer manuelt eller Hent filer manuelt.

Hvordan setter jeg opp filstier i bedriftsnettbanken?

1. Klikk på Filoppsett under Filadministrasjon. Skjermbildet som dukker opp viser eventuelt allerede definerte filstier.

2. Trykk Legg til for legge til nytt filoppsett, eller Endre for å endre eksisterende.

3. Velg hvilken filtype og divisjon/applikasjon oppsettet gjelder for. Aktuelle filformater for valgt type vises.

4. Trykk på pilen til høyre for de hvite feltene. I vinduet som kommer opp velger du mappen filen skal legges i eller hentes fra.
I feltet Filnavn oppgir du adresse og filnavn på filen som skal sendes (f.eks. c:\rem\tpn.dat). Du kan også klikke på pilen for å bla gjennom filstrukturen din. Bruker som skal sende inn fil til banken, må ha skrivetilgang til det eksportområdet som filer ligger på ved innsending.

5. Klikk Lagre for å ta vare på oppsettet.

Feltforklaringer

Mottaksretur
Informasjon på fil om betalingsoppdrag er mottatt ok eller avvist.

Avregningsretur
Bekreftelse på fil med utførte og kansellerte betalinger.

Avvisningsretur
Dersom du ønsker egen fil med avviste betalingsoppdrag, kan dette avtales med banken og filsti defineres her.

Kopi av filnavn
Hvis du skriver inn filsti og filnavn, vil det bli lagret en kopi av filen på stedet definert.

Slå sammen filer
Huker du av her, vil returfiler av samme type (for eksempel Mottaksretur, Avregningsretur eller Avvisningsretur) bli slått sammen til én fil ved henting. Eksisterende filer vil da bli overskrevet. Ønsker du ikke å overskrive eksisterende returfiler ved henting av nye filer, må Slå sammen filer være åpen. Da vil filene bli tildelt et firesifret løpenummer i tillegg til filnavnet.

Har du problemer med å sende og hente filer?

Sende og hente filer funksjonen i nettbanken benytter seg av Java. Har du problemer selv om Java er installert? En av årsakene kan være at Java ikke er aktivert i nettleseren. Her viser vi deg hvordan du du sørger for å ha riktig versjon installert. 

1. Sjekk om du har siste versjon av Java installert

Se hvordan du aktiverer Java for vanlige nettlesere
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Safari

2. Avinstaller eldre versjoner av Java
• Dette bør gjøres for å unngå problemer før du installerer ny Java
• Flere versjoner av Java på maskinen kan gi problemer ved innlogging
• Vi anbefaler at du slår datamaskinen av og på før du installerer ny Java

3. Installer nyeste versjon av Java
Gå til java.com
• Klikk på Free Java download og følg instruksjonene på skjermen

Tips:

» Hvordan avinstallere Java for Windows

» Hvordan oppdatere Java på Mac

Har du en maskin med operativsystemet Mac OS X 10.6.8 eller eldre?
• Klikk på Eple-ikonet øverst til venstre på skjermen
• Velg Programvareoppdatering for å se etter tilgjengelige oppdateringer

Slik vedlikeholder du datamaskinen din

Tar det lang til å logge inn i nettbanken eller jobber maskinen litt saktere enn før? Her er noen tips til hva du kan gjøre.

1. Slett midlertidige internettfiler i nettleseren
Når du surfer på internett lagres mye av den informasjonen du ser (tekst, bilder, osv.) i en mappe på maskinen. En enkel ting du kan gjøre er å slette disse midlertidige internettfilene.
Internet Explorer
Safari
Mozilla Firefox
Google Chrome

NB: Fremgangsmåten i Firefox og Chrome kan variere avhengig av operativsystemet du har (Windows eller Mac).

2. Hold datamaskinen oppdatert
Sikkerhet på nett er viktig. Vi er opptatte av at våre tjenester er trygge og enkle i bruk. Samtidig må du som kunde også bidra ved å holde datamaskinen din oppdatert.

 

Se også våre Trygg bank-sider for informasjon om sikker bruk av nettbank og andre tjenester.

Hvordan sende XML-filer?

Utlandsbetaling

Hva er IBAN og BIC/SWIFT?

IBAN (International Bank Account Number) er en internasjonal standard for bankkontonummer.

BIC står for Bank Identifier Code og er en kode som identifiserer en bestemt bank. Dette kalles også SWIFT.

Du skal bruke BIC/SWIFT når du betaler til utlandet og når du mottar betaling fra utlandet.

Har du mottatt en faktura, finner du BIC/SWIFT der. Eventuelt kan du ta kontakt med den du skal betale til eller banken deres.

Hvordan betaler jeg til utlandet i nettbanken?

1. Klikk «Betaling» i hovedmenyen

2. Klikk «Betale utland»

Europa-betaling benyttes:

 • for betaling i EUR eller mottakerlandets valuta til europeiske land

» Til disse landene kan du benytte Europa-betaling

Øvrige betalinger benyttes:

 • for betaling til land utenfor Europa
 • til Europa, når Europa-betaling ikke kan benyttes

Hvilke opplysninger trenger jeg for å utføre en utenlandsbetaling?

 • Mottakers konto. IBAN kreves ved betalinger til Europa og noen land utenfor Europa.
 • Mottakerbankens BIC/SWIFT-adresse
 • Mottakers navn og adresse
 • Valutasort du ønsker å betale i
 • Informasjon til Valutaregisteret for beløp over 100 000 kroner. Myndighetene krever informasjon om transaksjoner til utlandet som er større enn 100 000 kroner. Dette er et ledd i å forhindre hvitvasking.

Mangler du IBAN og BIC for dine kontakter?

Her finner du forslag til brev- og epost til hjelp for innhenting.

Norsk | Engelsk | Fransk | Spansk | Tysk

Hvor lang tid tar det før mottaker får pengene ved en utenlandsbetaling?

Hva koster det å gjennomføre en utlandsbetaling?

» Prisliste for betalinger til/fra utlandet

Omkostninger ved bank i utlandet kan komme i tillegg.

Hvorfor ble betalingen min vekslet etter en annen kurs enn det som ble oppgitt når jeg betalte?

Vekslingsbeløpet og kursen du fikk oppgitt i nettbanken er foreløpige beregninger og er lagt ut for at du skal ha bedre mulighet til å oppdage feil ved registrering av beløpet. Betalingen blir vekslet etter den vekslingskursen (markedskursen) som gjelder på det tidspunkt den behandles i vårt utlandssystem / blir bokført.

Hvordan betaler jeg til USA, Canada, Sør-Afrika eller Australia?

USA, Canada, Australia og Sør-Afrika har ikke innført IBAN. Du må derfor oppgi mottakers vanlige bankkontonummer. USD til USA: I tillegg til mottakers konto må du oppgi enten nasjonal bankkode (Fedwire eller ABA-nummer), eller BIC (SWIFT-adresse). Canada, Australia og Sør-Afrika: I tillegg til mottakers konto må du oppgi både BIC og nasjonal bankkode.

Jeg venter en betaling fra utlandet. Hvor lang tid tar det?

Hvilke opplysninger trenger jeg for å kunne motta en betaling fra utlandet?

1. Avsender benytter ditt IBAN nummer

» Finn ditt IBAN nummer

2. Avsender må benytte DNBs BIC/SWIFT: DNBANOKK

3. Navn og adresse for din konto

Hvordan finner jeg mitt IBAN-nummer og bankens BIC/SWIFT?

 • Finn ditt IBAN nummer ved hjelp av IBAN-kalkulatoren
 • DNB sin BIC/SWIFT: DNBANOKK
 • Adresse: DNB Bank ASA, 0021 Oslo

Hvilke internasjonale helligdager bør jeg være oppmerksom på?

Hvordan oppretter jeg en valutakonto?

Har du inn- og utbetalinger i fastsatt valuta, kan du redusere valutarisiko ved å opprette en valutakonto. Kontoen åpner du enkelt i bedriftsnettbanken.

» Åpne valutakonto

» Oversikt over valutakontoer

Hvorfor kan ikke jeg betale alle omkostningene på betalinger til EU/EØS?

Det er kommet et nytt EU-direktiv og da er bare valget «delte omkostninger» tillatt. Hvis du ønsker å sikre at mottaker skal få hele beløpet, er å legge til et mindre beløp i betaling du sender. Dersom dine betalinger genereres direkte fra ditt økonomisystem må du be leverandøren tilpasse sitt system slik at delte omkostninger blir eneste mulighet.

Hvordan kan jeg vite hvor mye jeg skal legge til i beløpet for å sikre at mottaker mottar hele beløpet når jeg gjør en betaling til EU/EØS land og -valuta og jeg må sende med delte omkostninger?

For betalinger i EUR til Eurosonen kan ikke mottakerbanken ta høyere gebyr enn for en tilsvarende innlandsbetaling. Det betyr i praksis ikke gebyr eller et gebyr som er så lavt at det ikke vil påvirke betalingen. Dette gjelder også SEK til Sverige (inntil 500.000 SEK).
For betaling i annen valuta må du spørre mottaker hva hans/hennes bank tar i gebyr for å motta en betaling fra utlandet.

Hvordan kan jeg vite hvor mye jeg skal legge til i beløpet for å sikre at mottaker av en betaling til et land utenfor EU/EØS (og en betaling i en ikke-EØS-valuta til området) mottar hele beløpet når jeg sender med delte omkostninger?

For slike betalinger kan det skje avkortninger i mellomliggende banker. Kundeservice i DNB kan svare på om det er aktuelt for din betaling og i de aller fleste tilfeller også hvor mye som vil bli trukket. Det kan i tillegg bli trukket gebyr i mottakerbanken som du i tilfelle må spørre mottaker om.

Hva skjer hvis jeg sender inn en fil med et betalingsoppdrag til et SEPA-land med gebyrkode OUR (avsender betaler alle omkostninger) eller BEN (mottaker betaler omkostninger)

Betalingen med feil gebyrkode avvises. De øvrige betalingene i filen blir utført som normalt.

Sikker handel over landegrensene

Kan jeg kjøpe eller selge større valutabeløp nå som kursen er god?

Ønsker du å kjøpe eller selge et valutabeløp på et fremtidig tidspunkt, er dette mulig ved å avtale en bindende terminforretning (avtalt kurs).

Om du ønsker kun muligheten, men ikke en bindende avtale, til å kjøpe eller selge et valutabeløp på et fremtidig tidspunkt, tilbyr vi valutaopsjon.

Du kan få tilbud på terminforretning (avtalt kurs) og valutaopsjon for beløp over NOK 400 000.

Ring oss på 915 04800 for å komme i kontakt med en av våre eksperter på valuta.

Hva kan jeg gjøre for å sikre meg mot valutasvingninger?

Har du inn-og utbetalinger i fastsatt valuta, kan du redusere valutarisiko ved å opprette en valutakonto. Kontoen åpner du enkelt i bedriftsnettbanken.

» Åpne valutakonto

» Oversikt over valutakontoer


Ønsker du å kjøpe eller selge et valutabeløp på et fremtidig tidspunkt, er dette mulig ved å avtale en bindende terminforretning (avtalt kurs).

Om du ønsker kun muligheten, men ikke en bindende avtale, til å kjøpe eller selge et valutabeløp på et fremtidig tidspunkt, tilbyr vi valutaopsjon.

Ring oss på 915 04800 for å komme i kontakt med en av våre eksperter på valuta.

Hvordan kan jeg forsikre meg når jeg handler med bedrifter i utlandet

Vi kan tilby ulike produkter til ulike situasjoner som vil sikre din handel, slik at du ikke risikerer å tape penger.

Remburs
Med en Remburs lover selgers bank å betale hvis selger ikke leverer varen. 

Dokumentinkasso
Med dokumentinkasso må kjøper betale banken i henhold til avtalen før de får dokumentet som gir dem tilgang til varene.

Internasjonal garanti
Du kan også lage en internasjonal garanti som forplikter banken til å betale hvis kjøper ikke gjør som avtalt. 

Ring oss på 915 04800 for å komme i kontakt med en av våre eksperter på handel over grensene.

Hvilke DNB-kontorer finnes i verden, og hvordan kommer jeg i kontakt med dem?

Trenger jeg en bankgaranti?

Med en bankgaranti forplikter banken seg å betale dersom kjøper ikke betaler som avtalt.

» Les mer om bankgaranti
Illustrasjonsfoto mann med mobil

Varslinger på SMS

Spør om saldo, eller bli varslet med en SMS når det ikke er dekning eller skjer bevegelser på kontoen.

» Les mer og kom i gang
Mann med iPad

Effektiviser dine betalinger

Ønsker du å opprette eFaktura eller AvtaleGiro? Vi gir deg tips om hvordan du kan spare tid og penger.

» Les mer
Illustrasjonsfoto jordklode

Utenlandsbetaling

Her har vi samlet informasjon om betalingsmuligheter, priser, innleveringsfrister og fremføringstider.

» Les mer
Illustrasjonsfoto kalkulator

Valutakalkulator

Beregn dagens valutakurs. Kalkulatoren gir deg raskt en indikativ kurs.

» Valutakalkulator
 
Euro

Handler din bedrift mye med utlandet?

Vi har samlet nyttig informasjon om ulike oppgjørsformer ved kjøp og salg over landegrenser.

» Les mer
 
Se også: Produkter og tjenester, Avtalevilkår, Priser, Internasjonal skatterapportering