Fondssparing til barn og umyndige

smilende liten gutt
Fondssparing er et godt alternativ for deg som vil gi barna dine en god start på livet.

Sparing i aksjefond

Gjennom sparing i fond kan du bygge opp en solid startkapital til den dagen barna skal studere, stifte eget bo eller reise. Dersom du tenker 10 - 20 år frem i tid, vil aksjefond være et naturlig sparevalg. Aksjefond vil normalt gi langt bedre avkastning enn banksparing. Det er også godt å vite at risikoen i spareformen reduseres over så lang tid.

Spare i eget eller barnets navn?

Ved sparing på vegne av umyndige gjelder spesielle lover og regler. Som verge velger du selv om du skal spare i ditt eget eller i den umyndiges navn. Det er ulike sider som bør vurderes ved de to alternativene. Her lister vi opp de viktigste:

Sparing i barn/umyndiges navn:

Andelseier sikres en svært god juridisk sikkerhet av egne midler fram til fylte 18 år, da fylkesmannen kan gripe inn i forvaltningen på beløp over 2 G. Jmf. lov om Vergemål for umyndige.
» Se nav.no for gjeldende satser

Vergen/giver kan ta forbehold mot inngripen fra fylkesmannen. Forbeholdet må gis skriftlig ved sparingens oppstartstidspunkt. Bruk kjøpsblankett for umyndige og kryss av for dette.
» Kjøpsblankett for umyndige
» Fullmaktskjema finnes her

Pengene vil ikke inngå i boet ved foreldres eller vergers skilsmisse, død eller konkurs.

Interessant og lærerikt for barna å følge sin "egen" sparing.

All handel på vegne av personer under 18 år må sendes inn skriftlig hvilket sikrer god dokumentasjon.

Sparing i foreldres/givers navn:

Foreldre/verger kan fritt forvalte barnas midler før og etter at barnet har blitt myndig.

Forbehold mot inngripen fra fylkesmannen er ikke nødvendig.

Inntekt og formue til foreldre bestemmer hvor mye en kan få i grunnstipend og lån hos lånekassen.

Enklere å endre sparevalg da oversikt og handel er tilgjengelig i nettbank for alle myndige kunder.

Aksjesparekonto

Sparer du langsiktig i aksjer eller aksjefond, er det lurt med en Aksjesparekonto. Med en Aksjesparekonto kan du kjøpe, selge eller bytte aksjer og aksjefond uten at det utløser skatt underveis. Du betaler først skatt når du tar ut gevinsten. Nå kan du også opprette Aksjesparekonto for mindreårige.
   
 
 

Hva er G?

G står for folketrygdens grunnbeløp, og endres årlig.