Utbetalinger vedrørende DNB Norge-saken

Er du en av kundene som har hatt andeler i DNB Norge mellom 2010 og 2014 vil vi kontakte deg per brev eller en melding i nettbanken. Du vil der motta et passord du bruker til pålogging for å oppgi ditt kontonummer.

Vi gjør oppmerksom på at utbetaling av disse pengene vil skje så snart som praktisk mulig. Utbetalingen kan ta noe tid, da det er snakk om flere kunder med ulike fondsporteføljer.

For å oppgi ditt kontonummer for tilbakebetaling, må du logge deg inn i nettbanken (på PC eller MAC) med passordet du har mottatt.

Spørsmål og svar til deg som kunde i DNB Norge-fondet:

Bakgrunn for saken

Forbrukerrådet saksøkte DNB i 2016, fordi de mente aksjefondet DNB Norge ikke var forvaltet aktivt nok i perioden 2010 til 2014. Forbrukerrådet mente at fondet som var markedsført og priset som aktivt forvaltet, burde hatt større risiko og større avvik fra indeksen fondet målte seg mot.

DNB har hele tiden vært uenige med Forbrukerrådet i at DNB Norge-fondet ble forvaltet i strid med mandatet. Forvalterne har analysert en rekke ulike selskaper og gjort aktive valg for å forsøke å slå børsen, selv om resultatene og avkastningen i den perioden søksmålet gjelder ikke har vært så god som vi skulle ønske.

Nå må vi erkjenne at vi ikke nådde frem med vårt synspunkt, og vi vil rette oss etter dommen og utbetale erstatning til de kundene som har hatt andeler i dette fondet i perioden 2010 til 2014.

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Ung

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB