Hvordan komme i gang med aksjehandel

Hvordan får jeg tilgang til aksjehandel hos DNB?

For å få tilgang til aksjehandel hos oss bestiller du tjenesten her.

Når du har fått tilgangen kan du velge "Sparing og investering" i toppmenyen inne i nettbank, deretter "Aksjehandel".

Hvem kan bli kunde av Aksjehandel på nett?

Alle privatpersoner som har fylt 18 år, og alle bedrifter med organisasjonsnummer, kan bli kunde av vår Aksjehandel
 
» Bestill tjenesten


Aksjespareklubber: Det er fullt mulig for en Aksjespareklubb å bli kunde. Den personen som skal handle på vegne av klubben, må registrere seg for å bli kunde.

Kan jeg bruke min eksisterende VPS-konto ved aksjehandel på internett?

Ja, så lenge din VPS-konto er i DNB, og det ikke er registrert noen heftelser eller sperringer på den.

Koster det noe å ha tilgang til Aksjehandel på Internett?

Det koster ingenting å opprette aksjehandel på internett, men du betaler kurtasje i forbindelse med kjøp og salg av aksjer. Se vår prisliste på for en oversikt over våre gjeldende kurtasjesatser.

Hvordan finne ut hvilke aksjer som er interessante?

Inne i Aksjehandel under fanen for Nyheter og analyse publiserer vi fortløpende nyheter, markedskommentarer og WebTV-sendinger. Vi arrangerer også seminarer annenhver uke som du kan melde deg på her: www.dnb.no/kurs

Hvordan får jeg tilgang til deres analyser?

Som ny aksjehandelskunde får du full tilgang til alle våre analyser de første tre månedene. Etter denne perioden vil du beholde full analysetilgang såfremt du gjennomfører minimum 5 handler innenfor 90 dager.

Merk at full analysetilgang de 3 første månedene gjelder fra og med den dagen du blir registrert med aksjehandelstilgang, og ikke fra den dagen du logger inn på aksjehandelstjenesten første gangen.

Hvilke aksjer anbefaler dere meg å kjøpe?

Hver uke oppdaterer våre analytikere sin anbefalte portefølje av aksjer. På denne siden finner du et arkiv over anbefalingene våre det siste året.

Er aksjetjenesten tilgjengelig hele døgnet?

Du kan legge inn din ordre 24 timer i døgnet, men utførelsen vil kun skje i børsens åpningstider, som er fra kl. 09.00-16.25 mandag til fredag (gjelder Oslo Børs). Åpningstiden for de øvrige børsene vi tilbyr handel på, finner du under internasjonale aksjer.

Hva er en handlekonto?

Handlekonto er betegnelsen vi bruker på den spesielle oppgjørskontoen som er opprettet for deg til å handle aksjer i mobil- og nettbanken, eller gjennom appen Spare. Du må benytte denne kontoen som til kjøp og salg. Skal du handle aksjer må du overføre penger til denne kontoen før du legger inn din kjøpsordre. Handlekontoen heter enten "brukskonto aksje" eller "aksjesparekonto" i kontooversikten din i nettbank.

Hvordan overføre penger til handlekonto?

Du overfører på samme måte som du overfører til andre kontoer i nettbank. Når du er i nett- eller mobilbank klikker du bare på "overføre" så setter du over ønsket beløp.

Dersom kontoen ikke er synlig (ennå) i nettbanken, kan du gjøre den synlig under "egne kontoinnstillinger" oppe til høyre inne i nettbank.

Hvor kan jeg finne min aksjeportefølje?

En oversikt over aksjeporteføljen din finner du ved å logge på Aksjehandel og velge fanen for "Portefølje og ordre" oppe i menyen.

Hvordan kan jeg flytte aksjer fra en VPS-konto til en annen?

Overføringer mellom dine egne VPS-konti i DNB kan gjøres kostnadsfritt via Investortjenester i nettbanken. Klikk på øvrige tjenester og videre på kontooverførsel.

Om du skal overføre din beholdning fra VPS-konto i annen bank til VPS-konto i DNB, kan du fylle ut og signere denne overføringsfullmakten.

Når kan jeg ta ut eller overføre penger fra handlekontoen etter et aksjesalg?

Ved salg av aksjer vil pengene normalt bli stilt til rådighet umiddelbart på handlekontoen slik at du får muligheten til å reinvestere i nye aksjer.

Ønsker du derimot å ta ut pengene, eller overføre pengene til en annen bankkonto, må du vente til at oppgjøret har funnet sted. Aksjeoppgjøret vil skje 2 handledager etter at en handel er gjennomført, og det er først da at pengene for salget vil bli bokført på handlekontoen. Så fort de er på handlekonto kan du overføre til hvilken konto du vil.

Ved uttak eller overføring før pengene står som tilgjengelige risikerer du at det vil påløpe overtrekksrenter etter bankens til enhver tid gjeldende standardrente for overtrekk.

Hvordan handle aksjer og børshandlede produkter?

Hvordan kjøper og selger jeg aksjer?

Før du skal gjøre ditt første aksjekjøp, må du overføre penger til din handlekonto, f.eks ASK-kontoen din eller brukskonto aksje. Har du penger på en annen konto i DNB kan du enkelt overføre penger via nettbanken. Velg den aksjen som du ønsker å handle og trykk "Kjøp". I kjøpsbildet må du legge inn antall aksjer og limit som er den maksimale kursen du er villig til å betale for en aksje. Ønsker du å endre eller slette en ordre gjør du dette under fliken, "mine ordre" i fanen for "Portefølje og ordre".

Når det gjelder salg er det viktig å kontrollere at det antallet som skal selges stemmer med det som er registrert på din VPS-konto. Vær oppmerksom på at du ifølge avtalevilkårene er ansvarlig for at du selger det antallet du faktisk eier. Hvis antall aksjer på din VPS-konto viser feil antall må du ta kontakt med oss.

Hvor mye betaler jeg i kurtasje?

Oppdaterte kurtasjesatser finner du i prislisten til enhver tid

Hvor fort får jeg pengene på konto etter et salg?

Ved salg av aksjer vil pengene normalt bli stilt til rådighet på handlekontoen umiddelbart. Dette så du får mulighet til å reinvestere i nye aksjer.

Hvis du derimot ønsker å ta ut, eller overføre pengene til en annen bankkonto, må du vente til oppgjøret har funnet sted.

Aksjeoppgjøret skjer normalt to handledager etter at en handel er gjennomført, og det er først da at pengene for salget vil bli bokført på handlekontoen din. Ved uttak eller overføring før dette tidspunktet risikerer du at det påløper overtrekksrenter etter bankens gjeldende standardrente for overtrekk.

Hva er en Stop Loss-ordre?

Stop Loss er en avansert ordrefunksjon som gir deg muligheten til å definere vilkår for at din ordre skal legges i markedet. Funksjonaliteten kan være nyttig hvis du ikke har anledning til å følge aktivt med på markedet selv, og du ønsker å selge aksjer du eier hvis aksjen skulle falle til et visst nivå.

En Stop Loss-ordre legges inn på følgende måte: Velg ordretype "selg med stop loss". Velg den VPS-kontoen som du har aksjene på, legg inn hvor mange aksjer du vil selge i feltet for antall og til hvilken kurs i feltet for limit. I feltet for stop loss legger du kursen som bestemmer når ordren skal aktiveres. Ved salg må verdien i feltet "Stop Loss"-feltet være høyere eller lik verdien angitt som  "Limit". Hvis aksjen da faller ned til den kursen som du har lagt i "Stop Loss"-feltet vil ordren bli aktivert og sendt til børs. Stop Loss-ordre kan anses som en inaktiv ordre som blir aktivert når dine vilkår  blir oppfylt

MERK! En Stop Loss-ordre innebærer en betydelig risiko i aksjer med begrenset likviditet. Det finnes flere eksempler på at aksjer er "ufrivillig" solgt betydelig ned i aksjekurs fordi volumet bak en Stop Loss-ordre har skapt et sterkt salgspress. Dette er også årsaken til at det er lagt sperrer på hvor langt fra sist omsatt kurs det kan legges limit på en Stop Loss ordre.

Vær også klar over at det ikke er mulig å legge inn en Stop Loss-ordre i aksjer som handles utenfor de nordiske landene.

Eksempel:
Markedskursen på din aksje er ca. kr 100,-. Du bestemmer at hvis kursen faller til kr 90,- vil du legge ut aksjene for salg.

Legg da inn en salgsordre på ønsket antall aksjer, sett kr 90,-  i Stop Loss-feltet, og angi en limit under kr 90, eksempelvis på kr 85. Da vil ordren bli sendt til børs hvis det skjer en omsetning på 90 kr eller lavere. Ordren din vil da oppføre seg som en helt vanlig limitordre. I eksempelet vil din ordre bli solgt til kurser det er kjøpsinteresse for inntil volumet er fylt opp.

Hva menes med Limit?

Limit er den maksimale prisen som du er villig til å gi for en aksje ved kjøp, og minimumsprisen pr aksje som du er villig til å selge for.

MERK: Det er begrensninger for hvilken limit som kan settes på en ordre. Oslo Børs godtar som hovedregel ikke ordre med en limit som avviker mer enn 20 prosent fra siste omsatte kurs. Ordrer med en limit som avviker mer enn 20 % fra siste omsatt kan bli kansellert av våre børsmeglere. Det samme gjelder for Stop Loss-ordre. Hvis ordrens limit avviker mer enn 20 prosent fra Stop Loss-kursen vil ordren normalt ikke bli sendt til børs.

Hva er en sluttseddel?

En sluttseddel er en kvittering som bekrefter at en handel er gjennomført. Nettbankkunder kan velge å motta sluttsedler enten via postkassen i nettbanken, eller be om at den blir sendt per post eller e-post.

Hva menes med åpent volum?

Åpent volum brukes i tilfeller der du ikke ønsker å vise hele din ordre i markedet. Dette kan være lurt i papirer der det er liten likviditet, eller hvis ditt totale antall aksjer du ønsker å selge er større enn de ordrene som normalt handles i aksjen.

Åpent volum på en ordre legges inn på følgende måte:
- Velg ordretype «Kjøp/Salg med åpent volum»
- Fyll inn hvor mange aksjer du totalt vil kjøpe/selge i feltet for "Antall"
- Angi en makspris ved kjøp og en minstepris ved salg i feltet for «Limit»
- I feltet for "Åpent volum" skal du angi det antall aksjer som du ønsker å vise i markedet.

Vær oppmerksom på at du mister plassen i køen for hver gang det vises nye aksjer fra din ordre.

Eksempel:
Du skal selge 10.000 aksjer
Du ønsker å vise kun 2000 aksjer ad gangen for salg.
Du fyller ut 10.000 i rubrikken for "Antall aksjer"
Du fyller ut 2.000 i rubrikken for "Åpent volum"
Når 2.000 aksjer er solgt, vil systemet generere en ny salgsordre på 2.000 aksjer, helt til ordren er fylt opp.

MERK: Oslo Børs har satt en minimumsgrense for bruk av åpent volum. Denne grensen tilsvarer en ordreverdi på ca. kr 100.000,-

Hva er Euronext Growth (tidl.Merkur Market)?

Euronext Growth er en multilateral markedsplass som tilbyr selskaper og dets eiere en av Europas raskeste opptaksprosesser. Fra Børsen mottar søknaden til selskapet tas opp til handel, kan det ta rundt 1-2 uker. Både opptakskravene og de løpende rapporteringsforpliktelsene i etterkant av opptaket, er enklere og mindre omfattende enn på Oslo Børs og Oslo Axess, ettersom denne handelsplassen er en såkalt MTF (Multilateral Trading Facility).

Hvorfor får jeg ikke handlet aksjer på Euronext Growth gjennom min Aksjesparekonto (ASK)?

Euronext Growth er ikke en godkjent markedsplass for Aksjesparekonto. For å kunne handle aksjer på denne markedsplassen, må du benytte din ordinære aksjehandelskonto. En ordinær aksjehandelskonto blir betegnet som en brukskonto aksje i nettbanken, og kan bestilles via vår hjemmeside www.dnb.no/aksjer, eller under «Min side» i aksjehandelsløsningen.

Kan jeg handle unoterte aksjer på internett?

Gjennom DNB Markets Aksjehandel på Internett kan du handle alle unoterte aksjer som er notert på Norges Fondsmeglerforbunds liste over unoterte aksjer, kalt NOTC-listen*.

Merk! Det vil ikke være mulig å endre på en aktiv NOTC-ordre under handleperioden, dvs. mellom kl 09:00 og 16:30. Det er kun mulig å legge inn en ny ordre. Endring av en aktiv NOTC-ordre i handleperioden må ringes inn på tlf. 915 04800.

*NOTC står for Norwegian Over the Counter, en liste over unoterte aksjer som kun kan handles via godkjente meglere.

Hva er en ETF?

ETF er en forkortelse for Exchange Traded Funds (børshandlede fond). Kort forklart er dette fond som omsettes på børs. En ETF kan bestå av ulike verdipapirer i ulike aktivaklasser, som for eksempel aksjer, råvarer eller en samling av flere underliggende aktivaklasser.

Risikoen vil variere med de ulike aktivaklassene ETF-ene er knyttet opp mot, og om hvorvidt plasseringen er gearet (belånt). Forvaltningskostnadene er som regel lavere enn for tradisjonelle verdipapirfond. Les mer om ETF-er på Oslo Børs sider.

Hva er ETN?

ETN er en forkortelse for Exchange Traded Notes, altså børshandlede verdipapirer som ikke er rene aksjer. Ofte vil en ETN være tilknyttet en derivatstrategi, dvs et verdipapir som er koblet til utviklingen i en underliggende aksje, aksjeportefølje, en råvare eller lignende. 

ETN-er utstedes normalt av en finansinstitusjon og omsettes i andrehåndsmarkedet på lik linje med aksjer. Les mer om ETN-er på Oslo Børs sider.

Aksjekurser

Hvorfor er aksjekursene 15 minutter forsinket?

Aksjekursene på de nordiske børsene vil være 15 minutter forsinket med mindre man tegner et sanntidskursabonnement for å få aksjekursene i realtid.


Hvordan kan jeg bestille aksjekurser i sanntid?

Sanntidsinformasjon (med eller uten ordredybde) bestiller du når du har blitt kunde og har fått tilgang til aksjehandel på internett.

Registrerte kunder bestiller sanntidskurser ved å gå inn på "Min side"  i "Aksjehandel", og deretter velge "Kursinformasjon i aksjehandel". En må da velge om abonnementet skal være med eller uten sanntidsordredybde, samt hvor lenge abonnementet skal løpe.

Kostnaden vil bli belastet din aksjehandelskonto i det du bestiller. Prisen for et sanntidskurs-abonnement er satt av Oslo Børs, og tilsvarer Børsavgiften

Merk! Bestilling av sanntidskurser er kun mulig for Oslo Børs og de øvrige nordiske børsene som vi tilbyr elektronisk handel på.


Hva menes med Tick Size?

Tick size for en aksje angir hvorvidt en aksje handles på for eksempel ettørenivå eller tiørenivå. For OBX-segmentet gjelder ett sett av Tick Size-regler, mens et annet sett gjelder for de øvrige segmentene. En aksjes Tick Size vil variere samt være avhengig av hva slags nivå som kursen ligger på.

Portefølje og ordre

Hvordan kan jeg korrigere feil eller manglende kostpris i aksjeporteføljen?

Du kan endre kostpris på en aksje du eier ved å klikke på flere valg, som du finner under fanen for portefølje og ordre i aksjehandelsløsningen. Merk at du kun kan endre kostpris på aksjer som har blitt overført/flyttet inn på din VPS-konto. Kostprisen for aksjer som er handlet i markedet vil det ikke være mulig å endre.

Hva gjør jeg dersom jeg ikke finner den aksjen som skal handles?

Dersom du ikke finner en aksje som du ønsker å handle, kan det være at vi ikke tilbyr elektronisk handel på denne markedsplassen. I de fleste tilfeller har våre aksjemeglere mulighet til å handle aksjen på dine vegne. Ta kontakt med oss på telefon 915 04800.

Hvorfor blir ikke aksjeordren utført?

En salgs- eller kjøpsordre vil ikke bli utført før limitkravet innfris. Det vil si at så lenge det finnes mot-ordrer (at noen har lagt inn tilsvarende antall for salg/kjøp), er det stor sannsynlighet for at ordren blir utført.

Husk imidlertid at på Oslo Børs gjelder prinsippet om "Først i tid - Først i rett". Dette betyr at hvis det finnes flere ordre med samme limit er det tidspunktet for når ordren ble registrert som er avgjørende for hvilke ordre som blir effektuert. Den som la inn ordren sin først, får først.

Hvorfor blir ikke min aksjeordre utført?

En årsak til at ordren ikke blir effektuert kan være at aksjen ikke ble omsatt denne dagen, eller at avviket mellom kjøps- og salgskurs er for stort. Sagt med andre ord: Det er ingen som ønsker å selge aksjen på det prisnivået som du vil kjøpe på.

Er aksjen illikvid kan årsaken være at det ikke finnes tilstrekkelig med antall kjøpere og selgere i aksjen i markedet.

Hvorfor får jeg ikke handlet hele antallet aksjer?

Når du handler aksjer gjennom vår aksjehandelstjeneste på nett vil ordren bli sendt inn som en såkalt «Fill any»-ordre. Det betyr at handelssystemet vil forsøke å fylle på så mye som mulig på ordren.

I ytterste konsekvens kan det noen ganger resultere i at man får handlet helt ned til kun én aksje. I slike tilfeller vil det være hensiktsmessig å angi en noe lengre gyldighetsperiode på ordren slik at man gir handelsløsningen bedre tid til å handle inn det antall aksjer som du ønsker.

Hvilke type bankkonti kan jeg handle aksjer med, på nett?

Du kan benytte flere type aksjehandelskonti:

Ordinær aksjehandelskonto – Betegnes som Brukskonto Aksje i Nettbanken og er en ordinær brukskonto som blir åpnet i forbindelse med bestilling av en ordinær aksjehandelskonto

Aksjesparekonto (ASK) – Betegnes som Aksjesparekonto i nettbanken. For å kunne handle aksjer med denne kontoen, behøver du både en aksjesparekonto og en VPS-konto.

Investeringskonto – Er et produkt som vi tilbyr gjennom DNB Liv. Du kan lese mer her: https://www.dnb.no/investeringskonto

VPfinansiering - Gir deg muligheten til å lånefinansiere en aksjeinvestering, også kalt Gearing. Les mer om produktet på https://www.dnb.no/verdipapirfinansiering?

Emisjoner og tegningsretter

Hva er en emisjon?

En emisjon er en nytegning av aksjer eller tegning av obligasjonslån, eller utvidelse av aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer.

En offentlig emisjon gir anledning for alle til å delta ved nytegningen.
En rettet emisjon er imidlertid forbeholdt et utvalg investorer, gjerne de som har aksjer i selskapet fra tidligere.

Hvordan kan jeg delta i en emisjon?

Dersom det er åpnet opp for å tegne seg elektronisk for nye aksjer i en emisjon vil man som privatperson ha muligheten til å gjøre det via Investortjenester i Nettbanken.

Informasjon om pågående emisjoner der DNB er tilrettelegger, finner du på vår hjemmeside www.dnb.no/emisjoner.

Hva er en tegningsrett

Ved en emisjon mottar ofte eksisterende aksjonærer fortrinnsrett til å kjøpe nye aksjer i selskapet. Det kalles for tegningsretter. Det vil si at for hver aksje man eier mottar man x antall tegningsretter. For hver tegningsrett har man krav på å få kjøpt et visst antall aksjer i selskapet, ofte til en fastsatt pris i en bestemt periode. Tegningsrettene kan også som regel selges som et verdipapir på børsen. Tegningsretter har altså en dobbel funksjon da de gir en rettighet til å delta i en emisjon, samtidig som de er et verdipapir i seg selv.

Det som er svært viktig å huske på er at tegningsretter bare gjelder for en fastsatt periode. Lengden for en tegningsperiode kan variere, men det vanligste er en periode på to uker. Dersom man ikke bruker tegningsrettene i denne perioden, mister de sin verdi. Det er derfor svært viktig å følge med, slik at ikke verdiene blir borte.

Du kan tegne deg for flere aksjer enn du har tegningsrettigheter til dersom det er åpnet for overtegning. Du vil imidlertid kun være sikret tildeling av det antall aksjer som dekkes av de tegningsrettene du har ved utløpet av tegningsperioden. Du kan kjøpe flere tegningsretter på Oslo Børs forutsatt at de kan handles på børsen. Disse gir deg normalt rett til å tegne deg for ytterligere én aksje pr. kjøpte tegningsrett, mens det andre ganger kreves flere tegningsretter for å tegne én ny aksje.

Alle som er registrert som aksjonærer på et bestemt tidspunkt vil automatisk få tildelt tegningsretter ved en Fortrinnsrettsemisjon. Det opplyses i dokumentasjonen for emisjonen hvor mange eksisterende aksjer som gir én tegningsrett.

Hvordan kan jeg kjøpe eller selge tegningsrettene?

I tegningsperioden vil tegningsrettene (normalt) være notert på Oslo Børs. Du kan kjøpe eller selge tegningsretter ved å benytte netthandelsløsningen til DNB Markets. Her vil minstekurtasjen være kr 50,-

Hvordan benytter jeg meg av en tegningsrett?

For å benytte en deg av tegningsrettene, kan du logge deg inn Investortjenester i nettbanken. Klikk på hendelser og videre på tegninger.

Hvordan kan jeg kjøpe eller selge tegningsrettene?

I tegningsperioden vil tegningsrettene (normalt) være notert på Oslo Børs. Du kan kjøpe eller selge tegningsretter ved å benytte netthandelsløsningen til DNB Markets.

Hvordan betaler jeg for de nye aksjene?

Når du bestiller nye aksjer enten via internett, eller via en fysisk tegningsblankett, vil konto for belastning måtte oppgis. Dette må være en bankkonto i Norge. Den angitte bankkontoen vil bli belastet på en fastsatt dato som er oppgitt i prospektet og på tegningsblanketten.

Kan jeg trekke tilbake en tegning etter at den er sendt?

Nei, en tegning er bindende.

Handel av utenlandske aksjer

Hvordan får jeg handlet utenlandske aksjer elektronisk?

For å handle på internasjonale markeder, kreves det at du har inngått avtale om bruk av aksjehandel på internett gjennom DNB Markets, samt inngått en avtale om etablering av en VP Utland-konto.

Du kan enkelt inngå avtale om VP Utland-konto elektronisk i vår aksjehandelsløsning under «Min side» i aksjehandelsløsningen.

Kan jeg benytte min Aksjesparekonto (ASK) til å handle i utlandet?

Som hovedregel kan du handle utenlandske aksjer på markedsplasser innenfor EØS, der selskapet også har hovedkontor innenfor EØS-området. Dette betyr at du ikke kan handle aksjer som handles i USA eller Canada gjennom din Aksjesparekonto.

For å kunne handle aksjer i USA eller Canada, må du benytte din ordinære aksjehandelskonto. Dersom du ikke har denne kontotypen fra vår, kan den bestilles under «Min side» i aksjehandelsløsningen. Du kan også bestille kontoen på vår hjemmeside www.dnb.no/aksjer. Husk at du må inngå en avtale om VP Utland etter at kontoen er opprettet.

Hvilke internasjonale børser kan jeg handle på?

Følgende internasjonale børser er p.t. tilgjengelige for handel på Internett:


Land Børs(er)
Sverige Stockholmsbørsen
Danmark   
Københavns Fondsbørs
Finland3
Helsinki Børs
USA1 NYSE, AMEX, NASDAQ
UK2 London Stock Exchange
Tyskland2 Deutsche Börse Group Frankfurt
Belgia2 Euronext Brussels
Frankrike2 Euronext Paris
Nederland2 Euronext Amsterdam
Sveits4 Swiss Exchanges
Spania2
Madrid Stock Exchange
Canada5 Toronto Stock Exchange

1
Ordre opp til 10.001 aksjer routes direkte til børsen med mindre ordren overstiger $1.000.000,00. Ordrer over 10.001 aksjer og ordrer over $1.000.000,00 vil bli utført av en børsmegler.
2 Ordre opp til 500.000 i verdi i lokal valuta routes direkte til børsen. Ordrer over 500.000 i verdi i lokal valuta vil bli utført av en børsmegler.
3 Ordre opp til €500.000,00 routes direkte til børsen. Ordre over €500.000,00 vil bli utført av en børsmegler.
4 Ordre opp til CHF 500.000,00 routes direkte til børsen. Ordre over CHF 500.000,00 vil bli utført av en børsmegler.
5 Handel på TSX Venture Exchange er ikke mulig. 

Hvordan finner jeg aksjekurser for utenlandske aksjer?

For markedsplassene utenfor Norden (OMX) tilbyr vi enten 15 minutter forsinkede kurser eller sluttkurser fra foregående børsdag. Ellers kan du Google børsnavnene som oppgitt i forrige svar.

Når stenger de utenlandske børsene?

Børsene stenger som følger (norsk tid, med forbehold om sommertidsjusteringer):

Land Stengetid
Belgia 17.30
Frankrike 17.30
Italia 17.30
Nederland 17.30
Spania 17.30
Storbritannia 17.30
Sveits 17.30
Tyskland 19.30
USA (NYSE, NASDAQ, AMEX) 22.00
Canada 22.00

Jeg har allerede utenlandske aksjer. Kan disse selges via dnb.no?

For å selge internasjonale aksjer som du har kjøpt gjennom andre kanaler, f.eks. over meglerbordet, må du få aksjene overført til et online utenlandsdepot. Dette får du utført ved å kontakte Global Custody-avdelingen med følgende informasjon:

  • Verdipapirnummer (ISIN)
  • Antall aksjer
  • Motpartsdetaljer (SSI til mottagende/leverende bank)
  • Kontaktinfo til motpart
  • Inngangsverdien på verdipapirer inn til DNB

Dersom du ønsker å overføre beholdning av utenlandske verdipapirer må overføringsfullmakt fylles ut og sendes oss og til nåværende kontofører. Det vil kun være mulig å flytte aksjer til en VP Utland-konto hos oss dersom aksjene er handlet på en av de børsene som vi tilbyr elektronisk handel på.

Kostnadene for dette finner du i prislisten.

Hvordan foregår aksjeoppgjøret på utenlandske børser?

For deg som kunde fungerer oppgjør som ved handel i norske aksjer. Den samme handelskontoen blir benyttet for å trekke eller godskrive handelsbeløpet og kurtasjen.

Oppgjørsperioden er to virkedager etter handelsdato (T+2). Husk at oppgjørsperioden tar hensyn til helligdager i det landet som handelen utføres.

Hva er Stamp Duty?

Dette er en avgift til den engelske staten. Stamp Duty fremkommer ikke i ordrebildet når du legger inn en kjøpsordre, men vil bli fratrukket bankkonto på oppgjørsdag. Når du kjøper aksjer på Londonbørsen, vil du bli belastet med 0,50 % av handlebeløpet utover kurtasjen. Dersom aksjen er irskregistrert vil Stamp Duty derimot være på 1 %. Merk at Stamp Duty betales kun i forbindelse med kjøp, og ikke ved salg.

Hvordan foregår valutavekslingen i forbindelse med utenlandshandel?

For kjøpsordre inntil kr 5 mill. vil vi normalt veksle valuta automatisk umiddelbart etter at ordren er utført, slik at korrekt beløp blir trukket i norske kroner. For ordre større enn kr. 5 millioner vil imidlertid vekslingen bli foretatt senest i løpet av neste handledag. Ved salg veksler vi til norske kroner og godskriver handlekonto for salgsbeløpet enten umiddelbart automatisk, eller senest neste handledag avhengig av beløpets størrelse.

Ved aksjekjøp vil et estimert vekslet beløp bli reservert ut av bankkonto, mens ved et aksjesalg vil ikke beløpet blir reservert inn på bankkonto før vekslingen er foretatt.

Hvilke type ordre kan jeg legge inn på utenlandske børser?

Det er kun mulig å legge inn Limit-ordrer som er gyldige ut handledagen. Dersom du legger inn en ordre etter at den aktuelle børsen har stengt, vil ordren være gyldig ut påfølgende handledag.

Klager

Hvordan klager jeg?

All informasjon om hvordan du går frem hvis det er noe du ønsker å klage på finner du her