Gå til hovedinnholdTil DNB.no

Informasjon om behandling av personopplysninger for Ditt økonomiske DNA

Ditt Økonomiske DNA er en test med spørsmål både om din økonomi og din personlighet. Du velger selv om du kun ønsker å svare på spørsmål om din økonomi, eller om du også ønsker å svare på spørsmålene om din personlighet.

Det er kun hvis du fullfører begge delene av testen vil vi kunne gi deg «Ditt Økonomiske DNA». I så fall vil svarene på spørsmålene sammenstilles for å gi deg økonomiske råd og «Ditt Økonomiske DNA». Ditt Økonomiske DNA er resultatet av din personlighet, din beslutningsstil og din økonomiske situasjon, som vi mener kan si noe om hvilke økonomiske råd som passer for deg. Hvis du kun besvarer spørsmål om din økonomi, vil du få økonomiske råd som kun er basert på din økonomiske situasjon.

Uansett hvilke deler av testen du velger å fullføre vil opplysningene du gir ikke deles med noen andre, med mindre du selv ønsker det. Opplysningene vil heller ikke benyttes for andre formål enn de formålene som listes her.

DNB Bank ASA er behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles i forbindelse med «Ditt økonomiske DNA». For nærmere informasjon om hvordan DNB behandler personopplysninger og dine rettigheter i forbindelse med behandlingen av personopplysninger, se vår personvernerklæring.

Ønsker du å slette informasjonen du har lagt inn kan du gjøre dette ved å logge deg inn i Ditt økonomiske DNA og gå inn på din profilside. Her får du også innsyn i opplysningene dine og kan endre de om din situasjon endrer seg.

Personopplysningene som samles inn via testen vil bli behandlet for følgende formål:

Gi deg Ditt økonomiske DNA

Ditt Økonomiske DNA er en sammenstilling av resultatet fra spørsmålene om din økonomi og din personlighet. For at vi skal kunne gi deg Ditt Økonomiske DNA er det derfor nødvendig å behandle personopplysningene og svarene du gir i løpet av testen, herunder svarene fra personlighetstesten.

Behandlingen av personopplysningene knyttet til din personlighet baseres på ditt samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å logge deg inn på din profilside. Ditt økonomiske DNA slettes uansett automatisk etter 1 år dersom du ikke engasjerer deg med innholdet eller tjenesten i løpet av denne perioden.

Personopplysningene behandles for at vi kan gi deg Ditt Økonomiske DNA, økonomiske råd basert på Ditt Økonomiske DNA og forslag til produkter/tjenester du kan benytte for å ta grep basert på Ditt Økonomiske DNA. Personopplysningene som benyttes for dette formålet er informasjon om din økonomi, deg som person (alder, kjønn, sivil status o.l.), og din personlighet.

Personopplysningene vil kun benyttes til å lage økonomiske råd som er tilpasset deg, og vil ikke bli delt med andre med mindre du selv ønsker dette. Ditt økonomiske DNA vil ikke påvirke hvilke tjenester du har mulighet til å motta fra oss, og resultatet av din personlighetstest vil ikke bli gjort synlig for andre, heller ikke for våre kunderådgivere.

Gi deg økonomiske råd

Dersom du kun ønsker å svare på spørsmål om din økonomi, vil personopplysningene dine behandles for at vi kan gi deg økonomiske råd og forslag til produkter/tjenester du kan benytte basert på din økonomiske situasjon. Personopplysningene som benyttes for dette formålet er informasjon om din økonomi og deg som person (alder, kjønn, sivil status o.l.). Behandlingen er nødvendig for at vi skal kunne levere tjenesten til deg.

Personopplysningene vil benyttes til å lage økonomiske råd og vil ikke bli delt med andre med mindre du selv ønsker dette.

Opplysninger om din økonomiske situasjon slettes automatisk etter 1 år dersom du ikke engasjerer deg med innholdet eller tjenesten i løpet av denne perioden. Du kan også slette profilen ved å logge deg inn på din profilside.

Møte med rådgiver

Hvis du ønsker det kan du bestille et møte med en rådgiver når testen er gjennomført. Hvis du avtaler møtet gjennom denne løsningen vil opplysningene du har gitt om din økonomi og de rent økonomiske rådene du har mottatt tilgjengeliggjøres for rådgiveren, slik at rådgiveren er best mulig forberedt til møtet. Rådgiveren vil ikke motta resultatet av din personlighetstest. Dersom du ikke ønsker at rådgiveren skal motta informasjonen du har oppgitt i testen, kan du avtale et møte med en rådgiver via andre kanaler enn gjennom testen, for eksempel gjennom Kontakt oss på www.dnb.no, melding til oss via postkassen i nettbanken eller på telefon til 915 04800.

Det er kun rådgiveren du avtaler et møte med som vil kunne se opplysningene om din økonomi. Denne tilgangen til dine personopplysninger er nødvendig for å oppfylle din forespørsel om et møte med en rådgiver.

Markedsføring

Hvis du ønsker, kan du samtykke til å motta tips og markedsføring basert på Ditt økonomiske DNA. For å kunne sende deg relevante tips og markedsføring er det nødvendig å behandle personopplysninger du har gitt i forbindelse med testen av Ditt økonomiske DNA. Behandlingen vil være basert på ditt samtykke. Markedsføringen du mottar vil være tilpasset deg basert på informasjonen du har gitt i testen, slik at markedsføringen vil være mest mulig relevant. Vi vil også kunne sende deg markedsføring om produkter fra andre DNB-selskaper og våre samarbeidspartnere. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å logge deg inn på din profil, eller ved å melde deg av markedsføring i den enkelte utsendelsen.

Anonymisering for statistikk- og forskning

Vi behandler personopplysningene vi innhenter i denne testen til å utarbeide et anonymt datamateriale, som igjen benyttes til å utarbeide rapporter og statistikk om for eksempel hvilken sammenheng nordmenns økonomi har med personlige egenskaper. Ingen personopplysninger blir analysert før de er omdannet til anonyme opplysninger. At personopplysningene blir anonymisert betyr at det ikke er mulig å koble opplysningene til deg. Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse i å benytte innsikten som genereres i testen «Ditt økonomiske DNA» til å forstå helheten i nordmenns økonomi koblet opp med personlighet.

Dine personopplysninger anonymiseres normalt innen 6 måneder etter gjennomført test. Før personopplysningene er anonymisert, vil de ikke inngå i statistikk og forskning.

Dersom du ønsker, vil du få muligheten til å reservere deg mot at dine personopplysninger anonymiseres og benyttes for statistikk- og forskningsformål underveis i testen. Du har også mulighet til å reservere deg mot at dine personopplysninger benyttes i statistikk og forskning via "mine sider", dersom dine data ikke allerede er anonymisert. Hvis du sletter dine svar før dine personopplysninger er anonymisert, vil de heller ikke benyttes til statistikk og forskning.

Hvis du ikke benytter deg av reservasjonsadgangen, og dine personopplysninger blir anonymisert, vil det ikke være mulig å senere reservere seg mot en eventuell anonymisering. Grunnen til dette er at personopplysningene er anonymisert og at det derfor ikke vil være mulig å re-identifisere dine personopplysninger og slette disse. Merk at en reservasjon lagt inn etter at testen er fullført ikke vil påvirke allerede anonymiserte data. Du vil også kunne fjerne din reservasjon under «Min Profil» - slik at dine data kan anonymiseres og brukes til statistikk- og forskningsformål for fremtiden.

Vedlikehold og forbedring av tjenesten

For å sikre at tjenesten fungerer optimalt, sikre best mulig brukeropplevelser og for å forbedre tjenesten, vil vi anonymisere personopplysninger som samles via testen og benytte de anonymiserte dataene for analyse, statistikk og testing. Personopplysningene vi bruker til dette formålet er kun det som kalles «adferdsdata». Det vil si data som antall klikk, sidehenvisninger, hvor lang tid som ble brukt. Vi benytter ikke opplysningene du avgir i selve spørsmålene.

Øvrig

Din økonomiske DNA-profil vil ikke kobles sammen med din kundeprofil i DNB. Dette betyr for eksempel at dersom du har statusen «skjermet kunde» i DNB vil vi ikke klare å gjenkjenne statusen i «Ditt økonomiske DNA» testen, og dine data vil behandles på lik linje som øvrig data. Det betyr også at svar avgitt i testen ikke på noen måte vil påvirke ditt kundeforhold hos oss. Dersom du ønsker en gjennomgang av din økonomi sett opp mot ditt kundeforhold må du avtale et møte med en av våre rådgivere.

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

Sosiale medier

FacebookYouTube

© DNB

English