Vi hjelper kundene å mestre egen økonomi

Mor og datter ved frokostbordet
Med mer enn to millioner personkunder i Norge har DNB et spesielt ansvar for å sørge for at flest mulig får muligheter til ta gode økonomiske beslutninger. Undersøkelser viser at dårlige økonomiske vaner går i arv, og DNB ser det som sitt samfunnsansvar å bidra til at flest mulig kan utvikle gode økonomiske vaner.
Mennesker med god økonomisk kompetanse kan også ta gode økonomiske valg. Det er gunstig for samfunnet, for kundene og for DNB.

Vi jobber bredt for å hjelpe kundene våre til å mestre egen økonomi, her er våre ambisjoner:  
 
• Barn og unge skal lære om privatøkonomi ved å gjennomføre Lærepenger 2.0 årlig. Lærepenger, som er utviklet i samarbeid med RødeKors lærer barn om privatøkonomi, slik at de kan ta gode økonomiske valg, uavhengig av bakgrunn.

• 75% av DNBs kunder som fyller 18 år skal få en introduksjon til personlig økonomi. Boken «Skikk og bank» er en bok for dem som nettopp har flyttet hjemmefra, med tips og triks om personlig økonomi. Den skal bidra til at unge legger et godt grunnlag for å utvikle gode, økonomiske vaner og hindre at de havner i «luksusfellen».

• DNB hjelper nordmenn å spare smart.

Lærepenger

lærepenger
For å gjøre kunnskap om privatøkonomi mer tilgjengelig har DNB utviklet Lærepenger - et interaktivt læringsverktøy som lærer barn og unge om økonomi.

Spare - appen som samler sparingen din på ett sted

spare
Spare-appen gjør det enklere og mer oversiktlig uansett om du sparer til ferie, bolig, pensjon eller bare ønsker å sette av en buffer til en regnværsdag.

 

Økt informasjon om sparing og investeringer

Kunnskapsdeling: Våre makroanalytikere, porteføljeforvaltere og andre fageksperter bidrar aktivt med kompetansebygging i ulike media.  DNB arrangerer et stort utvalg av seminarer og konferanser som er markedsaktuelle møte- og kunnskapsarenaer for privatpersoner, næringsliv og offentlig sektor.

Aksjer og aksjesparekonto: På våre analysesider tilbyr vi et bredt spekter av markedsanalyser innenfor samfunnsøkonomi og verdipapirmarkeder samt websendinger i regi av DNB Markets. Vi har også hatt omfattende opplæringsaktiviteter knyttet til aksjesparing og skatt knyttet til denne.

Spare-app
en: I takt med at flere av våre kunder har begynt å spare i både aksjer og fond, har også appen Spare fått økt popularitet. Spare gir kundene raskt og enkelt status på kontanter, aksje- og fondsbeholdning, samt mulighet for opprette spareavtaler og kjøp.  
 

Bør du spare og investere?

huninvesterer
Test ditt forhold til økonomi, sparing , fond og aksjer.

» Test deg selv på huninvesterer.no

Bank uten internett

Ansvaret for å fremme økonomisk kompetanse er nedfelt i bankens styringsprinsipper, der det blant annet står at banken skal støtte samfunnsnyttige formål og sikre viktige samfunnsverdier i de områder og bransjer der konsernet har virksomhet. Et av bankens satsingsområder for å fremme økonomisk kompetanse er Lærepenger, utviklet i samarbeid med Røde Kors. Vi mener det er viktig at barn lærer om privatøkonomi tidlig, slik at de kan ta gode økonomiske valg, uavhengig av bakgrunn.  
I 2018 publiserte vi et oppdatert informasjonshefte om "bank uten internett", rettet mot de av kundene våre som ikke er på nett/ er digitale. Heftet opplyser om alle mulighetene man har som ikke-digital kunde i DNB og hvilke produkter og tjenester vil tilbyr til denne gruppen av våre kunder slik at de også kan ta hånd om sin personlige økonomi uten digitale verktøy.

Vi er opptatt av at kundene våre skal føle at vi er deres bank og at vi gjør det vi kan for å møte deres behov. Tjenestene inkluderer blant annet direktenummer, kontoutskrift i posten, avtale-, brev- og telegiro, info om disponenter, BankID osv. og kan fint kombineres med bruk av nettbanken. Brosjyren finnes på dnb.no eller i din nærmeste filial.

» Les mer om bank uten internett