DNB Regnskap


                                                                             - Levert av Uni Micro
Bilde av DNB regnskap. Bank og regnskap smeltet sammen. Enklere blir det ikke
Tre pakker - ulike funksjoner
Funksjon Mini Pluss Komplett
Pris per mnd. 129,- 249,- 499,-
Dashboard      
Enkelt  ja ja ja
Redigerbart    ja ja
Fakturering      
EHF, eFaktura, Vipps, epost ja ja ja
Kunde- og produktregister ja ja ja
Valuta ja ja ja
KID ja ja ja
Tilbud og ordre   ja ja
Purring og inkasso   ja ja
Gjentagende faktura   ja ja
Samlefaktura   ja ja
Massefakturering (kommer snart)      ja
Prosjekt   ja ja
Utsendelsesplan     ja
EHF utland (PEPPOL)     ja
Bank      
Kontoinformasjon ja ja ja
Innbetalingstjenester ja ja ja
Utbetaling ja ja ja
Ubegrenset kontoer med integrasjon ja ja ja
Bankavstemming ja ja ja
Automatisk bankavstemming   ja ja
Regnskap      
Føre bilag ja ja ja
MVA-melding ja ja ja
Kobling til Altinn ja ja ja
Periodisering   ja ja
Fordelingsnøkler     ja
Egen kontoplan   ja ja
Anleggsregister og avskrivning   ja ja
Lønn      
Lønnsmodul ja ja ja
DNB Regnskap app      
Regnskapsapp ja ja ja
Timeregistrering      
Tilgang til timemodul   ja ja
Annet      
Gratis systemstøtte ja ja ja
Rapporter ja ja ja
Egendefinerte rapporter     ja
Chat med regnskapsfører ja ja ja
Valuta ja ja ja
Inntill 150 bilag uten transaksjonskostnader ja    
Utgift      
Innboks ja ja ja
Behandle regninger ja ja ja
EHF mottak ja ja ja
Smart bokføring ja ja ja
Fakturatolk ja ja ja
Kontohjelp ja ja ja
Automatisert regningsflyt     ja
Fakturagodkjenning     ja