Factoring kalkulator

Factoring handler blant annet om å få frigjort kapital. Nedenfor kan du regne ut hva det vil bety for bedriften.
Factoring: Beregn ramme og innsparinger
 • Utestående fordringer:
 • Kostnad for kapitalbindinger i utestående fordringer:
 • Factoring - kredittramme:

 • Ved 85% forskuttering:
 • Frigjort likviditet:

 • Reduksjon - 5 dager:
 • Reduksjon - 10 dager:
 • Reduksjon - 15 dager:
 • Sparte rentekostnader:

 • Reduksjon - 5 dager:
 • Reduksjon - 10 dager:
 • Reduksjon - 15 dager: