Lånekalkulator for bedrifter

Sjekk hva et lån vil koste, send oss en søknad og vi vil kontakte deg.

Lånetype

Serie lån: Du betaler mer til å begynne med og mindre på slutten av låneperioden. Terminbeløpet blir altså lavere etter hvert som tiden løper.

Annuitets lån: Du betaler det samme terminbeløpet, avdrag og renter, helt til lånet er innfridd (gitt at renten er uforandret). Etter hvert som lånet nedbetales, utgjør avdragene en større andel av totalbeløpet.

Beregning kan ikke utføres

 
 
 

Rentesats

Nominell rente: er den rentesatsen som ligger til grunn for et lån, og som avgjør hva ditt terminbeløp blir. Den inkluderer ikke andre kostnader ved lånet, f.eks gebyrer.

Avdragsbeløp:Terminbeløp:Løpetid
 
 
Standard (1% minimum kr. 6 500)
Annet beløp:
 
-

Effektiv rente

Effektiv rente: er nominell rente pluss alle gebyrer og andre kostnader på lånet. I dette inkluderes bl.a. termin-, etablerings- og depositumsgebyr. Den effektive renten er dermed den faktiske prisen på lånet.

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LånekalkulatortrueLaanekalkulatorBedriftInitiertLaanetypeInfoLaanetypeAntallTerminerAvdragsfrihetAarAvdragsfrihetMaanedLaanebelopRenteInfoRenteValgNedbetalingLopetidAvdragsbelopValgEtableringsgebyrEtableringsgebyrAnnetBelopFaneResultatFaneBetalingsplanFaneGrafiskInfoEffektivRenteVisGrafikkAlleAarSkrivUtlaanetypeantallTermineravdragsfrihetAaravdragsfrihetMaanedlaanebeloprentevalgNedbetalinglopetidavdragsbelopvalgEtableringsgebyretableringsgebyrAnnetBeloptermingebyrbeskrivelse50000001000000005000001000001  krfalse7.51.020.00.05 %false51301  årfalse0010000000010001  krfalse0010000001  krfalse1152119serie1200truetrue09999999990.0999.9914253622866DatoÅrTerminbeløpRenter og gebyrerAvdragRestgjeldSummerdd.mm.yy700.01650022Det har dessverre oppstått en feil. Endre verdier eller prøv igjen senere.Maks løpetid er overskredet - prøv høyere avdragsbeløp/terminbeløp.Maks løpetid er overskredet - prøv høyere avdragsbeløp/terminbeløp.Maks løpetid er overskredet - prøv høyere avdragsbeløp/terminbeløp.Maks løpetid er overskredet - prøv høyere avdragsbeløp/terminbeløp.Maks løpetid er overskredet - prøv høyere avdragsbeløp/terminbeløp.Maks løpetid er overskredet - prøv høyere avdragsbeløp/terminbeløp.Maks løpetid er overskredet - prøv høyere avdragsbeløp/terminbeløp.Maks løpetid er overskredet - prøv høyere avdragsbeløp/terminbeløp.Maks løpetid er overskredet - prøv høyere avdragsbeløp/terminbeløp.Maks løpetid er overskredet - prøv høyere avdragsbeløp/terminbeløp.Maks løpetid er overskredet - prøv høyere avdragsbeløp/terminbeløp.Maks løpetid er overskredet - prøv høyere avdragsbeløp/terminbeløp.Maks løpetid er overskredet - prøv høyere avdragsbeløp/terminbeløp.Maks løpetid er overskredet - prøv høyere avdragsbeløp/terminbeløp.Maks løpetid er overskredet - prøv høyere avdragsbeløp/terminbeløp.Maks løpetid er overskredet - prøv høyere avdragsbeløp/terminbeløp.Maks løpetid er overskredet - prøv høyere avdragsbeløp/terminbeløp.Maks løpetid er overskredet - prøv høyere avdragsbeløp/terminbeløp.Beregning pågår...%,false årmnd

Aktuelle lenker

» Les mer om dine finansieringsmuligheter

» Les mer om søknadsprosessen