Bli bedriftskunde

 • [printicon]
Firma

Selskapsinformasjon

Velg den selskapsformen som best beskriver ditt selskap.
Har du ikke organisasjonsnummeret for hånden?
Da kan du finne det i Brønnøysundregistrene
 

Personen som fyller ut skjema

Selskapets kontaktinformasjon

Rådgiver

Om virksomheten

Beskrivelse av selskapets virksomhet

Omsetning

NOK

Egenkapital

NOKDersom det ikke finnes egenkapital, sett denne til 0.

Gjeld

NOKDersom det ikke finnes gjeld, sett denne til 0.

Produkter og tjenester

Internasjonale transaksjoner

NOK
NOK
Total forventet antall og verdi av utenlandsoverførsler pr. måned til de ovennevnte land
 
Nettbank og kort

Nettbank og kort

Som kunde hos DNB får du Bedriftsavtalen uten faste kostnader. Denne inkluderer nettbank for bedriftskunder, driftskonto og kort.
 

Velg hvilke brukere du vil ha i nettbanken
Hovedbrukeren (den øverste i listen dersom du melder inn flere brukere) blir automatisk:
 • Kortholder på Bedriftskort VISA (debetkort inkludert i Bedriftsavtalen)
 • Disponent på kontoene tilknyttet Bedriftsavtalen
 • Administrator i nettbanken   Hva er dette?
 
Administrator:
 • Har fullmakt til å opprette nye brukere og administrere kontoer og brukere i nettbanken
 • Har fullmakt til å administrere tjenester innenfor dagligbank
 • Gis rettighet til å åpne kontoer og bestille produkter/tjenester banken tilbyr elektronisk, uten skriftlig signatur
 

Kredittkort

Bedriftsavtalen inkluderer VISA (debetkort) og mulighet for DNB Corporate Mastercard (kredittkort med reiseforsikring, kr 250,- pr år).

Søknad om DNB Corporate Mastercard fullføres etter du har bekreftet avtalevilkår på siste steg.
 
Egenerklæring

Egenerklæring om skatterapportering

Common reporting Standard (CRS) og Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) er et internasjonalt rammeverk for automatisk utveksling av formuesopplysninger mellom skattemyndigheter. Dette innebærer at vi som bank er lovpålagt å gi opplysninger til Skatteetaten om våre kunder som er skattemessig hjemmehørende i et av landene som har inngått avtale.
 
Ved usikkerhet om hvor selskapet er skattemessig hjemmehørende,ta kontakt med myndighetene i det aktuelle landet eller kontakt en skatterådgiver.
TIN står for «Tax identification number» og er et unikt nummer som både personer og bedrifter får tildelt fra skattemyndighetene for identifisering. For personer er TIN vanligvis deres personnummer.

Informasjon om inntekter og drift

Eierforhold

Morselskap

Organisasjonskart som viser en oversikt over selskapsstrukturen må ettersendes.
 

Privatpersoner som eier eller kontrollerer selskapet.

DNB har plikt i henhold til hvitvaskingsloven å finne ut hvilke privatpersoner som eier og kontrollerer selskapet, også kalt reelle rettighetshavere.
 

Last opp dokumentasjon av eierforhold – aksjonæroversikt og selskapsstruktur.

Gjelder ikke selskaper med kun privatpersoner som eiere.
 
Dokumentasjon som må sendes inn sammen med det utfylte skjemaet:
 • Komplett tegning av selskapsstrukturen, som viser hvem som eier selskapet. Tegningen skal vise:
  • alle eierledd oppover i selskapsstrukturen. Dersom selskapet eies helt eller delvis av en juridisk enhet (f.eks. selskap eller stiftelse), som igjen eies helt eller delvis av en juridisk enhet – så må dette fremkomme av tegningen.
  • hvilke privatpersoner som eier morselskapet i toppen av selskapsstrukturen.
  • eierandeler, navn/selskapsnavn og fødselsdato/organisasjonsnummer.
 • Dersom ikke alle aksjonærer fremkommer av tegning av selskapsstruktur, skal aksjeeierbok eller annen oppdatert oversikt over alle aksjonærer vedlegges.
 

Liste over privatpersoner som eier eller kontrollerer selskapet

Politisk eksponerte personer (PEP)


Alle banker er pålagt å innhente ekstra informasjon om det er personer som er tilknyttet selskapet som har, eller har hatt, høytstående offentlige stillinger eller verv. Dette er stillinger som regjeringsmedlem, storingsrepresentant, statssekretær, dommer, ambassadør o.l, sentralstyremedlem i politisk parti, toppleder/toppverv i statlig foretak, Nato, FN, EU o.l.
Gjelder dette deg eller en av de som har en rolle i selskapet, en i nær familie, eller en nær forretningsforbindelse skal disse oppgis under?
 
Vilkår

Samtykke

Jeg vedkjenner at informasjonen avgitt i dette skjemaet og informasjon vedrørende min enhets konto(er) kan bli rapportert til skattemyndighetene i det landet kontoen(e) er vedlikeholdt, samt utvekslet med skattemyndighetene i et eller fler land der enheten er skattemessig hjemmehørende, i de tilfeller det/de har inngått avtaler om utveksling av informasjon vedrørende finansielle konti.

Jeg bekrefter herved at jeg har lest og forstått informasjonen i dette skjemaet og at alle opplysningene som er utfylt er korrekte. Jeg samtykker til at jeg må ta kontakt med DNB eller sende inn nytt skjema innen 30 dager dersom det foreligger endringer som medfører at informasjonen gitt i dette skjemaet er blitt feilaktige.

 

Samtykke

Les og aksepter vilkår


Hvitvaskingsloven § 14 stiller krav til løpende oppdatering av dokumentasjon og opplysninger om kunder. Det er kunden selv som har ansvar for å holde banken oppdatert om eventuelle endringer.

Oversikt over den /de som eier eller har kontroll over et selskap (reelle rettighetshavere) er banken til en hver tid forpliktet til å ha oppdatert informasjon/ dokumentasjon om så lenge kundeforholdet løper.

Banken gjennomfører lovpålagt kundekontroll i forbindelse med etablering av alle kundeforhold. For nyregistrerte selskaper kan konto åpnes før tilfredsstillende kundekontroll er gjennomført, men kontoen vil være sperret for annen bruk enn innbetaling av aksjekapital. For det tilfelle at tilfredsstillende kundekontroll ikke kan gjennomføres, anses kundeforholdet ikke som etablert.Banken kan avvikle en åpnet konto uten varsel i samsvar med DNBs «Generelle vilkår for innskudds- og betalingstjenester – Næringsforhold» pkt. 28.

 

Du vil alltid finne gjeldende vilkår for tjenesten på våre nettsider
 
 

 

 
 

Behandlingsansvarlig er DNB Bank ASA

Formålet med innsamlingen av opplysningene dine er å tilby, følge opp og levere dette produktet, samt ta kontakt med deg i forbindelse med dette.
Hvordan vi behandler personopplysningene dine tilknyttet dette produktet, samt rettighetene dine og hvordan du kan bruke disse kan du lese mer om her.