Bestill Fondshandel

Fyll inn opplysninger, skriv ut forhåndsutfylt avtale og signer iht. firmaattest.
En bruker av Fondshandel gis fullmakt til å foreta plasseringer i verdipapirfond.
  • [printicon]
Firma

Firmaopplysninger

Kontaktperson

Brukere
Signeringsmetode
Ja, jeg har lest og akseptert vilkårene Avtalevilkår for Fondshandel

 

Etablering av fondshandel krever signatur iht. firmaattest. Signering kan gjøres elektronisk med BankID. Vi anbefaler denne signeringsmetoden for raskere etablering. (Alternativt kan du skrive ut avtalen fra kvitteringssiden, signere manuelt og sende inn per post).
 
 
Ja, jeg vil signere avtalen elektronisk med BankID (anbefalt)

Rettigheter og legitimasjon

Rettigheter: For å bli bruker av Fondshandel må personen ha tilgang til bedriftens nettbank. Brukeren kan først ta i bruk Fondshandel i nettbanken når nødvendige rettigheter til kontoer er tildelt av Administrator.

 

Bruker-ID: Alle brukere i bedriftsnettbanken har sin egen bruker-ID. Administrator i nettbanken kan se en oversikt over disse under menypunktet Administrasjon – Administrer – Brukere.

Behandlingsansvarlig er DNB Bank ASA
Formålet med innsamlingen av opplysningene dine er å tilby, følge opp og levere dette produktet, samt ta kontakt med deg i forbindelse med dette.
Hvordan vi behandler personopplysningene dine tilknyttet dette produktet, samt rettighetene dine og hvordan du kan bruke disse kan du lese mer om her.