Hvor mange dager etter forfall betaler kundene dine?

Forsinkelsesrente

 
 
 

Resultat

*Forsinkelsesrenten fastsettes av Finansdepartementet hvert halvår.
1. januar 2019 ble den fastsatt til 8,75 % p.a.
500000500000500000000500000500 000500 mill krfalse1110011100%false11301130 dagerfalse1132099999999.25
 

Forsinkelsesrente

Hvis kundene dine ikke betaler innen den avtalte betalingsfristen, bør de betale for dette i form av forsinkelsesrenter. Mange bedrifter lar være eller glemmer det, noe som er lite lønnsomt. Bruk av forsinkelsesrente er et sterkt virkemiddel for å oppdra kundene til å bli gode betalere.
Se også: Drive bedrift