Fakturer dine kunder så hurtig som mulig

 
 
 

Renten på din driftskonto

Bruk renten på kassekreditten dersom det er den som belastes ved daglig drift.

Resultat

500000500000500000000500000500 000500 mill krfalse11301130 dagerfalse0.00.010.00.05 %false112409999999

Hvordan gjøre fakturering enklere?

For effektiv fakturering er det ofte lurt å ha gode systemer og automatiserte prosesser. Hyppigere fakturering og redusert kredittid til kundene er viktige faktorer til bedriftens likviditet.

Her er noen tjenester som kan forenkle faktureringen:
Se også: Drive bedrift