Bestill OCR Innbetalingsservice for å fakturere med KID

Logg inn i nettbanken for å bestille

  • [printicon]
Legitimasjon
Logg inn i bedriftsnettbanken med bruker-id (eksempel: TB12345), ikke med ditt fødselsnummer.

Hvis du ikke vil logge inn

Når du logger inn og aktiverer tjenesten selv, vil den som oftest være klar til bruk med en gang.

Hvis du ikke vil logge inn, kan du sende inn en bestilling her, men da må skjemaet signeres i henhold til signaturregler i firmaattest og bestillingen vil bli behandlet manuelt. Det vil si at det vil ta lenger tid før tjenesten er klar til bruk.