Legge til / endre / fjerne brukere i nettbank bedrift

  • [printicon]
Logg inn

Vi anbefaler å logge inn i nettbanken hvis du ønsker å:
  • Opprette en ny bruker
  • Slette en bruker
  • Gi en bruker fullmakt som administrator/bestiller

Med administrator-tilgang kan du opprette eller slette brukere med en gang uten å skrive ut, signere, sende inn eller vente på manuell behandling. Foretak i offentlig sektor og noen få andre unntak vil bli behandlet manuelt, men vi anbefaler at du logger inn likevel.

Klikk her for å logge inn som anbefalt, eller klikk Neste hvis du likevel vil fortsette uten å logge inn.

 
Ditt behov

Vi vil sette stor pris på om du kan gi oss en kort begrunnelse for hvorfor du velger å ikke logge inn. Da hjelper du oss å eventuelt legge bedre til rette for deg.

 
Firma

Kontaktadresse

Kontaktperson

Les og aksepter vilkårGenerelle vilkår for elektroniske tjenester (pdf)

Avtalevilkår for elektroniske betalinger og kontohold (pdf)

Avtalen er i pdf-format og du trenger Acrobat Reader for å åpne den.

Du vil alltid finne gjeldende vilkår for tjenesten på våre nettsider.

 
Ja, jeg har lest og akseptert vilkårene
Brukere

Oppgi brukere

Tips: Du kan melde inn endringer for flere brukere samtidig ved å legge til flere linjer.
 
Roller og rettigheter:
  • En Bruker i nettbanken får tildelt rettigheter til kontoer og tjenester av en Administrator i abonnementet.
  • Administrator i nettbanken gis fullmakt til å administrere kontoer og brukere i nettbanken og andre tjenester innenfor dagligbank.
  • En Bestiller i nettbanken gis fullmakt til å åpne kontoer og bestille produkter/tjenester banken tilbyr elektronisk, uten papiravtale og skriftlig signatur.

Legitimering av nye brukere
En bruker må være legitimert i banken før nettbank og/eller kort kan tas i bruk. Dersom dette ikke er gjort fra før, kan signaturskjema leveres i en av bankens filialer ved personlig fremmøte medbragt offentlig godkjent og gyldig legitimasjon. Pass anbefales.
Legitimering av nye brukere
En bruker må være legitimert i banken før nettbank og/eller kort kan tas i bruk. Dersom dette ikke er gjort fra før, kan signaturskjema leveres i en av bankens filialer ved personlig fremmøte medbragt offentlig godkjent og gyldig legitimasjon. Pass anbefales.