Bli bedriftskunde

  • [printicon]
Firma

Selskapsinformasjon

Velg den selskapsformen som best beskriver ditt selskap.
Har du ikke organisasjonsnummeret for hånden?
Da kan du finne det i Brønnøysundregistrene
 

Personen som fyller ut skjema

Rådgiver

Kontakt

Selskapets kontaktperson

Iht Lov om hvitvasking, er dette en opplysning vi er pliktig til å innhente.

Selskapets kontaktinformasjon

Om virksomheten

Beskrivelse av selskapets virksomhet

Omsetning

NOK
NOK

Egenkapital

NOKDersom det ikke finnes egenkapital, sett denne til 0

Gjeld

NOKDersom det ikke finnes gjeld, sett denne til 0.

Produkter og tjenester

Internasjonale transaksjoner

NOK
NOK
Total forventet antall og verdi av utenlandsoverførsler pr. måned til de ovennevnte land
 
Nettbank og kort

Nettbank

Som kunde hos DNB får du Bedriftspakken Partner uten faste kostnader. Denne inkluderer nettbank for bedriftskunder, driftskonto og kort.
 

Velg hvilke brukere du vil ha i nettbanken

Hovedbrukeren (den øverste i listen dersom du melder inn flere brukere) blir automatisk:
  • Kortholder på Partner VISA (debetkort inkludert i pakken)
  • Disponent på kontoene tilknyttet pakken
  • Administrator i nettbanken   Hva er dette?
 
Administrator:
  • Har fullmakt til å opprette nye brukere og administrere kontoer og brukere i nettbanken
  • Har fullmakt til å administrere tjenester innenfor dagligbank
  • Gis rettighet til å åpne kontoer og bestille produkter/tjenester banken tilbyr elektronisk, uten skriftlig signatur
 

Kredittkort

Partnerpakken inkluderer Partner VISA (debetkort) og mulighet for DNB Corporate MasterCard (kredittkort med reiseforsikring, kr 250,- pr år).

Kontaktperson vil motta søknadsskjema for DNB Corporate MasterCard på e-post. Skjemaet kan benyttes av alle ansatte som ønsker å søke om kredittkort. Kortsøker vil bli kredittvurdert, og står ansvarlig for bruk av kort og oppgjør av faktura.
 
Ledelse og eierskap

Morselskap

Organisasjonskart som viser en oversikt over selskapsstrukturen må ettersendes.
 

Privatpersoner som eier eller kontrollerer selskapet

DNB har plikt i henhold til hvitvaskingsloven å finne ut hvilke privatpersoner som eier og kontrollerer selskapet, også kalt reelle rettighetshavere. Reelt eierforhold kan være organisert på flere områder, for eksempel:
 

Liste over privatpersoner som eier eller kontrollerer selskapet

Rolle(r) i selskapet:
(velg alle aktuelle)
 
Egenerklæring og vilkår

Egenerklæring om skatterapportering

Common reporting Standard (CRS) og Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) er et internasjonalt rammeverk for automatisk utveksling av formuesopplysninger mellom skattemyndigheter. Dette innebærer at vi som bank er lovpålagt å gi opplysninger til Skatteetaten om våre kunder som er skattemessig hjemmehørende i et av landene som har inngått avtale.
 
Ved usikkerhet om hvor selskapet er skattemessig hjemmehørende, ta kontakt med myndighetene i det aktuelle landet eller kontakt en skatterådgiver.
TIN: Det nummeret bedriften er tildelt for identifisering hos skattemyndighetene i det landet man skatter til

Informasjon om inntekter og drift

Samtykke

"Jeg vedkjenner at informasjonen avgitt i dette skjemaet og informasjon vedrørende min enhets konto(er) kan bli rapportert til skattemyndighetene i det landet kontoen(e) er vedlikeholdt, samt utvekslet med skattemyndighetene i et eller fler land der enheten er skattemessig hjemmehørende, i de tilfeller det/de har inngått avtaler om utveksling av informasjon vedrørende finansielle konti.

Jeg bekrefter herved at jeg har lest og forstått informasjonen i dette skjemaet og at alle opplysningene som er utfylt er korrekte. Jeg samtykker til at jeg må ta kontakt med DNB eller sende inn nytt skjema innen 30 dager dersom det foreligger endringer som medfører at informasjonen gitt i dette skjemaet er blitt feilaktige."
 

Les og aksepter vilkår

 

Øvrige vilkår
Hvitvaskingsloven § 14 stiller krav til løpende oppdatering av dokumentasjon og opplysninger om kunder. Det er kunden selv som har ansvar for å holde banken oppdatert om eventuelle endringer.

Oversikt over den /de som eier eller har kontroll over et selskap (reelle rettighetshavere) er banken til en hver tid forpliktet til å ha oppdatert informasjon/ dokumentasjon om så lenge kundeforholdet løper.

Banken gjennomfører lovpålagt kundekontroll i forbindelse med etablering av alle kundeforhold. For nyregistrerte selskaper kan konto åpnes før tilfredsstillende kundekontroll er gjennomført, men kontoen vil være sperret for annen bruk enn innbetaling av aksjekapital. For det tilfelle at tilfredsstillende kundekontroll ikke kan gjennomføres, anses kundeforholdet ikke som etablert. Banken kan avvikle en åpnet konto uten varsel i samsvar med DNBs «Generelle vilkår for innskudds- og betalingstjenester – Næringsforhold» pkt. 28.

Du vil alltid finne gjeldende vilkår for tjenesten på våre nettsider.