Næringsmegling

team mte

sk etter nringseiendom les markedsrapporter kontakt oss finn ansatt
                      Søk eiendom »            Les markedsrapport »             Kontakt og ansatte »                    Om oss »

 

Transaksjoner

Vi tilbyr megler- og rådgivningstjenester innen alle typer segmenter, eksempelvis kontor, lager og logistikk, hotell, handel, boligutleieblokker, utviklingsprosjekter (bolig og næring) og samfunnseiendom.

» Transaksjoner

Utleie

Våre meglere finner den beste løsningen for oppdragsgiver og leietaker. Vi fokuserer på utleie av kontorlokaler, lager- og kombieiendommer og noe forretningslokaler. Vi finner gode, verdiskapende løsninger for oppdragsgiver og leietaker.

» Utleie

Analyse

Vi følger markedet tett og har et omfattende sett av databaser for transaksjonsmarkedene, leiemarkedene og de ulike eiendomssegmentene. Vår innsikt letter dine beslutninger.

» Analyse

Verdivurdering

I et stadig mer profesjonalisert eiendomsmarked er det et økende behov for ekstern verdivurdering av eiendom. Vi har lang erfaring i å utføre verdivurderinger, både på porteføljer, enkelteiendommer og utviklingsprosjekter.

» Verdivurdering