Prisliste bedriftskunder

Produkter og tjenester Pris
Nettbank bedrift  
Abonnementspris per  måned 0,00
Brukeravgift per mnd per bruker utover 1
40,00
Kodebrikke per bruker 200,00
Kodebrikke rebestilling
400,00
Betalinger med KID 1,50
Betalinger med melding (uten KID) 5,50
SMS-tjenester/varslinger  
Varslinger 4,00
SMS-tjenester (Saldo/Konto/Neste) 3,00
Visa-kort  
Årspris 0,00
Tilleggskort 300,00
Varekjøp-Visa i Norge og i utlandet per transaksjon 2,50
Kontantuttak:
DNBs minibanker
- hverdager kl.08-17
- andre tidspunkt
Andre banker i Norge
Andre banker i utlandet1)
 
 
0,00
5,00
7,00
30,00
Kontantuttak i skranke:
- i Norge og i utlandet1)
 
30,00
Nødkontanter2) 0,00
DNB Corporate MasterCard3)  
Årspris 250,00
For tilleggskort 250,00
Inntil 45 dager rentefri betalingsutsettelse Ja
Varekjøp i Norge og i utlandet1) 0,00
Kontantuttak i DNBs minibanker, og andre banker i Norge og i utlandet1) 20,00 + 1,75 % av uttaksbeløpet
Kontantuttak i skranke:
- i Norge og i utlandet1)
30,00 + 1,75 % av uttaksbeløpet
Se øvrige priser på kredittkort
1) I tillegg kommer valutapåslag 1,75 % på kurs for alle utenlandske transaksjoner
2) Gjelder for de som har Bedriftsavtale med konto, kort og nettbank. Ordinær pris uten Bedriftsavtale (Visa Bedriftskort) koster 300 kroner.
3) Kredittkort til jobbrelaterte utlegg. Se egen prisliste.


Til toppen