perfect storm
I et urolig aksjemarked åpner det seg muligheter for aktive forvaltere. I så måte burde 2019 ha vært et mulighetenes år, og vi ser at forskjellene mellom topp og bunn blant aksjefond nærmer seg spagaten.

Noen av de verst rammede er tradisjonelle faktorfond, som konstruerer sine porteføljer
basert på «Moderne Finansteori».
I sånne markeder er det spesielt hyggelig å se en meravkastning for DNB Global Lavkarbon som har passert tre prosentpoeng for 2019. Dette er et fond som er underlagt strenge begrensninger både på karbonavtrykk og ESG-profil. Det er designet med bærekraft i fokus, og skal skape sin meravkastning ved systematisk aksjeanalyse.

Hos DNB betyr systematisk aksjeanalyse faktoranalyse av markeder. Vi analyserer mer enn 60 måltall, faktorer, i hvert marked - for å finne ut hva markedet liker. Hva som kjennetegner vinnerne i aksjemarkedet de siste månedene. 

graf
DNB Global Lavkarbon mot referanseindeks og peergroup hittil i år (morningstar.no).

For om lag et år siden viste analysene at markedets preferanser rundt risiko og verdiaksjer stupte. Slik har det holdt seg i 2019. Dermed har fondet blitt undervektet verdiaksjer og risiko. 

ytd Vekter og avkastninger på gruppert i verdensindeksen, sortert etter Book/Price (Value). Avkastninger hittil i år. 

Om vi holder fokus på verdiaksjer, er grafen ovenfor illustrerende. Til høyre vises avkastninger (USD) hittil i år på grupper i verdensindeksen som er sortert på bokverdier i forhold til pris. Dette er en tydelig trend. Selskaper med høye bokverdier (Q5) har systematisk gjort det mye svakere enn selskaper med lettere bokverdier. -Og fondet har ligget riktig. Grafen til venstre viser porteføljevekter og vekter i verdensindeksen i de samme fem gruppene. 

Tradisjonelt har det å investere i verdiaksjer vært en pålitelig vinnerstrategi. Kjente finansteoretikere har dokumentert dette, og på 2000-tallet fikk strategien fotfeste blant de fleste aktive forvaltere. Strategien er imidlertid ikke ufeilbar. Det er perioder, som denne, hvor markedet går motsatt. Vår strategi er å ikke stole på «gamle sannheter», men bruke markedet til å finne «dagens sannhet». Vår strategi er å finne ut hva markedets preferanser er NÅ - og investere i aksjer som passer preferansene. 

«Dynamikk, ikke bare historikk»

Dette er med andre ord en portefølje som skal forandre seg med markedsforholdene. - En dynamisk faktorportefølje altså, som i dag på mange måter ligger posisjonert i strid med etablert «Moderne Finansteori». Vi ser dette på risikomål også. En vanlig strategi for å skape meravkastning i aktive aksjefond er å ta høyere risiko enn referanseindeksen. Dette er imidlertid en strategi som har potensiale for å fungere spektakulært dårlig når verden venter mer usikkerhet. Nå har verdens investorer vært bekymret gjennom en lang periode. 

Grafen nedenfor viser avkastninger i august for fem grupper sortert på risiko (aksjevolatilitet), i verdensindeksen. Gruppe 1 (Q1) er altså selskapene i verdensindeksen med lavest risiko, mens gruppe 5 ( Q5) er gruppen med høyest risiko. Det er en tydelig systematisk sammenheng mellom risiko og avkastning i august. 

ytd 2
Vekter og avkastninger hittil i august for grupper i verdensindeksen, sortert på volatilitet. 

Igjen er DNB Global Lavkarbon overvektet «vinnerne», som har lav risiko. Disse to karakteristikaene er hoved-driverne av meravkastningen hittil i år. Man kan spørre seg hva man er overvektet, når grafene ovenfor viser undervekter. Analysene våre viser at vi er overvektet selskaper med høy og stabil inntjening.

Det høres jo ut som en god ide til enhver tid, men der er altså ikke sånn markedet foretrekker selskaper med høy rapportert inntjening. Ofte fokuserer markedet på potensiale for ekstraordinær inntjening i stedet.  

Grafen nedenfor viser avkastning hittil i år på grupper sortert på Return on Assets i verdensindeksen. Vår portefølje er nå overvektet selskaper med høy rapportert inntjening. 

roa
Vekter og avkastninger hittil i år for grupper i verdensindeksen sortert på Return On Assets. 


«Sitter stille i båten»


Det har vært forholdsvis lav omløpshastighet for porteføljen hittil i år. Preferansene i globale aksjemarkeder har ikke vært så volatile som nyhetsstrømmen skulle tilsi. Selv om markedsvolatiliteten ikke har steget så mye som man kan få inntrykk av, ser vi at korrelasjonene aksjer i mellom skyter i været. 

Dette betyr at aksjepriser går mer i takt, og at diversifisering dermed fungerer dårligere enn normalt. Om man skulle lete etter tegn på kommende dårlige tider, men det betyr at risikoen i porteføljen antakeligvis blir høyere enn forventet i en eventuell korreksjon.

Vår portefølje har nå omtrent så lav risiko som vi kan ha innenfor fondets rammer. Ikke fordi vi venter dårlige tider, men fordi dette er den typen aksjer som er best tilpasset markedspreferansene den siste tiden. 


stilanalyse

Stilanalyse for DNB Global Lavkarbon pr. 27. august, relativt til referanseindeksen. Positiv søyle betyr 'mer eksponering enn referanseindeksen'.

Lavkarbon-trenden preger ikke bare norsk politikk. Vi føler oss trygge på at porteføljens karbonavtrykk, som i dette fondet er under det halve av verdensindeksen, og de svært strenge ESG-kravene som er pålagt denne porteføljen vil bidra positivt i kommende tider. Denne effekten kommer, det er bare et spørsmål om når den slår inn i avkastningene. 

Ole Jakob Wold

DNB Global Lavkarbon med porteføljeforvalter Ole Jakob Wold