Kraftig løft på børsen i India etter skattekutt

Fredag 20. september var dagen det endelig skjedde. Etter å ha sett den økonomiske veksten i India falle til sitt laveste nivå på seks år, klarte ikke den nylig gjenvalgte statsministeren Narenda Modi å sitte stille lenger. 
Primeminister Modi
Foto: EPA/NTB Scanpix

Statsministeren Narendra Modi måtte gjøre noe for å revitalisere økonomien. Og noe gjorde han. I skattepakken som ble lansert på fredag annonserte India at de vil kutte selskapsskatten med hele 10 prosent, fra 35 til 25 prosent. Nystartede produksjonsselskaper kommer enda bedre ut: De vil kun måtte betale 17 prosent skatt i årene fremover. Det er et krafig kutt!

corporate tax rate
Nye produksjonsselskaper vil betale kun 17 prosent i selskapsskatt fra nå av. (Kilde: UBS)

Skattekuttet vil få store følger

India har i de senere årene vært relativt lite konkurransedyktige sammenlignet med andre asiatiske land, hvor skattene har vært lavere. Nå er det grunn til å anta at vi vil se en klar økning i investeringstakten i India. Utenlandske investeringer bør også øke fremover all den tid internasjonale aktører ser seg om etter nye produksjonsarenaer i kjølvannet av handelskonflikten mellom Kina og USA. Skatteraten for nystartede produksjonsselskaper vil bedre avkastningen og forhåpentligvis generere nok lønnsomhet til å vekke det John Maynard Keynes kalte den «dyriske drivkraften» blant indiske og utenlandske gründere.

Det er dog ikke bare den økonomiske veksten som har vært svakere enn forventet i India. Etterspørselsveksten har også falt til lave nivåer. Den indiske regjeringen har gjort grep for å øke etterspørselen ved å fremme kredittveksten, bedre likviditeten blant små- og mellomstore selskaper, samt øke offentlige utgifter. Sentralbanken har også (helt uavhengig) redusert rentene og er forventet å ytterligere redusere disse fremover.

Det er godt mulig vi vil se ytterligere reformer i India fremover. Lokale medier rapporterer om at regjeringen ønsker å gjennomføre en ny privatiseringsrunde for å minimere den finanspolitiske effekten av skattekuttet.

indian investors

Børsen i Mumbai, India, steg kraftig fredag etter at nyheten om de kraftige skattekuttene ble offentliggjort. Investorene jublet. (Foto: NTB Scanpix)

Store skattekutt i India påvirker landets økonomiske utsikter positivt

Markedet har allerede steget over 8 prosent etter at skattepakken ble lansert, og vi tror det er mer i vente. Dersom vi bruker historien som ledesnor, ser vi ofte at markedene stiger betraktelig både i det korte og det lange bildet etter hendelser lik den vi så nå fredag 20. september. Et såkalt bullmarked fulgte både etter at India åpnet opp økonomien i 1991, i etterkant av skattekuttene i 1997, og under forrige privatiserings- og investeringsbølge mellom 1999-2004. Vi tror dette skattekuttet kan være en slik type begivenhet og at fortsettelsen av strukturelle reformer vil skape et nytt bullmarked i India.

Fondene våre (DNB Global Emerging Markets, DNB Asian Small Cap og DNB India) er alle rigget for å høste fordelene av dette. India er vår største overvekt i alle fondene og vi er investert i sektorer som vi mener er spesielt positivt påvirket av reformene.

MERK: Å investere i fond innebærer risiko. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.