Dette er Lærepenger

Oversiktsbilde lrepenger-temaet

«Lærepenger» er navnet på et gratis digitalt undervisningsopplegg som gir barn en grunnleggende forståelse for penger, inntekt og forbruk, egne økonomiske rettigheter og gode sparevaner. Vi holder på å pusse opp Lærepenger akkurat nå, men du vil om kort tid kunne besøke den igjen.

Barn trenger å lære verdien av penger

Vi hører stadig at Norge er verdens beste land å bo i, og et av verdens rikeste land. Men paradoksalt nok fører økt rikdom til at vi kan mindre om privatøkonomi enn før. Mange sliter med økonomiske problemer og høy forbruksgjeld, og inkassogjelden blant unge mennesker er i dag på over 1 milliard kroner. Det kan virke som om velstanden har gjort oss mindre bevisste på å forvalte pengene på en fornuftig måte.

Dette fører til at mange norske barn og unge vokser opp uten grunnleggende økonomisk forståelse. Samtidig vet vi at barn og unge ofte arver sine foreldres holdninger til økonomi.

Lærepenger i skolen

Dagens læreplaner gir ikke elever nødvendig innsikt i privatøkonomi. Sammen med Røde Kors har vi derfor utviklet et nytt læringsverktøy for grunnskolen. Lærepenger retter seg mot 5. klasse på barnetrinnet, og gjør det enkelt for lærere å gi elevene nødvendig privatøkonomisk kunnskap og forståelse. Vi har utviklet et undervisningsmateriell som er knyttet til dagens kompetansemål i matte, engelsk, norsk og samfunnsfag, som kan gjennomføres i skoleåret 2015/2016.

Alle skoler kan melde seg på og få tilgang til verktøyet. Verktøyet er ikke tilgjengels for øyeblikket da vi holder på å pusse det opp.
 
Lrepenger-logo

Økonomisk forståelse blant barn og unge

Hele 9 av 10 foreldre ønsker at privatøkonomi skal inn som pensum i skolen.
Rapporten "Rik og forsømt? - om økonomisk forståelse blant barn og unge" gir innsikt i hva nordmenn tenker om barn og privatøkonomi. 

Les også

Vi har samlet tips og triks om det å ha barn i heimen på en side.