Samle flere smålån

Du kan knytte en betalingsforsikring til dette lånet. Du får da en trygghet for at månedlig innbetaling på lånet ditt dekkes selv om du skulle være uheldig å ikke kunne arbeide i en periode på grunn av ulykke, sykdom eller dersom du skulle bli ufrivillig arbeidsledig. Ved tap av liv vil sikringen sørge for at restgjelden slettes.

Her kan du se gjennom informasjonen du har oppgitt for å kontollere at alt stemmer. Ved å bekrefte denne informasjonen samtykker du til å bli kredittvurdert, og at DNB kan innhente nødvendig informasjon fra kredittopplysninger og offentlig tilgjengelige kilder.

Her kan du lese vilkår/betingelser.

  • [printicon]
Opplysninger

Personlige opplysninger

 

Boforhold og sivilstatus

Utdanning og arbeidsforhold

Kreditt

Inntekt og gjeld

Kredittopplysninger

Betalingsforsikring

Betalingsforsikring


Du kan knytte en forsikring til dette lånet

Betalingsforsikring vil beskytte deg og din familie mot økonomisk utrygghet ved sykdom eller død. Forsikringen omfatter rett til kompensasjon til forsikrede ved dødsfall uansett årsak. Forsikringen omfatter også rett til kompensasjon for sykdom, arbeidsledighet/permittering og sykehusopphold.
 
 
EGENERKLÆRING

For å kunne tegne Betalingsforsikring må du oppfylle kravene i egenerklæringen nedenfor. Disse opplysningene bruker vi kun for å ta stilling til om vi kan tilby deg dette produktet.
  • Er mellom 23 - 65 år
  • Er bosatt i Norge i henhold til folkeregisteret og medlem av norsk folketrygd.
  • Har vært i heltidsarbeid eller er selvstendig næringsdrivende i Norge i mer enn 16 timer i uken og har vært i heltidsarbeid i en sammenhengende periode på minst 6 måneder.
  • Er 100 % arbeidsfør og er ikke under utredning for alvorlig sykdom.
  • Er ikke kjent med at jeg har eller har hatt sykdom, symptomer eller skade som har medført eller vil medføre fremtidig undersøkelse, behandling eller sykehusopphold.
  • Alvorlig sykdom er for eksempel kreft, hjerte- eller blodåresykdom, diabetes, sykdom i hjerne eller nervesystem, kronisk lungesykdom, kronisk nyresykdom, sykdom i fordøyelsessystemet eller alvorlig psykiske sykdommer.
  • Ikke vært innlagt på sykehus eller annen behandlingsinstitusjon i mer enn 10 dager sammenhengende de to siste år.
  • Svangerskapsrelatert sykdom eller fødsler gjelder ikke for dette spørsmålet.
  • Ikke kjent med eller bør ha grunn til å regne med forestående arbeidsledighet/permittering.
 
Kontakt oss