Søke om DNB MasterCard

Vi har samlet konto, nettbank, Visa-kort og Mastercard, og gir deg gebyrfrihet på banktjenester du bruker ofte. Vil du heller bestille en av våre pakker?
 
Vi gjør oppmerksom på at det vil bli foretatt en kredittvurdering.

For at vi skal kunne gjøre en forsvarlig kredittvurdering foretar vi en beregning av din betjeningsevne. Kredittopplysningsforetak foretar en slik beregning på bakgrunn av opplysninger som du har gitt i denne søknaden samt statistisk informasjon og markedsdata som de innhenter og bearbeider. Slik informasjon er f.eks utgifter til livsopphold, bo-og strømutgifter, utgifter til bil m.m

Jeg/vi er inneforstått med at jeg/vi vil bli kredittvurdert, og at kilder kan bli kontaktet for referanser: arbeidsgiver, bankforbindelser, kortselskaper, kredittopplysninger og offentlig tilgjengelige kilder. Ved skriftlig henvendelse kan du til enhver tid be om å få innsyn i opplysninger vi har registrert om deg.

 

Her kan du lese vilkår/betingelser.

  • [printicon]
Personopplysninger
Inntekt og gjeld/samskyldner

Inntekt og gjeld

For MasterCard