Søk om DNB Mastercard

Bestill DNB Mastercard

Med Mastercard har du alltid en ekstra reserve tilgjengelig. Kortet er knyttet til verdens største betalingsnettverk og sørger for at du alltid får gjort opp for deg. Varekjøp med Mastercard er gebyrfritt. 


Vi gjør oppmerksom på at det vil bli foretatt en kredittvurdering.


For at vi skal kunne gjøre en forsvarlig kredittvurdering, er vi pålagt å foreta en beregning av din betjeningsevne. Kredittopplysningsforetak foretar en slik beregning på bakgrunn av opplysninger som du har gitt i denne søknaden samt statistisk informasjon og markedsdata som de innhenter og bearbeider. Slik informasjon er f.eks. utgifter til livsopphold, bo- og strømutgifter, utgifter til bil m.m.


Jeg/vi er inneforstått med at jeg/vi vil bli kredittvurdert, og at kilder kan bli kontaktet for referanser: arbeidsgiver, bankforbindelser, kortselskaper, kredittopplysninger og offentlig tilgjengelige kilder. Ved skriftlig henvendelse kan du til enhver tid be om å få innsyn i opplysninger vi har registrert om deg.

 

Her kan du lese vilkår/betingelser.

  • [printicon]
Personopplysninger
Inntekt og gjeld/samskyldner

Inntekt og gjeld

For Mastercard

Behandlingsansvarlig er DNB Bank ASA
Formålet med innsamlingen av opplysningene dine er å tilby, følge opp og levere dette produktet, samt ta kontakt med deg i forbindelse med dette.
Hvordan vi behandler personopplysningene dine tilknyttet dette produktet, samt rettighetene dine og hvordan du kan bruke disse kan du lese mer om her.