Russisk invasjon av Ukraina

lysebo

Russernes invasjon av Ukraina medfører store menneskelige tragedier. I finansmarkedet skaper selvsagt dette også stor uro. Aksjemarkedene falt initielt over 4 prosent flere steder etter invasjonen, og lange renter falt markert. Hvordan dette vil utspille seg videre er svært vanskelig å si, men som vi har vist tidligere har vi noen historiske erfaringer. Under gjengir vi en tabell fra JP Morgan som har sett på det samme Vi ser at geopolitiske hendelser skaper uro i det korte bildet, men markedene kommer ofte raskt tilbake. Det er derfor veldig ofte slik at denne type hendelser er såkalte «buy-on-dips» muligheter.

graf

Kilde: JPMorgan Asset Management

Hva vil styre utviklingen fremover?
Markedsendringene er i skrivende stund egentlig relativt begrenset. Selv om det åpnet ganske kraftig ned i europeiske aksjer har det stabilisert seg, og i USA antyder futuresmarkedet fall på et par prosent (S&P500) – egentlig ikke mer enn vi kan oppleve ved et litt overraskende svakt nøkkeltall.


Imidlertid har jo flere markeder vært rimelig svake lenge. Året har ikke akkurat startet med sterke aksjemarkeder, S&P500 i USA er jo for eksempel nå ned over 10% hittil i år. Noe av den svake tendensen har vi sett i forbindelse med opptrappingen i Ukraina i det siste, men renteoppgangen har også sin del av skylden. 

Ser vi fremover skal vi ha respekt for at hendelsen vi står midt oppe i er uoversiktlig, og vi vet i skrivende stund ikke hvordan den eventuelt kan eskalere. Men det vi ser er sterke økonomiske sanksjoner mot Russland på flere områder. Dette vil åpenbart ha stor økonomisk effekt på Russland – og Putin har allerede uttalt at de vil gjengjeldes. For oss som tenker med litt lenger horisont er fokuset på de økonomiske effektene. Vedvarende svake markeder krever som oftest svak økonomisk utvikling eller endog resesjon. Sanksjonene vil medføre klart svakere utvikling i Russland, men russisk økonomi er veldig liten i global målestokk, og dette alene vil ikke medføre noen globale utfordringer. Imidlertid kan sanksjonene også få noe effekt på de som sanksjonerer Russland. Det skal nok imidlertid mye til for at dette endrer utsiktene globalt i særlig grad.

En joker her kan være energiforsyning. Russland er den største produsenten etter USA, og eksporterer for eksempel over 5 millioner fat olje om dagen. USA har gitt tilsagn om å tappe noe av sine strategiske oljereserver, men knapphet i energimarkedet er definitivt en risiko dersom det legges store sanksjoner på handel med Russland. Samtidig skal man huske at russerne er avhengig av å få inntekter – og vil nok ha egeninteresse av å få solgt energi. Flere land kan nok fremdeles være villig til å handle med russerne, selv om andre gjennomfører sanksjoner.

Oppsummering
Det er alltid vanskelig å være klokkeklar i situasjoner som dette. Men dersom hendelsene ikke eskalerer og får store realøkonomiske effekter har denne type markedsfall vært muligheter til å kjøpe. Aksjemarkedene har også startet året generelt svakt, samtidig som inntjeningen har steget videre. Mange markeder har derfor blitt en god del billigere enn ved årsskiftet, og dersom hendelsene i Ukraina ikke får store konsekvenser for inntjeningen virker flere markeder mer attraktive.

For investorer med ledig risikokapasitet er derfor på tide å vurdere om man skal kjøpe seg opp mot den aksjevekten man ønsker på lang sikt. Markedsuroen kan fortsette i flere dager, men timingen i slike situasjoner er nær sagt umulig. Hva man skal gjøre er noe som må vurderes i hvert enkelt tilfelle - og det er viktig at man som investor vurderer det ut fra sin egen situasjon. Det er definitivt fremdeles risiko forbundet med markedssituasjonen, og at det eskalerer til en større konflikt med flere involverte som da får store økonomiske konsekvenser utover Russland og Ukraina. Et slikt scenario kan trekke oss inn i en situasjon hvor aksjemarkedene kan falle en god del mer.

Det er imidlertid viktig å huske at det er nettopp kriser og usikkerhet som skaper avkastning over tid, det er eksponering for risiko vi får betaling for i finansmarkedene. Figuren under illustrerer også dette, det er mye uro, men det går bra til slutt. Imidlertid krever det risikovilje og evne, samt relativt lang horisont.

 

graf

Kilde: Macrobond

Artikkelen er skrevet av Tore André Lysebo, investeringssjef i Wealth Management.

» Les også "Slik har krig påvirket markedene"

Forbehold

» Les forbehold (disclaimer)