Nettoandelsklasse i fond

graf

Vi tilbyr N-klasse (nettoandelsklasse) i mange av våre aktivt forvaltede aksjefond. På denne siden forklarer vi hva en N-andelsklasse er. Andelsklassen er merket med N etter navnet på fondet. 

Slik fungerer det

I N-klassen betaler du et lavere forvaltningshonorar, men du må i tillegg betale et årlig plattformhonorar på 0,30% direkte til banken. Plattformhonoraret beregnes basert på din totale fondsbeholdning i N-klassen og trekkes automatisk fra din bankkonto hvert kvartal. Vi har laget en oversikt over de nye prisene nedenfor. Eksempelvis vil en beholdning på 100.000 kroner blir belastet med 70 kroner hvert kvartal i plattformhonorar.

plattformhonorar

Liste over aksjefond som tilbyr N-klasser

Fond Nytt lavere forvaltningshonorar Årlig avgift til bankenNy total pris
DNB Global
DNB Global Emerging Markets
DNB Global Lavkarbon
DNB Grønt Norden
DNB Health Care
DNB Miljøinvest
DNB Bioteknologi
DNB Norden
DNB Norge
DNB Norge Selektiv
DNB SMB
DNB Teknologi
DNB Telecom
DNB Finans
DNB Fund Asian Small Cap
DNB Fund Low Volatility Equities
DNB Fund Private Equity
Arctic Norwegian Value Creation **)
BlackRock World Technology
Fidelity Sustainable Asia Equity
Fidelity Greater China
Coho ESG US Large Cap Equity 
Nomura Japan Strategic Value
Hermes Global Equity ESG
0,85 %
0,85 %
0,45 %
0,85 %
0,85 %
0,85 %
0,85 %
0,85 %
0,85 %
0,85 %
0,85 %
0,85 %
0,85 %
0,85 %
0,85 %
0,60 %
0,85 %
0,85 %
0,75 %
0,80 %
0,80 %
0,64 %
0,85 %
0,55 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
1,15 %
1,15 %
0,75 %
1,15 %
1,15 %
1,15 %
1,15 %
1,15 %
1,15 %
1,15 %
1,15 %
1,15 %
1,15 %
1,15 %
1,15 %
0,90 %
1,15 %
1,15 %
1,05 %
1,10 %
1,10 %
0,94 %
1,15 %
0,85 %
 
**) Fondet belaster i tilegg resultatbasert honorar

Det er ditt valg

For å få den nye prisen, må du bytte til eller kjøpe samme aksjefond merket med N etter navnet på fondet. Spareavtalene du har i dag  følger ikke med og må opprettes på nytt.

Ofte stilte spørsmål

Hva er en nettoandelsklasse og plattformhonorar

I en nettoandelsklasse får du et lavere årlig forvaltningshonorar, men du må i tillegg betale en plattformhonorar direkte til DNB Bank som distributør. Plattformhonorar er en avgift som betales for tilgang til DNBs handelsplattform for kjøp, salg og administrasjon av verdipapirfond. Avgiften betales uavhengig av eventuelle kjøp og salg det enkelte år og beregnes ut i fra din samlede fondsbeholdning i den aktuelle nettoandelsklassen. Plattformhonoraret utgjør årlig 0,30% av din samlede fondsbeholdning. Den beregnes daglig og trekkes automatisk fra din bankkonto hvert kvartal.

Hvordan kjøpe den nye nettoandelsklassen?

Ønsker du å kjøpe nettoandelsklasser må du selv aktivt velge denne andelsklassen ved å kjøpe fond merket med N når du kjøper nye fondsandeler.

Hva betyr dette for de fondene jeg har i dag?

Din eksisterende fondsbeholdning blir ikke påvirket uten at du selv tar et aktivt valg.

Hvordan flytte eksisterende fondsbeholdning over til nettoandelsklassen?

Ønsker du å flytte eksisterende fondsbeholdning i et aksjefond til en nettoandelsklasse i samme fond må du selv foreta et bytte til N-klassen. Husk at du selv må stoppe løpende spareavtaler og starte de på nytt. 
 
Vi gjør oppmerksom på at en konvertering mellom andelsklasser i samme verdipapirfond ikke vil ha skattemessige konsekvenser for deg. 
 

Hvordan belaster DNB plattformavgiften?

Plattformavgiften vil bli automatisk trukket etterskuddsvis hvert kvartal fra en bankkonto i DNB som du har valgt.  

Hvordan blir kostnadene beregnet?

Både forvaltningshonoraret og plattformhonoraret beregnes på daglig basis. 
 
Det løpende plattformhonoraret til banken på inntil 0,30% beregnes basert på din samlede fondsbeholdning i nettoandelsklassen. Eksempelvis vil en beholdning på kroner 100 000 bli belastet med 70 kroner hvert kvartal. 

Hvordan blir plattformavgiften skattemessig behandlet?

1) Plattformavgiften er fradragsberettiget 
 
2) Vi har ingen automatisk løsning for rapportering til skattemyndighetene. Kundene må selv passe på å rapportere/legge inn plattformavgiften for å få fradrag. (Post 3.3.7 - andre fradrag).  
 
Historisk avkastning ikke er noen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt forvaltningskostnader. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.