Ny andelsklasse og våre investeringstjenester

graf

DNB innfører nå netto andelsklasser (N-klasse) og setter ned prisen på aktivt forvaltede aksjefond.

Nye trender og markeder gir oss nye forvaltningsmuligheter og vi jobber kontinuerlig med å utvikle våre investeringstjenester.

DNB introduserer en ny andelsklasse i flere av våre aktivt forvaltede aksjefond

DNB innfører nå netto andelsklasser (N-klasse) og setter ned prisen på aktivt forvaltede aksjefond. I N-klassen betaler du et lavere forvaltningshonorar, men du må i tillegg betale en årlig plattformavgift på 0,15% direkte til DNB. Plattformavgiften beregnes daglig basert på din samlede fondsbeholdning i N-klassen og trekkes automatisk fra din bankkonto hvert kvartal.
Handler du selv på nett får du med N-klassen en lavere totalpris enn du har i dag. Eksempelvis vil en beholdning på 100.000 kroner bli belastet med 37,50 kroner hvert kvartal i plattformavgift.

Liste over DNB fond som får ny pris

Fond Dagens forvaltningshonorarNytt lavere forvaltningshonorar Årlig avgift til bankenNy total pris
DNB Global N
1,40 %
1,00 %
0,15% 1,15%
DNB Global Emerging Markets N
1,50 %
1,05 %
0,15% 1,20%
DNB Global Lavkarbon N
0,60 %
0,45 % 0,15% 0,60%
DNB Grønt Norden N
1,40 %
1,00 %
0,15% 1,15%
DNB Health Care N
1,50 %
1,05 % 0,15%
1,20%
DNB Miljøinvest N
1,50 % 1,05 %
0,15% 1,20%
DNB Navigator N 
1,50 %
1,05 %
0,15% 1,20%
DNB Norden N
1,40 % 1,00 %
0,15%
1,15%
DNB Norge N
1,40 %
1,00 %
0,15%
1,15%
DNB Norge Selektiv N
1,40 % 1,00 %
0,15%
1,15%
DNB SMB N
1,50 %
1,05 %
0,15% 1,20%
DNB Teknologi N
1,50 %
1,05 %
0,15%
1,20%
DNB Telecom N
1,50 % 1,05 %
0,15%
1,20%
DNB Finans N
1,20 % 1,05 % 0,15%
1,20%

Det er ditt valg

For å få den nye prisen, må du bytte til eller kjøpe samme aksjefond merket med N etter navnet på fondet. Spareavtalene du har i dag  følger ikke med og må opprettes på nytt.

Ofte stilte spørsmål

Hva har DNB gjort?

I en rekke aksjefond gir vi alle våre fondskunder tilgang til en ny andelsklasse med et lavere forvaltningshonorar også kalt «nettoandelsklasse». At det årlige forvaltningshonoraret er lavere skyldes at DNB i en nettoandelsklasse ikke mottar betaling fra fondets forvaltningsselskap for de tjenester vi yter til deg som fondskunde (også omtalt som «returprovisjon»). 
 
Nettoandelsklasser har tidligere kun vært tilgjengelig for større investorer grunnet krav om høy minstetegning. Vi har nå redusert minsteinnskuddet i nettoandelsklassene til 100 kroner slik at alle våre fondskunder har mulighet til å velge en nettoandelsklasse.

Hva er en nettoandelsklasse og plattformavgift

I en nettoandelsklasse får du et lavere årlig forvaltningshonorar, men du må i tillegg betale en plattformavgift direkte til DNB Bank som distributør. Plattformavgiften er en avgift som betales for tilgang til DNBs handelsplattform for kjøp, salg og administrasjon av verdipapirfond. Avgiften betales uavhengig av eventuelle kjøp og salg det enkelte år og beregnes ut i fra din samlede fondsbeholdning i den aktuelle nettoandelsklassen. Plattformavgiften utgjør årlig 0,15 %  av din samlede fondsbeholdning. Den beregnes daglig og trekkes automatisk fra din bankkonto hvert kvartal. Selv om du nå skal betale for våre tjenester direkte til oss, vil den samlede prisen du skal betale for din fondssparing bli lavere i en nettoandelsklasse i selvbetjent løsning.

Hvordan kjøpe den nye nettoandelsklassen?

Ønsker du å kjøpe nettoandelsklasser må du selv aktivt velge denne andelsklassen ved å kjøpe fond merket med N når du kjøper nye fondsandeler.

Hva betyr dette for de fondene jeg har i dag?

Din eksisterende fondsbeholdning blir ikke påvirket uten at du selv tar et aktivt valg.

Hvordan flytte eksisterende fondsbeholdning over til nettoandelsklassen?

Ønsker du å flytte eksisterende fondsbeholdning i et aksjefond til en nettoandelsklasse i samme fond må du selv foreta et bytte til N-klassen. Husk at du selv må stoppe løpende spareavtaler og starte de på nytt. 
 
Vi gjør oppmerksom på at en konvertering mellom andelsklasser i samme verdipapirfond ikke vil ha skattemessige konsekvenser for deg. 
 

Hvilke DNB fond får N-klasse?

 • DNB Global N 
 • DNB Global Emerging Markets N 
 • DNB Global Lavkarbon N 
 • DNB Grønt Norden N 
 • DNB Health Care N 
 • DNB Miljøinvest N 
 • DNB Navigator N 
 • DNB Norden N 
 • DNB Norge N 
 • DNB Norge Selektiv N 
 • DNB SMB N 
 • DNB Teknologi N 
 • DNB Telecom N 
 • DNB Finans N

Hvordan belaster DNB plattformavgiften?

Plattformavgiften vil bli automatisk trukket etterskuddsvis hvert kvartal fra en bankkonto i DNB som du har valgt.  

Hvordan blir kostnadene beregnet?

Både forvaltningshonoraret og plattformavgiften beregnes på daglig basis. 
 
Den løpende plattformavgiften til banken på inntil 0,15% beregnes basert på din samlede fondsbeholdning i nettoandelsklassen. Eksempelvis vil en beholdning på kroner 100 000 bli belastet med 37,50 kroner hvert kvartal. 
 
Vi har laget en oversikt over de nye prisene - se listen under: 
 
 
Fond Dagens forvaltningshonorarNytt lavere forvaltningshonorarÅrlig avgift til bankenNy total pris
DNB Global N
1,40 %
1,00 %
0,15% 1,15%
DNB Global Emerging Markets N
1,50 %
1,05 %
0,15% 1,20%
DNB Global Lavkarbon N
0,60 %
0,45 % 0,15% 0,60%
DNB Grønt Norden N
1,40 %
1,00 %
0,15% 1,15%
DNB Health Care N
1,50 %
1,05 % 0,15%
1,20%
DNB Miljøinvest N
1,50 % 1,05 %
0,15% 1,20%
DNB Navigator N 
1,50 %
1,05 %
0,15% 1,20%
DNB Norden N
1,40 % 1,00 %
0,15%
1,15%
DNB Norge N
1,40 %
1,00 %
0,15%
1,15%
DNB Norge Selektiv N
1,40 % 1,00 %
0,15%
1,15%
DNB SMB N
1,50 %
1,05 %
0,15% 1,20%
DNB Teknologi N
1,50 %
1,05 %
0,15%
1,20%
DNB Telecom N
1,50 % 1,05 %
0,15%
1,20%
DNB Finans N
1,20 % 1,05 % 0,15%
1,20%

Hvordan blir plattformavgiften skattemessig behandlet?

1) Plattformavgiften er fradragsberettiget 
 
2) Vi har ingen automatisk løsning for rapportering til skattemyndighetene. Kundene må selv passe på å rapportere/legge inn plattformavgiften for å få fradrag. 
 

Har du dine DNB Fond hos en annen aktør

Da må du flytte de til Aksjesparekonto hos oss for å få ny andelsklasse med ny totalpris. 
 
Dersom du allerede har en Aksjesparekonto hos en annen aktør kan du flytte den til oss ved å klikke her

Forvaltning av din formue

DNB Private Banking tilbyr helhetlig formuesforvaltning. Forvaltning av din portefølje kan struktureres på flere måter avhengig av hvor mye du selv ønsker å være involvert.
Diskresjonær forvaltning (aktiv forvaltning) - vi tar ansvar for forvaltningen av din formue
Sammen hjelper vi deg å finne en investeringsstrategi som er tilpasset deg, og din holdning til risiko. Basert på dine risikopreferanser og våre modellverktøy foreslår vi en strategi som gir best mulig forventet avkastning. Du bestemmer selv investeringsstrategi og rammer for forvaltningen, men overlater gjennomføringen av forvaltningen til oss. Det er et minste investeringsbeløp for denne løsningen.

Rådgivning - sammen blir vi enige om forvaltning av din formue

Du og din rådgiver blir enige om en investeringsstrategi som er tilpasset deg og din risikotoleranse. Ved hjelp av våre modellverktøy, og med utgangspunkt i din holdning til risiko og dine preferanser, finner vi en strategi som gir best mulig forventet avkastning. Du godkjenner selv alle endringene i porteføljen før de gjennomføres.

Du forvalter selv din formue gjennom våre digitale løsninger
Du forvalter din formue selv og gjør egne analyser og produktvalg. Vi legger til rette for effektiv gjennomføring av kjøp og salg av verdipapirer gjennom digitale løsninger. I nettbanken får du oversikt og rapporter.
 

Vi videreutvikler våre investeringstjenester

I løpet av første halvår lanserer vi en videreutvikling av vår diskresjonære forvaltning (aktiv forvaltningsløsning), der vi gir deg tilgang til et bredere og bedre investeringsunivers. 

 

Vi utvikler også våre analyser og modeller for langsiktig avkastningsutvikling, slik at vi har et enda bedre grunnlag for å lage strategier som gir best mulig betalt for risiko.

Vi videreutvikler våre investeringstjenester 

Vi videreutvikler våre investeringstjenester

graf