Søknad om SAGA

SAGA passer for deg som har inntekt må minimum 1 000 000, samlet husstandsinntekt (gjelder samboere/gifte/partnere) på minimum 1 500 000 og/eller plasserbar formue i DNB på 2 000 000. Lønnsinngang på konto og eventuell formue må være i DNB. 
  • [printicon]
SAGA kriterier
Du oppfyller ikke kravene og vil dermed ikke få innvilget SAGA.
Fortvil derimot ikke, vi har flere andre gode kortprodukter som du kan lese mer om her.
 
Opplysninger

Personopplysninger

Inntekt

Kr

Inntekt person 1

Kr

Inntekt person 2

Kr

Formue

Bekreftelse

 

Behandlingsansvarlig er DNB Bank ASA

Formålet med innsamlingen av opplysningene dine er å tilby, følge opp og levere dette produktet, samt ta kontakt med deg i forbindelse med dette.
Hvordan vi behandler personopplysningene dine tilknyttet dette produktet, samt rettighetene dine og hvordan du kan bruke disse kan du lese mer om her.