• [printicon]
Firma

Selskapsinformasjon

Har du ikke organisasjonsnummeret for hånden?
Da kan du finne det i Brønnøysundregistrene
 

Personen som fyller ut skjema

Beskrivelse av foretakets virksomhet

Kontakt

Selskapets kontaktperson

Iht Lov om hvitvasking, er dette en opplysning vi er pliktig til å innhente.

Selskapets kontaktinformasjon

Forretning

Omsetning og inntektskilder

NOKIhht Hvitvaskingsloven må dette feltet alltid fylles ut. Her registreres den totale omsetning over alle kontoer som foretaket har.
NOK

Internasjonale transaksjoner

NOK
NOK

Hvilke land? (Alle land innenfor EØS kan registreres som EØS)

Har selskapet virksomhet i land utenfor EØS, USA, Canada, Singapore, Australia, New Zealand eller Japan?
 
Vennligst spesifiser for hvert land
 
Total forventet antall og verdi av utenlandsoverførsler pr. måned til de ovennevnte land
 

Les og aksepter vilkår

 
Avtalevilkår for bedrifter etablert under Ungt Entreprenørskap

Avtalen er i pdf-format og du trenger Acrobat Reader for å åpne den.

Du vil alltid finne gjeldende vilkår for tjenesten på våre nettsider.

 
Ja, jeg har lest og akseptert vilkårene
Nettbank og kort

Nettbank

I DNB får bedrifter tilknyttet Ungt Entreprenørskap tilbud om Bedriftsavtalen. Denne inkluderer nettbank, bedriftskonto og kort. Kunder under 18 år vil få tilbud om bedriftskonto og nettbank.
 

Velg hvilke brukere du vil ha i nettbanken

Hovedbrukeren (den øverste i listen) blir automatisk:
  • Kortholder på kortet (gjelder for de over 18 år)
  • Disponent på kontoen
  • Administrator i nettbanken   Hva er dette?
Du må melde inn minst to brukere, siden begge må godkjenne for bruk av bedriftskontoen, som f.eks ved regningsbetaling og kontantuttak.
 
Administrator:
  • Har fullmakt til å opprette nye brukere og administrere kontoer og brukere i nettbanken
  • Har fullmakt til å administrere tjenester innenfor dagligbank
 
Andelseiere

Andelseiere

Navn og adresse på personene som eier eller kontrollerer andelen i selskapet.
Dersom det er flere enn fem andelseiere, må det sendes inn egen liste over andelseiere.