2006

Nedenfor vil du finne dokumentasjon for et utvalg av tidligere, og eventuelle pågående, obligasjonsemisjoner tilrettelagt av DNB Markets i 2006.


Skudenes og Aakra sparebank
ISIN NO 001 0347156
FRN åpent obligasjonslån 2006/2010
Låneavtale
Lånebeskrivelse  

Sparebanken Vestfold
ISIN NO 001 0346646
FRN åpent obligasjonslån 2006/2008
Låneavtale
Lånebeskrivelse  

Etne Sparebank
ISIN NO 001 00344161
FRN åpent obligasjonslån 2006/2009
Låneavtale
Lånebeskrivelse 


Aker Kværner ASA

Sparebanken Nordvest
ISIN: NO 001 0345697
Åpent obligasjonslån 2006/2011
Låneavtale
Lånebeskrivelse 

Telio holding
ISIN: NO 0010344153
Åpent obligasjonslån 2006/2009
Låneavtale  
Lånebeskrivelse 

Havila Shipping ASA
ISIN: NO 0010345119
Åpent obligasjonslån 2006/2001
Låneavtale
Lånebeskrivelse 

BN Bank
ISIN: NO 001 0345879
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2006/2008
Låneavtale
Lånebeskrivelse

Lillesand Sparebank
ISIN: NO 001 0342918
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2006/2009
Låneavtale
Lånebeskrivelse

DNB Kraftobligasjon 2007/2009
ISIN NO 0010342777
Låneavtale
Sammendrag
Registreringsdokument
Verdipapirdokument
Tillegg Verdipapirdokument
Informasjon i henhold til lånedokumentasjon

Surnadal Sparebank
ISIN NO 001 0343973
Åpent obligasjonslån med flytende rente - 2006/2011 
Låneavtale
Lånebeskrivelse

Kredittforeningen
ISIN NO 001 0344195
4,60 % Kredittforeningen for Sparebanker åpent obligasjonslån 2006/2010
Låneavtale
Lånebeskrivelse


Sparebanken Hedmark
ISIN NO 001 0342595
4,60 % Sparebanken Hedmark åpent obligasjonslån 2006/2009
Låneavtale
Lånebeskrivelse

Hafslund
ISIN NO 001 0340334
5,10 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016
Låneavtale
Registreringsdokument
Tillegg til registreringsdokument
Verdipapirdokument

DNB Absolutt Alpha
ISIN NO 001 0339963
Sammendrag
Registreringsdokument
Tillegg til registreringsdokument
Verdipapirdokument

Sparebanken Pluss
ISIN NO 001 0340946
4,50 % åpent obligasjonslån 2006/2009
Låneavtale
Registreringsdokument
Tillegg til registreringsdokument
Verdipapirdokument

Sparebanken Grenland
ISIN NO 001 0341167
4,60 % åpent obligasjonslån 2006/2009 med fast rente
Lånebeskrivelse
Låneavtale

Sogn og Fjordane Fylkeskommune
ISIN NO 001 0332760
4,22% obligasjonslån med fast rente 2006/2010
Lånebeskrivelse
Låneavtale

DNB Asia 2006/2008
ISIN NO 001 0331622
Aksjeindeksobligasjon uten løpende rente
Lånebeskrivelse
Låneavtale
Faktaark
Tegningsblankett

Terra Boligkreditt AS
ISIN NO 001 0336571
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2006/2008 med innløsningsplikt for låntager
Lånebeskrivelse
Låneavtale

Ørland Sparebank
ISIN NO 001 0333347
Obligasjonslån med flytende rente 2006/2009
Lånebeskrivelse
Låneavtale

Tromsø Kommune
ISIN NO 001 0332232
4,45% Åpent obligasjonslån med fast rente 2006/2016
Lånebeskrivelse
Låneavtale

Sparebanken Øst
ISIN NO 001 0332836
4,45% Åpent obligasjonslån med fast rente 2006/2010
Lånebeskrivelse
Låneavtale

Sandefjord Kommune
ISIN NO 001 0332489
4,40% Åpent obligasjonslån med fast rente 2006/2016
Lånebeskrivelse
Låneavtale

Holla og Lunde Sparebank
ISIN NO 001 0331747
Obligasjonslån med flytende rente 2006/2008
Lånebeskrivelse
Låneavtale

DNB Privatbank Japan 2006/2009
ISIN NO 001 0331218
Aksjeindeksobligasjon
Lånebeskrivelse
Låneavtale

Sparebank 1 Nordvest
ISIN NO 001 0331176
Obligasjonslån med flytende rente 2006/2011
Lånebeskrivelse
Låneavtale

Storebrand Bank ASA
ISIN NO 001 0328669
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2006/2009 
Lånebeskrivelse
Låneavtale

Aker Yards ASA
ISIN NO 001 0306699 og 001 0306707
Listing prospectus of August 21st 2006
Prospekt 001 0306699
Prospekt 001 0306707
Låneavtale 001 0306699
Låneavtale 001 0306707

Sparebank 1 Nord-Norge
ISIN NO 001 0328529
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2006/2008
Lånebeskrivelse
Låneavtale

EDB Business Partner ASA
ISIN NO 001 0313745
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2006/2010
Låneavtale
Prospekt
Verdipapirdokument

Steen og Strøm ASA
ISIN NO 001 0309446
Låneavtale
Lånebeskrivelse
Registreringsdokument
Verdipapirdokument

Kredittforeningen for Sparebanker
ISIN NO 001 0321698
4,45% Åpent obligasjonslån med fast rente 2006/2011
Lånebeskrivelse
Låneavtale

Sunndal Sparebank
ISIN NO 001 0322928
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2006/2009
Lånebeskrivelse
Låneavtale

Skien Kommune
ISIN NO 001 0316029
4,50% Åpent obligasjonslån med fast rente 2006/2016
Lånebeskrivelse
Låneavtale

Østfold Fylkeskommune
ISIN NO 001 0310436
4,425% Åpent obligasjonslån med fast rente 2006/2016
Lånebeskrivelse
Låneavtale

Oppegård Kommune
ISIN NO 001 0322936
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2006/2009
Lånebeskrivelse
Låneavtale

Sparebank 1 Vestfold
ISIN NO 001 0321482
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2006/2010
Lånebeskrivelse
Låneavtale

Sandnes Sparebank
ISIN NO 001 0321854
Ansvarlig obligasjonslån med flytende rente og innløsningsrett for låntager 2006/2016
Lånebeskrivelse
Låneavtale

Fana Sparebank
ISIN NO 001 0321573
4,68% Åpent obligasjonslån med fast rente 2006/2013
Lånebeskrivelse
Låneavtale

Blaker Sparebank
ISIN NO 001 0321110
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2006/2009
Lånebeskrivelse
Låneavtale

Sogn og Fjordane Energi AS
ISIN NO 001 0317944
4,60% Åpent obligasjonslån med fast rente 2006/2011
Lånebeskrivelse
Låneavtale

Solstad Offshore
ISIN NO 001 03014248
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2006/2011
Lånebeskrivelse
Låneavtale

Sparebanken Sør
ISIN NO 001 0311111
4,45%  Åpent obligasjonslån med fast rente 2006/2013
Lånebeskrivelse
Låneavtale

Sparebank 1 Midt-Norge
ISIN NO 001 0311236
4,70% Åpent obligasjonslån med fast rente 2006/2016
Lånebeskrivelse
Låneavtale

Kredittforeningen for Sparebanker
ISIN NO 001 0310949
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2006/2011
Lånebeskrivelse
Låneavtale
Regnskap 1. kvartal 2006
Regnskap 2005

DR (Danmarks Radio)
ISIN NO 001 0309842
4,28% Bond Issue 2006/2026
Lånebeskrivelse
Låneavtale

Sparebanken Nordvest
ISIN NO 001 0310246
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2006/2008
Lånebeskrivelse
Låneavtale

Gjerpen og Solum Sparebank
ISIN NO 001 0309594
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2006/2009
Lånebeskrivelse
Låneavtale

Sparebanken Volda Ørsta
ISIN NO 001 0306111
Obligasjonslån med flytende rente 2006/2011
Lånebeskrivelse
Låneavtale

Sandnes Sparebank
ISIN NO 001 0306590
3,90% Obligasjonslån 2006/2009
Lånebeskrivelse
Låneavtale

Sparebanken Hedmark
ISIN NO 001 0303225
Obligasjonslån med flytende rente 2006/2009 KKE med kredittrisiko på referanseselskaper
Lånebeskrivelse
Produktbeskrivelse
Låneavtale
Vedlegg til låneavtale

Ignis ASA
ISIN: NO 001 0299902
Åpent obligasjonslån med fast rente 9,00% - 2006/2009
Lånebeskrivelse
Låneavtale

Ignis ASA
ISIN: NO 001 0299910
Åpent obligasjonslån med fast rente 9,00% - 2006/2009
Lånebeskrivelse
Låneavtale

Tandberg Storage ASA
ISIN: NO 001 0301674
Åpent obligasjonslån med fast rente 7,50% - 2006/2007
Lånebeskrivelse
Låneavtale

Sparebanken Sogn og Fjordane
ISIN: NO 0010303092
Åpent obligasjonslån med fast rente 3,80 % - 2006/2011
Lånebeskrivelse
Låneavtale

Telenor ASA
ISIN: NO 0010303035
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2006/2007
Lånebeskrivelse
Låneavtale

Telenor ASA
ISIN: NO 0010303084
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2006/2008
Lånebeskrivelse
Låneavtale

Sparebanken Pluss 2006/2009
ISIN: NO 0010302219
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2006/2009
Lånebeskrivelse
Låneavtale

Odfjell ASA
ISIN NO: 0010302557
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2006/2011
Lånebeskrivelse
Låneavtale

Sparebanken Hedmark
ISIN NO:  0010302151
Åpent obligasjonslån med fast rente  4,10% - 2006/2013
Lånebeskrivelse
Låneavtale

Rygge-Vaaler Sparebank
ISIN NO: 0010302029
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2006/2009
Lånebeskrivelse
Låneavtale

Sparebanken Nordvest
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2006/2009
Lånebeskrivelse
Låneavtale

Hegra Sparebank
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2006/2009
Lånebeskrivelse
Låneavtale

Hallingdal Sparebank
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2006/2009
Lånebeskrivelse
Låneavtale

Sandnes Sparebank
Åpent obligasjonslån med fast rente 4,20% - 2006/2016
Lånebeskrivelse
Låneavtale

Sparebanken Møre
ISIN NO 001 0301666
Åpent obligasjonslån med flytende rente - 2006/2009
Lånebeskrivelse
Låneavtale


Sparebanken Hemne
ISIN NO 001 0297674
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2006/2009
Lånebeskrivelse
Låneavtale


Sparebanken Grenland
ISIN NO 001 0299746
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2006/2009
Lånebeskrivelse
Låneavtale


Haugesund Sparebank
ISIN NO 001 0298748
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2006/2009
Lånebeskrivelse
Låneavtale


 
 
Kontakt oss
Debt Capital Markets og
Fixed Income Sales

DNB Markets
Telefon: 24 16 90 30
» Send e-post

Vilkår og avtaler