2007

Nedenfor vil du finne dokumentasjon for et utvalg av tidligere, og eventuelle pågående, obligasjonsemisjoner tilrettelagt av DNB Markets i 2007.

Alle dokumenter er i pdf-format.
Dokumentasjon
Nesset Sparebank
ISIN NO 001 0404726
Ansvarlig obligasjonslån med flytende rente og innløsningsrett for låntager 2007/2017
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Sparebanken Sør
ISIN NO 001 0403702
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2007/2009
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Sparebanken Vest
ISIN NO 001 0402431
Obligasjonslån med flytende rente 2007/2010
»Lånebeskrivelse
»Låneavtale
Sparebanken Sogn og Fjordane
ISIN NO 001 0401722
Obligasjonslån med flytende rente 2007/2010
»Lånebeskrivelse
»Låneavtale
Rygge-Vaaler Sparebank
ISIN NO 001 0398555
Obligasjonslån med fast rente 2007/2012
»Lånebeskrivelse
»Låneavtale
Fana Sparebank
ISIN NO 001 0395569
Obligasjonslån med flytende rente 2007/2012
»Lånebeskrivelse
»Låneavtale
Finnvera plc
ISIN NO 001 0392723
5,25% Obligasjonslån med fast rente 2007/2013
»Lånebeskrivelse
»Låneavtale
Bolig.- og Næringskreditt AS
007">ISIN: NO 001 0396955
6,00 % Obligasjonslån med fast rente 2007/2017
»Lånebeskrivelse
»Låneavtale
Tingvoll Sparebank
Obligasjonslån med flytende rente 2007/2010
»Lånebeskrivelse
»Låneavtale
Eiendomskreditt AS
ISIN NO 001 0395866
Obligasjonslån med flytende rente 2007/2012
»Lånebeskrivelse
»Låneavtale
Sparebanken Nordvest
ISIN NO 001 0392756
Ansvarlig obligasjonslån 2007/2017 med flytende rente og innløsningsrett for låntager
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Time Sparebank
ISIN NO 001 0392525
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2007/2010
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Hønefoss Sparebank
ISIN NO 001 0392335
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2007/2010
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Sparebanken Pluss
ISIN NO 001 0389687
6,00% Åpent obligasjonslån med fast rente 2007/2013
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Kredittforeningen for Sparebanker
ISIN NO 001 0387913
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2007/2011
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Holla og Lunde Sparebank
ISIN: NO 001 0389562   
Åpent obligasjonslån  med flytende rente 2007/2010
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Klæbu Sparebank
ISIN NO 0010387996
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2007/2010
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Fana Sparebank
ISIN NO 0010387756
Obligasjonslån med flytende rente 2007/2010
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Klepp Sparebank
ISIN NO 0010387707
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2007/2009
- Lånebeskrivelse
- Låneavtale
Totens Sparebank
ISIN NO 0010387012
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2007/2009
- Lånebeskrivelse
- Låneavtaler
Blaker Sparebank
ISIN NO 0010386212
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2007/2010
- Lånebeskrivelse
- Låneavtale
Bolig- og Næringsbanken ASA
ISIN NO 0010381387
5,70% åpent obligasjonslån med fast rente 2007/2009
- Lånebeskrivelse
- Låneavtale
Totens Sparebank
ISIN NO 0010383748
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2007/2011
- Lånebeskrivelse
- Låneavtale
Eidsiva Energi
ISIN NO 0010378383
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2007/2012
- Prospekt
Lillesands Sparebank
ISIN NO 001 0377286
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2007/2010
- Lånebeskrivelse
- Låneavtale
Fana Sparebank
ISIN NO 001 0375637
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2007/2011
- Lånebeskrivelse
- Låneavtale
Odal Sparebank
ISIN NO 001 0375330
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2007/2010
- Lånebeskrivelse
- Låneavtale
Lyse Energi AS
ISIN NO 001 0371958
Åpent obligasjonslån 2007/2012 med flytende rente
- Lånebeskrivelse
- Låneavtale
- Registreringsdokument
Lyse Energi AS
ISIN NO 001 0371941
5,60% Åpent obligasjonslån 2007/2012 med fast rente
- Lånebeskrivelse
- Låneavtale
- Registreringsdokument
DNB Bank ASA
ISIN NO 001 0375090
6,00% Åpent obligasjonslån med innløsningsrett for låntager 2007/2023
- Lånebeskrivelse
- Låneavtale
Sparebank 1 Oslo
ISIN NO 001 0374952
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2007/2010
- Lånebeskrivelse
- Låneavtale
Kredittforeningen for Sparebanker
ISIN NO 001 0374069
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2007/2010
- Lånebeskrivelse
- Låneavtale
Haugesund Sparebank
ISIN NO 001 0372915
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2007/2010
- Lånebeskrivelse
- Låneavtale
Sparebanken Øst
ISIN NO 001 0374283
Åpent obligasjonslån med flytende rente 200//2010
- Lånebeskrivelse
- Låneavtale
Søgne og Greipstad Sparebank
ISIN NO 001 0373079
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2007/2010
- Lånebeskrivelse
- Låneavtale
Hafslund ASA
ISIN NO 001 0373194
6,00% Åpent obigasjonslån med fast rente 2007/2017
- Prospekt
- Låneavtale
- Registreringsdokument
Eiendomskreditt AS
ISIN NO 001 0372378
5,55% Åpent obligasjonslån 2007/2012
- Lånebeskrivelse
- Låneavtale
Helgeland Sparebank
ISIN NO 001 0372956
5,70 % Åpent obligasjonslån 2007/2012
- Lånebeskrivelse
- Låneavtale
Fron Sparebank
ISIN NO 0010368376
Åpent obligasjonslån med flytende rente2007/2011
- Lånebeskrivelse
- Låneavtale
TTS Marine ASA
ISIN NO 001 0368509
FRN Bond Issue 2007/2010
- Lånebeskrivelse
- Låneavtale
SpareBank 1 Nordvest
ISIN NO 001 0369044
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2007/2010
- Lånebeskrivelse
- Låneavtale
Nes Prestegjelds Sparebank
ISIN NO 001 0368327
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2007/2010
-Låneavtale
-Lånebeskrivelse
Storebrand Bank ASA 2007/2017
ISIN: NO 001 0364276
Ansvarlig obligasjonslån med flytende rente 2007/2017
med låntagers innløsningsrett og step-up
-Låneavtale
-Lånebeskrivelse
Sparebanken Grenland
ISIN: NO 001 0365547
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2007/2010
-Låneavtale
-Lånebeskrivelse
Storebrand Bank ASA 2007/2009
ISIN: NO 001 0364391
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2007/2009
- Låneavtale
- Lånebeskrivelse
Jernbanepersonalets Sparebank 2007/2010
ISIN: NO 001 0361736
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2007/2010
-Låneavtale
-Lånebeskrivelse
Sparebanken Sogn og Fjordane
ISIN NO 0010346110
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2007/2013
- Låneavtale
- Lånebeskrivelse
Sparebanken Hardanger
ISIN NO 0010363575
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2007/2012
- Låneavtale
- Lånebeskrivelse
Norske Skog ASA
ISIN NO 001 0355423
FRN Åpent obligasjonslån 2007/2012
- Låneavtale
- Prospekt
- Verdipapirdokument
Voss Veksel -og Landmandsbank ASA
ISIN NO 001 0360746
Åpent obligajsonslån flytende rente 2007/2010
- Låneavtale
- Lånebeskrivelse
Odfjell ASA
ISIN NO 001 0356215
FRN Odfjell ASA Open Bond Issue 2007/2010
- Låneavtale
- Registreringsdokument
- Verdipapirdokument
Finnvera
ISIN NO 001 00354343
Finnerva plc Bond Issue 2007/2011
- Låneavtale
- Lånebeskrivelse   
Finnvera
ISIN NO 001 0354350
Finnvera plc Bond Issue 2007/2013 
- Låneavtale
- Lånebeskrivelse 
DNB Bank ASA
ISIN NO 001 035417
Åpent obligasjonslån flytende rente 2007/2024
- Låneavtale
- Lånebeskrivelse
Sparebank Hedmark
ISIN NO 001 0035564
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2007/2012
- Låneavtale
- Lånebeskrivelse
Sparebank 1 Hallingdal
ISIN NO 001 0353220
5,30% åpent obligasjonslån med fast rente 2007/2010
- Låneavtale
- Lånebeskrivelse
Søgne og Greipstad Sparebank
ISIN NO 001 0350291
Åpent obligasjonslån med flytende rente 2007/2011
- Låneavtale
- Lånebeskrivelse
Rygge- og Vaaler Sparebank
ISIN NO 001 0349921
FRN åpent obligasjonslån 2007/2012
- Låneavtale
- Lånebeskrivelse
Kontakt oss
Debt Capital Markets og
Fixed Income Sales

DNB Markets
Telefon: 24 16 90 30
» Send e-post

Vilkår og avtaler