2013

Nedenfor vil du finne dokumentasjon for et utvalg av tidligere, og eventuelle pågående, obligasjonsemisjoner tilrettelagt av DNB Markets i 2013.

Alle dokumenter er i pdf-format.


Dokumentasjon
Drammen Kommune
ISIN: NO 0010699762
Flytende rente Drammen kommune obligasjonslån 2013/2016
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Hjelmeland Sparebank
ISIN: NO 0010699275
Flytende rente Hjelmeland Sparebank åpent obligasjonslån 2013/2016
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Bank Norwegian
ISIN: NO 0010697428
Flytende rente Bank Norwegian ansvarlig obligasjonslån 2013/2023 med innløsningsrett for utsteder
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Bank Norwegian
ISIN: NO 0010697436
Flytende rente Bank Norwegian evigvarende fondsobligasjonslån med innløsningsrett for utsteder
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Askim Sparebank
ISIN: NO 0010699150
Flytende rente Askim Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2013/2023 med innløsningsrett for utsteder
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Eika Boligkreditt
ISIN: NO 0010697733
FRN Eika Boligkreditt AS  åpent obligasjonslån 2013/2016
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Obos
ISIN: NO 0010694912
FRN OBOS Bank AS åpent obligasjonslån 2013/2018
» Noteringsdokument
Obos
ISIN: NO 0010697519
4,40 % OBOS BBL åpent obligasjonslån 2013/2020
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Sør-Trøndelag fylkeskommune
ISIN: NO 0010699101
FRN Sør-Trøndelag fylkeskommune åpent obligasjonslån 2013/2015
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Meldal Sparebank
ISIN: NO 001067469
Flytende rente Meldal Sparebank åpent obligasjonslån 2013/2016
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Sparebanken Narvik
ISIN: NO 0010697725
Flytende rente Sparebanken Narvik åpent obligasjonslån 2013/2018
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Karmøy kommune
ISIN: NO 0010697246
Flytende rente Karmøy kommune obligasjonslån 2013/2018
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Landkreditt Bank AS
ISIN: NO 0010695117
Flytende rente Landkreditt Bank AS åpent obligasjonslån 2013/2018
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Lillestrømbanken
ISIN: NO 001 0696925
FRN Lillestrøm Sparebank  åpent obligasjonslån 2013/2016
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Lillestrømbanken
ISIN: NO 001 0696933
FRN Lillestrøm Sparebank  åpent obligasjonslån 2013/2018
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Oslo Kommune
ISIN: NO 001 0697097
3.30 % Oslo kommune Open Bond Issue 2013/2021
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale

Obos
ISIN: NO 001 0695158
Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån 2013/2016
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale

Obos
ISIN: NO 001 0695166
Flytende rente OBOS BBL obligasjonslån 2013/2018
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale

yA Bank
ISIN: NO 001 0694060
yA Bank AS ansvarlig obligasjonslån 2013/2023 med fastsatt løpetid og innløsninsgrett for låntager
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale

Sogn og Fjordane fylkeskommune
ISIN: NO 001 0694870
FRN Sogn og Fjordane fylkeskommune obligasjonslån 2013/2018
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale

 

Klepp Sparebank
ISIN: NO 001 0692775
FRN Klepp Sparebank  åpent obligasjonslån 2013/2018
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Vegårsheibanken
ISIN: NO 001 0692841
FRN Vegårshei Sparebank fondsobligasjonslån med evigvarende løpetid og innløsningsrett for utsteder
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Haltdalen Sparebank
ISIN: NO 001 0693112
FRN Haltdalen Sparebank åpent obligasjonslån 2013/2016
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Haltdalen Sparebank
ISIN: NO 001 0693104
FRN Haltdalen Sparebank åpent obligasjonslån 2013/2018
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Norwegian Property
ISIN: NO 001 0686926
FRN Norwegian Property ASA Senior Secured Bond issue 2013/2016
» Registration Document
» Securities Note
» Låneavtale
» Verdivurdering Drammensveien 134 Hus 5
» Verdivurdering Drammensveien 134 Hus 6
Storebrand
ISIN: NO 001 0691876
FRN Storebrand ASA  åpent obligasjonslån 2013/2018
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Storebrand
ISIN: NO 001 0691884
4.95 per cent Storebrand ASA  åpent obligasjonslån 2013/2020
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Jernbanebanken
ISIN: NO 001 0691314
FRN Jernbanepersonalets Sparebank åpent obligasjonslån 2013/2016
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Sparebanken Øst
ISIN: NO 001 0691488
FRN Sparebanken Øst  åpent obligasjonslån 2013/2016
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
KLP
ISIN: NO 001 0691322
3,57 % KLP Banken AS åpent obligasjonslån 2013/2018
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Jernbanepersonalets Sparebank
ISIN: NO 001 0689755
FRN Jernbanepersonalets Sparebank fondsobligasjonslån med evigvarende løpetid
og innløsningsrett for utsteder
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Andebu Sparebank
ISIN: NO 001 0690795
FRN Andebu Sparebank åpent obligasjonslån 2013/2018
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Gjensidige
ISIN: NO 001 0689623
FRN Gjensidige Bank ASA åpent obligasjonslån 2013/2016
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Sparebank 1 Telemark
ISIN: NO 001 0686918
FRN Sparebank 1 Telemark  åpent obligasjonslån 2013/2018
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Vekselbanken
ISIN: NO 001 0687411
FRN Voss Veksel- og Landmandsbank ASA åpent obligasjonslån 2013/2016
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Lom og Sjåk Sparebank
ISIN: NO 0010687502
FRN Sparebank 1 Lom og Skjåk åpent obligasjonslån 2013/2016
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Gjensidige
ISIN: NO 0010687429
3,65 % Gjensidige Bank Boligkreditt AS OMS 2013/2020
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Veidekke
ISIN: NO 0010680135
FRN Veidekke ASA Senior Unsecured Open Bond Issue 2013/2018
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
» Registreringsdokument
Drangedalsbanken
ISIN: NO 001 0686694
FRN Drangedal og Tørdal Sparebank åpent obligasjonslån 2013/2018
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Meldal Sparebank
ISIN: NO 001 0686223
FRN Meldal Sparebank fondsobligasjonslån med evigvarende løpetid
og innløsninsgrett for utsteder
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Skandiabanken
ISIN: NO 0010685092
FRN Skandiabanken AB 8publ) Bond Issue 2013/2015
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Bergen Kommune
ISIN: NO 001 0685225
FRN Bergen kommune obligasjonslån 2013/2015
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
TrønderEnergi
ISIN: NO 001 0684244
7,10 % TrønderEnergi AS åpent foretaksfondsobligasjonslån 2013/2112
Med variabel rente og innløsningsrett for utsteder
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Avinor
ISIN: NO 001 0675903
4.45% Avinor AS Open Bond Issue 2013/2028
» Låneavtale
» Registreringsdokument
» Securities note
Avinor
ISIN: NO 001 0675911
3.75% Avinor AS Open Bond Issue 2013/2020
» Låneavtale
» Securities Note
Ørland Sparebank
ISIN: NO 0010684442
FRN Ørland Sparebank åpent obligasjonslån 2013/2016
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale  

Kredittforeningen for Sparebanker
ISIN: NO 0010684350
FRN Kredittforeningen for Sparebanker åpent obligasjonslån 2013/2017
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale  

Eiendomskreditt AS
ISIN: NO 0010684285
FRN Eiendomskreditt AS Fondsobligasjonslån med evigvarende løpetid
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale  

Nortura SA 
ISIN: NO 001 0683691
FRN Nortura SA åpent obligasjonslån 2013/2019
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale  

Eidesvik Offshore ASA
ISIN: NO 001 0679475
FRN Eidesvik Offshore ASA  Senior Unsecured Bond Issue 2013/2018
» Låneavtale
» Registreringsdokument
» Securities note
Farstad Shipping ASA
ISIN: NO 001 0679871
FRN Farstad Shipping ASA Senior Unsecured Bond issue 2013/2018
» Låneavtale
» Registreringsdokument
» Securities note
Totens Sparebank Boligkreditt AS
ISIN: NO 001 0683469
FRN Totens Sparebank Boligkreditt AS åpent lån obligasjoner med fortrinnsrett 2013/2018
(utvidet forfall til 14. november 2019)
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Søgne og Greipstad Sparebank
ISIN: NO 001 0683899
FRN Søgne og Greipstad Sparebank åpent obligasjonslån 2013/2016
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Surnadal Sparebank
ISIN: NO 001 0681729
FRN Surnadal Sparebank åpent obligasjonslån 2013/2018
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Sparebanken Hedmark
ISIN: NO 001 0682230
FRN Sparebanken Hedmark ansvarlig obligasjonslån 2013/2023
med innløsningsrett for utsteder.
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Stena Metall Group
ISIN: NO 001 0682370
FRN AB Stena Metall Finans Senior Unsecured Bond Issue 2013/2018
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Opdals Sparebank
ISIN: NO 001 0683410
FRN Opdals Sparebank åpent obligasjonslån 2013/2016
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Klaveness Ship Holding AS
ISIN: NO 001 0675986
Klaveness Ship Holding AS Senior Unsecured Callable Open Bond issue 2013/2018
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
» Listing document
Lyse Energi AS
ISIN: NO 001 0679111
3,75 % Lyse Energi åpent obligasjonslån 2013/2020
» Låneavtale
» Registreringsdokument
» Verdipapirdokument
Bud, Fræna og Hustad Sparebank
ISIN: NO 001 0680333
Flytende rente Bud, Fræna og Hustad Sparebank åpent obligasjonslån 2013/2018
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Gjensidige
ISIN: NO 001 0679905
3,40 % Gjensidige Bank ASA  åpent obligasjonslån 2013/2019
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Sparebank 1 Gudbrandsdal
ISIN: NO 001 0676232
Flytende rente SpareBank 1 Gudbrandsdal åpent obligasjonslån 2013/2018
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Gjensidige
ISIN: NO 001 0678766
3,60 % Gjensidige Bank Boligkreditt AS obligasjoner med fortrinnsrett 2013/2015
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Sparebanken Narvik
ISIN: NO 001 0679558
Flytende rente Sparebanken Narvik åpent obligasjonslån 2013/2018
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Fana Sparebank
ISIN: NO 001 0679657
FRN Fana Sparebank Boligkreditt As obligasjoner med fortrinnsrett 2013/2018
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Bank Norwegian
ISIN: NO 001 0679673
Flytende rente Bank Norwegian åpent obligasjonslån 2013/2016
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Bank Norwegian
ISIN: NO 001 0680077
Flytende rente Bank Norwegian åpent obligasjonslån 2013/2018
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Sparebank 1
ISIN: NO 0010679707
4.00 per cent SpareBank 1 Næringskreditt AS Covered Bond Issue 2013/2028
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Larvikbanken
ISIN: NO 0010679764
Flytende rente Larvikbanken Brunlanes Sparebank åpent obligasjonslån 2013/2018
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Orkdal Sparebank
ISIN:NO 001 0679798
Flytende rente Orkdal Sparebank åpent obligasjonslån 2013/2017
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Asker kommune
ISIN: NO 001 0675325
Flytende rente Asker kommune åpent obligasjonslån 2013/2018
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Fjell kommune
ISIN: NO 001 0675234
Flytende rente Fjell kommune obligasjonslån 2013/2015
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Sparebanken Hemne
ISIN: NO 001 0674211
Flytende rente Sparebanken Hemne åpent obligasjonslån 2013/2016
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Ofoten Sparebank
ISIN: NO 001 0674500
Flytende rente Ofoten Sparebank åpent obligasjonslån 2013/2016
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Trøgstad Sparebank
ISIN: NO 001 0674856
Flytende rente åpent obligasjonslån 2013/2016
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Lillestrøm Sparebank
ISIN: NO 001 0671837
Flytende rente Lillestrøm Sparebank åpent obligasjonslån 2013/2023
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Hjelmeland Sparebank
ISIN: NO 001 0674021
Flytende rente Hjelmeland Sparebank åpent obligasjonslån 2013/2018
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS
ISIN: NO 001 0673395
FRN Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS Covered Bond issue 2013/2018 (Extendable to 20 September 2019)
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Tryg Forsikring
ISIN: NO 001 0672355
FRN Tryg Forsikring AS Subordinated Perpetual Bond Issue with call option for the Issuer
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Berg Sparebank
ISIN: NO 001 0673924
Flytende rente Berg Sparebank åpent obligasjonslån 2013/2016
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Norwegian Energy Company ASA
ISIN: NO 001 0672314
10.50 per cent Norwegian Energy Company ASA Senior Unsecured Callable Bond Issue 2013/2016
» Prospekt
Klepp Sparebank
ISIN: NO 001 0673726
Flytende rente Klepp Sparebank åpent obligasjonslån 2013/2018
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Bergen Kommune
ISIN: NO 001 0673742
2,37 % Bergen kommune åpent obligasjonslån 2013/2016
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Rem Offshore ASA
ISIN: NO 001 0672835
Rem Offshore ASA Senior Unsecured Open Bond Issue 2013/2018
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Prosafe
ISIN: NO 001 0669633
Prosafe SE FRN Senior Unsecured Bond Issue
» Registration Document
» Securities Note
» Låneavtale
Sparebanken Pluss
ISIN: NO 001 0672793
Flytende rente Sparebanken Pluss åpent obligasjonslån 2013/2018
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
BN Bank
ISIN: NO 001 0673023
Flytende rente BN BANK ASA åpent obligasjonslån 2013/2016
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Sparebanken Møre
ISIN: NO 001 0671928
FRN Sparebanken Møre ansvarlig obligasjonslån 2013/2023
Med fastsatt løpetid og innløsningsrett for utsteder
» Tillegg til registreringsdokument
» Verdipapirdokument
» Låneavtale
NorgesGruppen ASA
ISIN: NO 001 0663651
4,43% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2012/2019
» Registreringsdokument
» Verdipapirdokument
Terra Boligkreditt AS
ISIN: NO 001 672157
Flytende rente Terra Boligkreditt AS åpent obligasjonslån 2013/2014
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Sør Boligkreditt AS
ISIN: NO 001 670409
4.00 percent Sør Boligkreditt AS Covered Open Bond Issue 2013/2028
» Låneavtale
» Registreringsdokument
» Securities Note
Ørskog Sparebank
ISIN: NO 001 672132
Flytende rente Ørsog Sparebank åpent obligasjonslån 2013/2018
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Larvik kommune
ISIN: NO 001 671159
Flytende rente Larvik kommune obligasjonslån 2013/2016
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
SpareBank 1 Buskerud-Vestfold
ISIN: NO 001 0671282
FRN SpareBank 1 Buskerud-Vestfold ansvarlig obligasjonslån 2013/2023 med innløsningsrett for utsteder
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Klepp kommune
ISIN: NO 001 0671696
3,21 % Klepp kommune obligasjonslån 2013/2018
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Drammen kommune
ISIN: NO 001 0671852
Flytende rente Drammen kommune obligasjonslån 2013/2016
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Stavanger kommune
ISIN: NO 001 0671621
Flytende rente Stavanger kommune obligasjonslån 2013/2015
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Trondheim kommune
ISIN: NO 001 0671035
Flytende rente Trondheim kommune obligasjonslån 2013/2016
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Hol Sparebank
ISIN: NO 001 0671142
Flytende rente Hol Sparebank åpent obligasjonslån 2013/2016
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Birkenes kommune
ISIN: NO 001 0670631
Flytende rente Birkenes kommune obligasjonslån 2013/2015
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Sparebank 1 Hallingdal Valdres
ISIN: NO 001 0670821
FRN Sparebank 1 Hallingdal Valdres åpent obligasjonslån 2013/2018
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Søgne og Greipstad Sparebank
ISIN: NO 001 0670748
Flytende rente obligasjonslån 2013/2016
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Karmøy kommune
ISIN: NO 001 0670581
2,92 % obligasjonslån 2013/2018
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Thon Holding AS
ISIN: NO 001 0668361
3,70 % pantsikret åpent obligasjonslån 2013/2017
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Askøy kommune
ISIN: NO 001 0670532
Flytende rente obligasjonslån 2013/2015
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Hordaland fylkeskommune
ISIN: NO 001 0670102
Flytende rente obligasjonslån 2013/2015
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Time Sparebank
ISIN: NO 001 0669682
Flytende rente åpent obligasjonslån 2013/2016
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Kontakt oss
Debt Capital Markets og
Fixed Income Sales

DNB Markets
Telefon: 24 16 90 30
» Send e-post

Vilkår og avtaler