Flervaluta konsernkontosystem

Et Flervaluta konsernkontosystem er egnet for datterselskaper som driver med import og eksport. Løsningen gir muligheter for å utnytte deltakernes likviditet på tvers av konsernet. Den består av flere konsernkontosystemer i hver sin valutasort , knyttet opp mot en felles bevilgningskonto.

Fordeler for bedriften

  • Bedre styring av konsernets valutaeksponering
  • Færre valutavekslinger
  • Bedre oppfølging og kontroll av datterselskaper
  • Forenklet konsernrapportering for døtre
  • Samlet likviditetsoversikt
  • Lavere kredittramme
  • Reduserte provisjon og rentekostnader

Rapportering

I nettbanken vil du finne informasjon om konsernets konto-struktur og betingelser. Bedrifter med et stort antall kontoer og behov for spesialtilpassete rapporter, vil ha stor nytte av våre  rapporteringsverktøy.

Juridiske forhold

Etablering av et Flervaluta konsernkontosystem krever at bedriften er en selvstendig juridisk enhet, eller definert som ett konsern i henhold til Aksjeloven. Eventuelle utenlandske deltakere må tilfredsstille lovgivningen i sitt hjemland.

Se også: Konsernkonto, Flervaluta kontosystem, International Cash Pool, Zero Balancing