Flervaluta kontosystem

Flervaluta kontosystem er egnet for bedrifter som driver med import og eksport, og har en konto i hver valutasort. Ved å sammenstille de enkelte valutakontoene i ett system, kan bedriften utnytte den samlete kapitalen, uavhengig av valutasort.

Fordeler for bedriften

  • Bedre styring av bedriftens valutaeksponering
  • Færre valutavekslinger
  • Samlet likviditetsoversikt
  • Lavere kredittramme
  • Reduserte provisjon og rentekostnader  

Rapportering

I nettbanken vil du finne informasjon om konsernets kontostruktur, saldoinformasjon og betingelser.

Juridiske forhold

Etablering av et Flervaluta kontosystem krever at alle kontoene som inngår i løsningen, har samme juridiske eier.

Se også: Konsernkonto, Flervaluta konsernkontosystem, International Cash Pool, Zero Balancing