Behandling av personopplysninger

Portrett av to mennesker
 
Her finner du informasjon om hvordan DNB samler inn og bruker personopplysninger i søknads- og kjøpsløsninger.

Sikret lån med boligkreditt

Gjelder for produktene boliglån, boliglån Ung, boliglån grønt, boliglån SAGA, kombilån, fastrentelån, rammelån og refinansiering

Behandlingsansvarlig

DNB Bank ASA (Banken) og DNB Boligkreditt AS (Boligkreditt) har felles behandlingsansvar for personopplysninger som samles inn ved din bestilling og bruk av innvilget produkt. Det betyr at dine opplysninger vil være tilgjengelige for både Banken og Boligkreditt i både søknadsprosessen og etter, ved administrasjon av lånet når det er etablert

Formålene og grunnlagene for behandling av personopplysninger

Når du søker om dette produktet behandler vi opplysninger om din inntekt, gjeld, formue og eventuelle medskyldnere og realkausjonister. Vi innhenter opplysninger direkte fra deg, fra våre interne systemer og fra offentlige registre. Behandlingen er nødvendig for å følge både myndigheters krav og ivareta vår egen berettigede interesse til styring av egen risiko og sikring av en sunn økonomi og betalingsevne hos våre kunder. I tillegg er vi lovpålagt å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. Dersom du protesterer mot vår behandling, kan vi ikke behandle din søknad, men du har alltid rett til å korrigere opplysninger som er feil. 

Når du bruker produktet behandler vi opplysninger om din løpende nedbetaling for å administrere avtaleforholdet, oppfylle lovpålagt kundekontroll, rapporteringsplikt, samt for å personalisere vår markedsføring hvis du ikke reserverer deg mot dette.

Kategorier mottakere av opplysninger

Personopplysninger kan i henhold til rapporteringsplikt bli utlevert til offentlige myndigheter og registre, samt andre som har lovhjemmel til å få utlevert personopplysninger. I tillegg overføres personopplysninger til databehandlere som behandler opplysninger på DNBs vegne.

Overføring til tredjestater

Det overføres ikke data til tredjestater.

Kriterier for lagring

Søknadsinformasjon lagres til administrasjon av låneforholdet, i henhold til lovfestede foreldelsesfrister.

Hvis vi avslår søknad, lagres opplysningen om dette for å underrette om avslaget, dokumentere og rapportere. Registrerte opplysninger om et avslag kan få innvirkning på dine fremtidige søknader. Opplysninger lagres i 13 år etter avsluttet avtaleforhold,i samsvar med lovfestet foreldelsesfrist.

Innhenting av opplysninger fra tredjeparter

Fra våre systemer henter vi informasjon om søknads, betalings og transaksjonshistorikk for lån, kreditt og kontoer som du har hos oss. Vi kan koble deg til Skatteetaten via Altinn for å innhente opplysninger om inntekt, gjeld og formue. Vi kan også innhente oversikt fra Gjeldsregisteret over din usikrede gjeld, opplysninger om eiendomsinformasjon fra Kartverket, samt skattbar inntekt fra foregående år og betalingsanmerkninger fra kredittopplysningsforetak. 

Dine rettigheter: innsyn, retting, sletting, begrensning av personopplysninger, protest og reservasjon eller klage

DNB plikter å etterkomme krav på retting av eventuelle feil og av eget tiltak slette opplysninger som ikke lenger er nødvendig. Banken plikter å vurdere protest mot behandling av personopplysninger, og den skal alltid etterkomme reservasjon mot direkte markedsføring. 

Les om hvordan du kan utøve dine personvernrettigheter i vår personvernerklæring under "hva er dine rettigheter" og "spørsmål og klager" under "kontaktopplysninger". DNBs personvernombud kan kontaktes på epostadresse personvernombudet@dnb.no eller per post: DNB, c/o Personvernombud, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Forekomsten av profilbasert, automatisert behandling

Kredittvurdering er delvis automatisert, men basert på en modell som DNB har forshåndsdefinert og styrer.

Har du mistanke om feil vurdering, eller vil klage på vurderingen, kan henvendelsen rettes til lånerådgiver.

Sikret lån uten boligkreditt

Gjelder for produktene boliglån utland, kombilån, hyttelån og refinansiering av hyttelån.

Behandlingsansvarlig

DNB Bank ASA (Banken) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn ved din bestilling og bruk av innvilget produkt. Det betyr at dine opplysninger vil være tilgjengelige for både Banken og Boligkreditt i både søknadsprosessen og etter, ved administrasjon av lånet når det er etablert

Formålene og grunnlagene for behandling av personopplysninger

Når du søker om dette produktet behandler vi opplysninger om din inntekt, gjeld, formue og eventuelle medskyldnere og realkausjonister. Vi innhenter opplysninger direkte fra deg, fra våre interne systemer og fra offentlige registre. Behandlingen er nødvendig for å følge både myndigheters krav og ivareta vår egen berettigede interesse til styring av egen risiko og sikring av en sunn økonomi og betalingsevne hos våre kunder. I tillegg er vi lovpålagt å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. Dersom du protesterer mot vår behandling, kan vi ikke behandle din søknad, men du har alltid rett til å korrigere opplysninger som er feil. 

Når du bruker produktet behandler vi opplysninger om din løpende nedbetaling for å administrere avtaleforholdet, oppfylle lovpålagt kundekontroll, rapporteringsplikt, samt for å personalisere vår markedsføring hvis du ikke reserverer deg mot dette.

Kategorier mottakere av opplysninger

Personopplysninger kan i henhold til rapporteringsplikt bli utlevert til offentlige myndigheter og registre, samt andre som har lovhjemmel til å få utlevert personopplysninger. I tillegg overføres personopplysninger til databehandlere som behandler opplysninger på DNBs vegne.

Overføring til tredjestater

Det overføres ikke data til tredjestater.

Kriterier for lagring

Søknadsinformasjon lagres til administrasjon av låneforholdet, i henhold til lovfestede foreldelsesfrister.

Hvis vi avslår søknad, lagres opplysningen om dette for å underrette om avslaget, dokumentere og rapportere. Registrerte opplysninger om et avslag kan få innvirkning på dine fremtidige søknader. Opplysninger lagres i 13 år etter avsluttet avtaleforhold,i samsvar med lovfestet foreldelsesfrist.

Innhenting av opplysninger fra tredjeparter

Fra våre systemer henter vi informasjon om søknads, betalings og transaksjonshistorikk for lån, kreditt og kontoer som du har hos oss. Vi kan koble deg til Skatteetaten via Altinn for å innhente opplysninger om inntekt, gjeld og formue. Vi kan også innhente oversikt fra Gjeldsregisteret over din usikrede gjeld, opplysninger om eiendomsinformasjon fra Kartverket, samt skattbar inntekt fra foregående år og betalingsanmerkninger fra kredittopplysningsforetak. 

Dine rettigheter: innsyn, retting, sletting, begrensning av personopplysninger, protest og reservasjon eller klage

DNB plikter å etterkomme krav på retting av eventuelle feil og av eget tiltak slette opplysninger som ikke lenger er nødvendig. Banken plikter å vurdere protest mot behandling av personopplysninger, og den skal alltid etterkomme reservasjon mot direkte markedsføring. 

Les om hvordan du kan utøve dine personvernrettigheter i vår personvernerklæring under "hva er dine rettigheter" og "spørsmål og klager" under "kontaktopplysninger". DNBs personvernombud kan kontaktes på epostadresse personvernombudet@dnb.no eller per post: DNB, c/o Personvernombud, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Forekomsten av profilbasert, automatisert behandling

Kredittvurdering er delvis automatisert, men basert på en modell som DNB har forshåndsdefinert og styrer.

Har du mistanke om feil vurdering, eller vil klage på vurderingen, kan henvendelsen rettes til lånerådgiver.

Sikret lån uten boligkreditt

Gjelder for byggelån.

Behandlingsansvarlig

DNB Bank ASA er behandlingsansvarlig for personopplysningene som samles inn ved din bestilling og bruk av innvilget produkt.

Formålene og grunnlagene for behandling av personopplysninger

Søknadsinformasjon lagres til administrasjon av låneforholdet, i henhold til lovfestede foreldelsesfrister.

Hvis vi avslår søknad, lagres opplysningen om dette for å underrette om avslaget, dokumentere og rapportere. Registrerte opplysninger om et avslag kan få innvirkning på dine fremtidige søknader. Opplysninger lagres i 13 år etter avsluttet avtaleforhold,i samsvar med lovfestet foreldelsesfrist

Kategorier mottakere av opplysninger

Fra våre systemer henter vi informasjon om søknads, betalings og transaksjonshistorikk for lån, kreditt og kontoer som du har hos oss. Vi kan koble deg til Skatteetaten via Altinn for å innhente opplysninger om inntekt, gjeld og formue. Vi kan også innhente oversikt fra Gjeldsregisteret over din usikrede gjeld, samt skattbar inntekt fra foregående år og betalingsanmerkninger fra kredittopplysningsforetak. Du mottar informasjon fra kredittopplysningsforetak når opplysningene er innhentet derfra.

Overføring til tredjestater

Det overføres ikke data til tredjestater.

Kriterier for lagring

Søknadsinformasjon lagres til administrasjon av låneforholdet, i henhold til lovfestede foreldelsesfrister.

Hvis vi avslår søknad, lagres opplysningen om dette for å underrette om avslaget, dokumentere og rapportere. Registrerte opplysninger om et avslag kan få innvirkning på dine fremtidige søknader. Opplysninger lagres i 13 år etter avsluttet avtaleforhold,i samsvar med lovfestet foreldelsesfrist

Innhenting av opplysninger fra tredjeparter

Fra våre systemer henter vi informasjon om søknads, betalings og transaksjonshistorikk for lån, kreditt og kontoer som du har hos oss. Vi kan koble deg til Skatteetaten via Altinn for å innhente opplysninger om inntekt, gjeld og formue. Vi kan også innhente oversikt fra Gjeldsregisteret over din usikrede gjeld, opplysninger om eiendomsinformasjon fra Kartverket, samt skattbar inntekt fra foregående år og betalingsanmerkninger fra kredittopplysningsforetak.

Dine rettigheter: innsyn, retting, sletting, begrensning av personopplysninger, protest og reservasjon eller klage

DNB plikter å etterkomme krav på retting av eventuelle feil og av eget tiltak slette opplysninger som ikke lenger er nødvendig. Banken plikter å vurdere protest mot behandling av personopplysninger, og den skal alltid etterkomme reservasjon mot direkte markedsføring. 

Les om hvordan du kan utøve dine personvernrettigheter i vår personvernerklæring under "hva er dine rettigheter" og "spørsmål og klager" under "kontaktopplysninger". DNBs personvernombud kan kontaktes på epostadresse personvernombudet@dnb.no eller per post: DNB, c/o Personvernombud, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Forekomsten av profilbasert, automatisert behandling

Kredittvurdering er delvis automatisert, men basert på en modell som DNB har forshåndsdefinert og styrer.

Har du mistanke om feil vurdering, eller vil klage på vurderingen, kan henvendelsen rettes til lånerådgiver.

Sikret lån uten boligkreditt

Gjelder for finansieringsbevis.

Behandlingsansvarlig

DNB Bank ASA er behandlingsansvarlig for personopplysningene som samles inn ved din bestilling og bruk av innvilget produkt.

Formålene og grunnlagene for behandling av personopplysninger

Når du søker om dette produktet behandler vi opplysninger om din inntekt, gjeld, formue og eventuelle medskyldnere og realkausjonister. Vi innhenter opplysninger direkte fra deg, fra våre interne systemer og fra offentlige registre. Behandlingen er nødvendig for å følge både myndigheters krav og ivareta vår egen berettigede interesse til styring av egen risiko og sikring av en sunn økonomi og betalingsevne hos våre kunder. I tillegg er vi lovpålagt å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. Dersom du protesterer mot vår behandling, kan vi ikke behandle din søknad, men du har alltid rett til å korrigere opplysninger som er feil.

Når du bruker produktet behandler vi opplysninger om din løpende nedbetaling for å administrere avtaleforholdet, oppfylle lovpålagt kundekontroll, rapporteringsplikt, samt for å personalisere vår markedsføring hvis du ikke reserverer deg mot dette.

Kategorier mottakere av opplysninger

Personopplysninger kan i henhold til rapporteringsplikt bli utlevert til offentlige myndigheter og registre, samt andre som har lovhjemmel til å få utlevert personopplysninger. I tillegg overføres personopplysninger til databehandlere som behandler opplysninger på DNBs vegne.

Overføring til tredjestater

Det overføres ikke data til tredjestater.

Kriterier for lagring

Søknadsinformasjon lagres til administrasjon av låneforholdet, i henhold til lovfestede foreldelsesfrister.

Hvis vi avslår søknad, lagres opplysningen om dette for å underrette om avslaget, dokumentere og rapportere. Registrerte opplysninger om et avslag kan få innvirkning på dine fremtidige søknader. Opplysninger lagres i 13 år etter avsluttet avtaleforhold,i samsvar med lovfestet foreldelsesfrist

Innhenting av opplysninger fra tredjeparter

Fra våre systemer henter vi informasjon om søknads, betalings og transaksjonshistorikk for lån, kreditt og kontoer som du har hos oss. Vi kan koble deg til Skatteetaten via Altinn for å innhente opplysninger om inntekt, gjeld og formue. Vi kan også innhente oversikt fra Gjeldsregisteret over din usikrede gjeld, opplysninger om eiendomsinformasjon fra Kartverket, samt skattbar inntekt fra foregående år og betalingsanmerkninger fra kredittopplysningsforetak. 

Dine rettigheter: innsyn, retting, sletting, begrensning av personopplysninger, protest og reservasjon eller klage

Banken DNB plikter å etterkomme krav på retting av eventuelle feil og av eget tiltak slette opplysninger som ikke lenger er nødvendig. Banken plikter å vurdere protest mot behandling av personopplysninger, og den skal alltid etterkomme reservasjon mot direkte markedsføring. 

Dine rettigheter er: innsyn, retting, sletting, begrensning av personopplysninger, protest og reservasjon eller klage. Les om hvordan du kan utøve dine personvernrettigheter i vår personvernerklæring / "Hva er dine rettigheter" og kontaktopplysninger under "Spørsmål og klager.

Forekomsten av profilbasert, automatisert behandling

Kredittvurdering er delvis automatisert, men basert på en modell som DNB har forshåndsdefinert og styrer.

Har du mistanke om feil vurdering, eller vil klage på vurderingen, kan henvendelsen rettes til lånerådgiver.
 

Gjenstandsfinansiering

Gjelder: Billån og Båtlån

Behandlingsansvarlig

DNB Bank ASA er behandlingsansvarlig for personopplysningene som samles inn ved din bestilling og bruk av innvilget produkt.

Formålene og grunnlagene for behandling av personopplysninger

Når du søker om dette produktet behandler vi opplysninger om din inntekt, gjeld, formue og eventuelle medskyldnere og realkausjonister. Vi innhenter opplysninger direkte fra deg, fra våre interne systemer og fra offentlige registre. Behandlingen er nødvendig for å følge både myndigheters krav og ivareta vår egen berettigede interesse til styring av egen risiko og sikring av en sunn økonomi og betalingsevne hos våre kunder. I tillegg er vi lovpålagt å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. Dersom du protesterer mot vår behandling, kan vi ikke behandle din søknad, men du har alltid rett til å korrigere opplysninger som er feil.
Når du bruker produktet, behandler vi opplysninger om din løpende nedbetaling for å administrere avtaleforholdet, oppfylle lovpålagt kundekontroll, rapporteringsplikt, samt for å personalisere vår markedsføring hvis du ikke reserverer deg mot dette.

Kategorier mottakere av opplysninger

Personopplysninger kan i henhold til rapporteringsplikt bli utlevert til offentlige myndigheter og registre, samt andre som har lovhjemmel til å få utlevert personopplysninger. I tillegg overføres personopplysninger til databehandlere som behandler opplysninger på DNBs vegne.

Overføring til tredjestater

Det overføres ikke data til tredjestater.

Kriterier for lagring

Søknadsinformasjon lagres til administrasjon av låneforholdet, i henhold til lovfestede foreldelsesfrister.
Hvis vi avslår søknad, lagres opplysningen om dette for å underrette om avslaget, dokumentere og rapportere. Registrerte opplysninger om et avslag kan få innvirkning på dine fremtidige søknader. Opplysninger lagres i 13 år etter avsluttet avtaleforhold, i samsvar med lovfestet foreldelsesfrist

Innhenting av opplysninger fra tredjeparter

Fra våre systemer henter vi informasjon om søknads, betalings- og transaksjonshistorikk for lån, kreditt og kontoer som du har hos oss. Vi kan koble deg til Skatteetaten via Altinn for å innhente opplysninger om inntekt, gjeld og formue. Vi kan også innhente oversikt fra Gjeldsregisteret over din usikrede gjeld, opplysninger fra Løsøreregisteret for bil og båt om heftelser i pantobjekt, samt skattbar inntekt fra foregående år og betalingsanmerkninger fra kredittopplysningsforetak.

Dine rettigheter: innsyn, retting, sletting, begrensning av personopplysninger, protest og reservasjon eller klage

DNB plikter å etterkomme krav på retting av eventuelle feil og av eget tiltak slette opplysninger som ikke lenger er nødvendig. Banken plikter å vurdere protest mot behandling av personopplysninger, og den skal alltid etterkomme reservasjon mot direkte markedsføring.
Les om hvordan du kan utøve dine personvernrettigheter i vår personvernerklæring under "hva er dine rettigheter" og "spørsmål og klager" under "kontaktopplysninger". DNBs personvernombud kan kontaktes på epostadresse personvernombudet@dnb.no eller per post: DNB, c/o Personvernombud, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Forekomsten av profilbasert, automatisert behandling

Kredittvurdering er delvis automatisert, men basert på en modell som DNB har forhåndsdefinert og styrer. Har du mistanke om feil vurdering, eller vil klage på vurderingen, kan henvendelsen rettes til lånerådgiver.
 

Usikret kreditt

Gjelder for forbrukslån og Mastercard.

Behandlingsansvarlig

DNB Bank ASA er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn ved din bestilling og bruk av innvilget produkt.

Formålene og grunnlagene for behandling av personopplysninger

Når du søker om dette produktet behandler vi opplysninger om din inntekt, gjeld og formue. Vi innhenter opplysninger direkte fra deg, fra våre interne systemer og fra offentlige registre. Behandlingen er nødvendig for å følge både myndigheters krav og ivareta vår egen berettigede interesse til styring av egen risiko og sikring av en sunn økonomi og betalingsevne hos våre kunder. I tillegg er vi lovpålagt å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. Dersom du protesterer mot vår behandling, kan vi ikke behandle din søknad, men du har alltid rett til å korrigere opplysninger som er feil.

Når du bruker produktet behandler vi opplysninger om din løpende nedbetaling for å administrere avtaleforholdet, oppfylle lovpålagt kundekontroll, rapporteringsplikt, samt for å personalisere vår markedsføring hvis du ikke reserverer deg mot dette.

Kategorier mottakere av opplysninger

Personopplysninger kan i henhold til rapporteringsplikt bli utlevert til offentlige myndigheter og registre, samt andre som har lovhjemmel til å få utlevert personopplysninger. I tillegg overføres personopplysninger til databehandlere som behandler personopplysninger etter avtale, på DNBs vegne.

Overføring til tredjestater

Det overføres ikke data til tredjestater.

Kriterier for lagring

Søknadsinformasjon lagres til administrasjon av låneforholdet, i henhold til lovfestede foreldelsesfrister.

Hvis vi avslår søknad, lagres opplysningen om dette for å underrette om avslaget, dokumentere og rapportere. Registrerte opplysninger om et avslag kan få innvirkning på dine fremtidige søknader. Opplysninger lagres i 13 år etter avsluttet avtaleforhold,i samsvar med lovfestet foreldelsesfrist.

Innhenting av opplysninger fra tredjeparter

Fra våre systemer henter vi informasjon om søknads, betalings og transaksjonshistorikk for lån, kreditt og kontoer som du har hos oss. Vi kan også innhente oversikt fra Gjeldsregisteret over din usikrede gjeld, samt skattbar inntekt fra foregående år og betalingsanmerkninger fra kredittopplysningsforetak.

Dine rettigheter: innsyn, retting, sletting, begrensning av personopplysninger, protest og reservasjon eller klage

DNB plikter å etterkomme krav på retting av eventuelle feil og av eget tiltak slette opplysninger som ikke lenger er nødvendig. Banken plikter å vurdere protest mot behandling av personopplysninger, og den skal alltid etterkomme reservasjon mot direkte markedsføring. 

Les om hvordan du kan utøve dine personvernrettigheter i vår personvernerklæring under "hva er dine rettigheter" og "spørsmål og klager" under "kontaktopplysninger". DNBs personvernombud kan kontaktes på epostadresse personvernombudet@dnb.no eller per post: DNB, c/o Personvernombud, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Forekomsten av profilbasert, automatisert behandling

Kredittvurdering er delvis automatisert, men basert på en modell som DNB har forshåndsdefinert og styrer.

Har du mistanke om feil vurdering, eller vil klage på vurderingen, kan henvendelsen rettes til lånerådgiver.
 

Mastercard Upgrade

Behandlingsansvarlig

DNB Bank ASA er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn ved din bestilling og bruk av innvilget produkt. SAS er behandlingansvarlig for SAS Eurobonus

Formålene og grunnlagene for behandling av personopplysninger

Når du søker om dette produktet behandler vi ditt SAS EuroBonusnummer (EB-nummer) for å sende melding til SAS om å knytte ditt kredittkortnummer til EB-nummeret hos SAS EuroBonus. DNB vil også sende melding om oppgradering til Mastercard for å sikre kortet tilgang til LoungeKey. (Denne siste setningen gjelder kun for SAGA Mastercard).

Når du bruker produktet behandler vi opplysninger om dine løpende transaksjoner for å beregne fortløpende SAS EuroBonus Ekstrapoeng og gi deg oversikt på din kredittkortfaktura.

Kategorier mottakere av opplysninger

Personopplysninger kan bli utlevert til offentlige myndigheter og andre som har lovhjemmel til å få utlevert personopplysninger til databehandlere (f.eks. datasentraler mv.) som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige i selskapet.

Overføring til tredjestater

Det overføres ikke data til tredjestater.

Kriterier for lagring

EB-nummer lagres så lenge avtaleforholdet varer, og slettes 13 år etter avsluttet avtaleforhold, i samsvar med lovfestet foreldelsesfrist.

Innhenting av opplysninger fra tredjeparter

Vi innhenter bekreftelse fra SAS.

Dine rettigheter: innsyn, retting, sletting, begrensning av personopplysninger, protest og reservasjon eller klage

DNB plikter å etterkomme krav på retting av eventuelle feil og av eget tiltak slette opplysninger som ikke lenger er nødvendig. Banken plikter å vurdere protest mot behandling av personopplysninger, og den skal alltid etterkomme reservasjon mot direkte markedsføring. 

Les om hvordan du kan utøve dine personvernrettigheter i vår personvernerklæring under "hva er dine rettigheter" og "spørsmål og klager" under "kontaktopplysninger". DNBs personvernombud kan kontaktes på epostadresse personvernombudet@dnb.no eller per post: DNB, c/o Personvernombud, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Forekomsten av profilbasert, automatisert behandling

Kredittvurdering er delvis automatisert, men basert på en modell som DNB har forhåndsdefinert og styrer. Har du mistanke om feil vurdering, eller vil klage på vurderingen, kan henvendelsen rettes til lånerådgiver.
 

Konto og debet kort

Behandlingsansvarlig

DNB Bank ASA (Banken) er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger som samles inn ved din bestilling og bruk av innvilget produkt.

Formålene og grunnlagene for behandling av personopplysninger

Når du søker om dette produktet behandler vi opplysninger om din identitet og hensikt med produktet. Vi innhenter opplysninger direkte fra deg, fra våre interne systemer og fra offentlige registre. Behandlingen er nødvendig for å administrere avtaleforholdet. I tillegg er vi lovpålagt å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. Dersom du protesterer mot vår behandling, kan vi ikke behandle din søknad, men du har alltid rett til å korrigere opplysninger som er feil.

Når du bruker produktet behandler vi opplysninger om dine løpende transaksjoner for å administrere avtaleforholdet, oppfylle lovpålagt kundekontroll, rapporteringsplikt, samt for å personalisere vår markedsføring hvis du ikke reserverer deg mot dette.

Kategorier mottakere av opplysninger

Personopplysninger kan i henhold til rapporteringsplikt bli utlevert til offentlige myndigheter og registre, samt andre som har lovhjemmel til å få utlevert personopplysninger. I tillegg overføres personopplysninger til databehandlere som behandler personopplysninger etetr avtale, på DNBs vegne.

Overføring til tredjestater

Det overføres ikke data til tredjestater.

Kriterier for lagring

Søknadsinformasjon lagres til administrasjon av låneforholdet, i henhold til lovfestede foreldelsesfrister.

Hvis vi avslår søknad, lagres opplysningen om dette for å underrette om avslaget, dokumentere og rapportere. Registrerte opplysninger om et avslag kan få innvirkning på dine fremtidige søknader. Opplysninger lagres i 13 år etter avsluttet avtaleforhold,i samsvar med lovfestet foreldelsesfrist.

Innhenting av opplysninger fra tredjeparter

I tillegg til opplysninger som vi innhenter direkte fra deg, kan vi innhente opplysninger fra kredittopplysningsforetak og andre offentlige tilgjengelige kilder, øvrige banker og gjeldsregister. Dette vil blant annet være identifikasjons- og kontaktopplysninger, opplysninger knyttet til transaksjoner, inntekter, utgifter, eiendeler og gjeld.

Dine rettigheter: innsyn, retting, sletting, begrensning av personopplysninger, protest og reservasjon eller klage

DNB plikter å etterkomme krav på retting av eventuelle feil og av eget tiltak slette opplysninger som ikke lenger er nødvendig. Banken plikter å vurdere protest mot behandling av personopplysninger, og den skal alltid etterkomme reservasjon mot direkte markedsføring. 

Les om hvordan du kan utøve dine personvernrettigheter i vår personvernerklæring under "hva er dine rettigheter" og "spørsmål og klager" under "kontaktopplysninger". DNBs personvernombud kan kontaktes på epostadresse personvernombudet@dnb.no eller per post: DNB, c/o Personvernombud, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Forekomsten av profilbaser, automatisert behandling

Det er ingen forekomst av profilbasert, automatisert behandling.
 

Depositumskonto

Behandlingsansvarlig

DNB Bank ASA (Banken) er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger som samles inn ved din bestilling og bruk av innvilget produkt.

Formålene og grunnlagene for behandling av personopplysninger

Når du søker om dette produktet, behandles kontaktopplysninger om og identite til leietaker og utleier. Konto opprettes med leier som kontohaver. Banken foretar ingen kontroll av om innskuddsbeløpet innbetales. Banken behandler opplysninger som er nødvendig for innskudd og uttak av depositumsbeløpet og etterfølgende dokumentasjon for å administrere kundeforholdet og etterleve lovpålagte rapporteringsplikter. I tillegg er vi lovpålagt å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering.

Kategorier mottakere av opplysninger

Personopplysninger kan i henhold til rapporteringsplikt bli utlevert til offentlige myndigheter og registre, samt andre som har lovhjemmel til å få utlevert personopplysninger. I tillegg overføres personopplysninger til databehandlere som behandler personopplysninger etetr avtale, på DNBs vegne.

Overføring til tredjestater

Det overføres ikke data til tredjestater.

Kriterier for lagring

Opplysninger lagres i 13 år etter avsluttet avtaleforhold, i samsvar med lovfestet foreldelsesfrist.

Innhenting av opplysninger fra tredjeparter

I tillegg til opplysninger som vi innhenter direkte fra deg, kan vi innhente opplysninger fra kredittopplysningsforetak og andre offentlige tilgjengelige kilder, øvrige banker og gjeldsregister. Dette vil blant annet være identifikasjons- og kontaktopplysninger, opplysninger knyttet til transaksjoner, inntekter, utgifter, eiendeler og gjeld.

Dine rettigheter: innsyn, retting, sletting, begrensning av personopplysninger, protest og reservasjon eller klage

DNB plikter å etterkomme krav på retting av eventuelle feil og av eget tiltak slette opplysninger som ikke lenger er nødvendig. Banken plikter å vurdere protest mot behandling av personopplysninger, og den skal alltid etterkomme reservasjon mot direkte markedsføring. 

Les om hvordan du kan utøve dine personvernrettigheter i vår personvernerklæring under "hva er dine rettigheter" og "spørsmål og klager" under "kontaktopplysninger". DNBs personvernombud kan kontaktes på epostadresse personvernombudet@dnb.no eller per post: DNB, c/o Personvernombud, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Forekomsten av profilbasert, automatisert behandling

Det er ingen forekomst av profilbasert, automatisert behandling.