Obligasjonsfond og likviditetsfond

 
Se også: Avkastningstall og fondskurser på våre fond, fond