Obligasjonsfond og pengemarkedsfond

 
Se også: Avkastningstall og fondskurser på våre fond, fond