Våre pengemarkedsfond og obligasjonsfond

 
Se også: Avkastningstall og fondskurser på våre fond, fond