Emisjoner, børsnoteringer m.m.

Axactor AB (publ.) – Subsequent offering

Axactor

(25.11.2016) DNB Markets is acting as Manager in relation to the subsequent offering in Axactor AB (publ.) (“Axactor” or the “Company”).

 
Kontakt DNB Markets
For mer informasjon om emisjonen
Telefon: 23 26 81 01

For veiledning rundt bestilling av aksjer eller spørsmål om tildeling
Telefon: 23 26 80 20

For veiledning og hjelp til omsetning av aksjer eller omsettbare tegningsretter
Telefon: 915 08940

Vilkår og avtaler

Pågående emisjoner

Arkiv emisjoner