Analyser og rapporter

graf
Her finner du oversikt over analyser, rapporter og du kan lese om vårt syn på finansmarkedene.

Markedssyn

Vi drar nytte av den samlede kompetansen til våre spesialister og kommer frem til ett felles syn på hva vi tror om markedene fremover.


» Her finner du vårt markedssyn

Private Banking Premium

Her finner du månedsrapporter og en generell oppdatering av fondene.

» Private Banking Premium
 

Private Banking fond og månedsrapporter

På fondslisten får du oversikt over alle våre fond. Under "dokumenter" finner du månedsrapport og annen nyttig informasjon.

Analyser fra DNB Markets

Her finner du analyser og rapporter om makro, valuta, aksjer og råvarer.

» Analyser og rapporter fra DNB Markets

Forbehold

» Les forbehold (disclaimer)