IPS - Link Pensjon Spar og Garanti Pensjon Spar

Blond dame

Tidspunktet for når du startet sparing i individuell pensjonssparing (IPS) bestemmer hvilke spare- og skatteregler sparingen din følger. I dag kan du spare i IPS uten garanti med nye skatteregler.

Nedenfor finner du en kort beskrivelse av Link Pensjon Spar og Garanti Pensjon Spar, samt en IPS kalkulator hvor du kan beregne forventet pensjonsutbetaling fra disse. Disse produktene får du ikke kjøpt i dag. 

Om IPS (gammel IPS)

  • Sparing i IPS gir en skatteutsettelse. Du kan spare inntil 15 000 kroner årlig og dette gir fradrag i skattepliktig inntekt på 3 300 kroner (22 prosent)
  • Når du får pensjonen utbetalt beskattes den som pensjonsinntekt. Skatten vil utgjøre ca 40 prosent hvis du har en pensjonsinntekt på ca 198 000 kroner eller høyere
  • IPS kan utbetales fra 62 år. Utbetalingsperioden må vare i minimum 10 år og kan ikke avsluttes før ved fylte 77 år
  • Det er ingen garantert avkastning knyttet til sparing i Link Pensjon Spar. Verdiutviklingen bestemmes av kursutviklingen i de fond du til enhver tid har valgt. Forventet avkastning påvirkes av kostnadene i de fond du velger
  • Garanti Pensjon Spar gir en årlig avkastning på minst 1,9 prosent på innestående pensjonskapital - før fradrag av kostnader. Årlig minsteavkastninger brutto - før fradrag av kostnader

Priser på Link Pensjon Spar (investeringsvalg)

Innbetalingskostnader:
0,0%

Årlig administrasjonskostnad:
0,30%

Årlig forvaltningskostnad:
Kostnader knyttet til det enkelte fond belastes daglig av fondsforvalter og er allerede avregnet i fondskursene som offentliggjøres.

» Se fullstendig fondsutvalg

Priser på Garanti Pensjon Spar (årlig minsteavkastning):

Innbetalingskostnader:
0,0 %

Årlig administrasjonskostnad:
0,6 %

Årlig forvaltningskostnad:
1,3 %

» Etisk forvaltning og investeringsfilosofi
 
» Faktaark Link Pensjon Spar
» Vilkår Link Pensjon Spar
» Faktaark Garanti Pensjon Spar
» Vilkår Garanti Pensjon Spar
  Gammel IPS Ny IPS
Opprettet 2008 - november 2017 Fra november 2017
Innbetaling Maks 15 000 kroner Maks 40 000 kroner
Utbetaling Du kan tidligst ta ut pengene ved 62 år og utbetalingen må skje i minst 10 år og frem til 77 år Du kan tidligst ta ut pengene ved 62 år og utbetalingen må skje i minst 10 år og frem til 80 år
Skatt Utbetalingen beskattes som pensjonsinntekt (inntil 43 prosent i 2019) Utbetalingen beskattet som alminnelig inntekt (22 prosent i 2019)

For de fleste er det lønnsomt å stoppe sparing i dagens IPS og starte sparing i ny IPS. Grunnen til det er at utbetaling etter gammel ordning beskattes som pensjonsinntekt, mens ved ny IPS beskattes utbetaling kun som alminnelig inntekt. Det er ikke mulig å flytte oppspart pensjon fra gammel til ny IPS.
 

Beregn din pensjonsutbetaling

I kalkulatoren kan du beregne din fremtidige pensjonsutbetaling fra DNB Liv. Beregningen er forutsatt en gjennomsnittlig realavkastning på hhv. 2,18, 1,59 og 1,21 prosent. Tallet er etter kostnader (1,9 % kan variere etter valg av fond) og inflasjon (2,5 %), men før skatt. Tallene illustrerer en gjennomsnittlig pensjon i utbetalingsperioden.

Beregn din IPS pensjonsutbetaling fra DNB Liv

62656770
 
 
 
*Maksimalt månedlig beløp er 1 250 kr per måned (totalt 15 000 kr per år).**Minste tillatte utbetalingstid er til fylte 77 år, men uansett minimum 10 år.Skatteregler

Innbetaling til IPS gir fradrag i inntekten (ligningen) på samme måte som renteutgifter på lån. Derfor vil årlig sparing av eksempelvis 10.000 kroner bare koste 7.600 kroner regnet etter skatteoppgjøret påfølgende år, fordi skatten reduseres med 24 prosent av innbetalingen.

Sparing i IPS er dessuten fritatt for formueskatt. Enslige og ektepar som har netto formue må betale formuesskatt som utgjør 0,85 prosent av det formuen overstiger henholdsvis 1.480.000/2.960.000 kroner (2017).

Det betales ikke skatt av avkastningen i sparetiden. Når pensjonen utbetales beskattes også avkastningen som en del av pensjonen – som pensjonsinntekt.

Ved fullt uttak av alderspensjon i folketrygden/AFP beskattes pensjonsinntekt i 2017 slik:

InntektsintervallMarginalskatt
          0 – 188.700 = ingen skatt
188.700 – 230.950= 36,7 %
230.950 – 580.650= 37,5 %
580.650 – 934.050= 40,6 %
934.050 – = 42,7 %

Som det fremgår ovenfor er marginalskatten på all pensjonsinntekt mellom 188.700 kroner og 934.050 kroner ca. 40 prosent.

Beregnet skatt på din pensjonsutbetaling blir derfor tilnærmet korrekt om du regner med 40 prosent skatt på pensjon mellom minstepensjon og 934.050, og at pensjonen etter skatt utgjør 60 prosent.

 
trueIPSInitiertAge sliderSaving per monthPension ageAccumulated pension capitalYears until pensionBestill knappagesavingmonthpensionyearspaymentagebalance018611false00125050false015231false555
IPS Pensjon Spar og Garanti Pensjon Spar er spareforsikringsprodukter og leveres fra DNB Liv.