2019

Nedenfor vil du finne dokumentasjon for et utvalg av tidligere, og eventuelle pågående, obligasjonsemisjoner tilrettelagt av DNB Markets i 2019.

Alle dokumenter er i pdf-format.


Sparebanken Telemark
ISIN: NO0010870884
2,46% Sparebanken Telemark åpent obligasjonslån 2019/2025
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Trøndelag fylkeskommune 
ISIN: NO0010868847
FRN Trøndelag fylkeskommune obligasjonslån 2019/2024
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Ferde AS
ISIN: NO0010867609
FRN Ferde AS åpent grønt obligasjonslån 2019/2022 Bypakke Bergen
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Ferde AS
ISIN: NO0010867625
FRN Ferde AS åpent grønt obligasjonslån 2019/2023 Bypakke Bergen
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Ferde AS
ISIN: NO0010867633
FRN Ferde AS åpent grønt obligasjonslån 2019/2025 Bypakke Bergen
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Nittedal kommune
ISIN: NO0010868086
2,215% Nittedal kommune obligasjonslån 2019/2027
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Sparebanken Sør
ISIN: NO0010867658
FRN Sparebanken Sør evigvarende fondsobligasjonslån 2019 med innløsningsrett for utsteder
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Trøndelag Fylkeskommune
ISIN: NO0010868250
FRN Trøndelag fylkeskommune obligasjonslån 2019/2025
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Kredittforeningen for Sparebanker
ISIN: NO0010868474
FRN Kredittforeningen for Sparebanken åpent obligasjonslån 2019/2024
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Trondheim kommune
ISIN: NO0010867013
2,243% Trondheim kommune åpent obigasjonslån 2019/2029
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Hordaland fylkeskommune
ISIN: NO0010865975
1.924% Hordaland fylkeskommune obigasjonslån 2019/2024
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Haugesund Sparebank
ISIN: NO0010865082
FRN Haugesund Sparebank åpent obligasjonslån 2019/2024
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
SpareBank 1 Østfold Akershus
ISIN: NO0010866049
2.18% SpareBank 1 Østfold Akershus åpent obligasjonslån 2019/2024
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
SpareBank 1 Næringskreditt AS
ISIN: NO0010866189
SpareBank 1 Østfold Akershus åpent obligasjonslån 2019/2024
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Eika Boligkreditt AS
ISIN: NO0010864333
FRN Eika Boligkreditt AS ansvarlig obligasjonslån 2019/2029 med innløsningsrett for utsteder
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Enebakk kommune
ISIN: NO0010864135
2,245 % Enebakk kommune obligasjonslån 2019/2029
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Drammen kommune
ISIN: NO0010864382
FRN Drammen kommune obligasjonslån 2019/2024
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Larvik kommune
ISIN: NO0010863889
2,138 % Larvik kommune obligasjonslån 2019/2029
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Mandal kommune 
ISIN: NO0010864010
FRN Mandal kommune obligasjonslån 2019/2022
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Haugesund kommune
ISIN: NO0010864028
1,95 % Haugesund kommune obligasjonslån 2019/2025
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Rælingen kommune 
ISIN: NO0010863822
FRN Rælingen kommune obligasjonslån 2019/2025
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Eiendomskreditt AS
ISIN: NO0010863723
FRN Eiendomskreditt AS ansvarlig obligasjonslån 2019/2029 med innløsningsrett for utsteder
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Rana kommune
ISIN: NO0010863640
2,015 % Rana kommune obligasjonslån 2019/2027
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Ferde AS
ISIN: NO0010863269
FRN Ferde AS åpent obligasjonslån 2019/2021
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Buskerud Fylkeskommune
ISIN: NO0010860992
1,857 % Buskerud fylkeskommune obligasjonslån 2019/2029 
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Sola Kommune
ISIN: NO0010860554
1,995 % Sola kommune obligasjonslån 2019/2029 
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Randaberg Kommune
ISIN: NO0010860323
2,07 % Randaberg kommune obligasjonslån 2019/2029 
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Surnadal Sparebank
ISIN: NO0010859374
FRN Surnadal Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2019/2029 med innløsningsrett for utsteder 
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Sparebanken Øst
ISIN: NO0010859200
FRN Sparebanken Øst evigvarende fondsobligasjonslån 2019 med innløsningsrett for utsteder
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Trøndelag fylkeskommune
ISIN: NO0010859556
2,013 % Trøndelag fylkeskommune obligasjonslån 2019/2024
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Pareto Bank
ISIN: NO0010858541
FRN Pareto Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2019/2029 med innløsningsrett for utsteder
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Pareto Bank
ISIN: NO0010858558
FRN Pareto Bank ASA evigvarende fondsobligasjonslån 2019 med innløsningsrett for utsteder
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
OBOS-banken
ISIN: NO0010858988
FRN OBOS-banken AS åpent obligasjonslån 2019/2022
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Skue Sparebank
ISIN: NO0010856982
FRN Skue Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2019/2029 med innløsningsrett for utsteder
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Sparebank 1 BV
ISIN: NO0010858426
FRN Sparebank 1 BV evigvarende fondsobligasjonslån 2019 med innløsningsrett for utsteder 
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Landkreditt Bank AS
ISIN: NO0010858681
FRN Landkreditt Bank AS åpent obligasjonslån 2019/2023
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
SSB Boligkreditt AS
ISIN: NO0010856271
2,01 % SSB Boligkreditt AS Covered Bond Issue 2019/2023 (extendable to 5 June 2024)
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Ferde AS
ISIN: NO0010853054
FRN Ferde AS åpent obligasjonslån 2019/2021
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Lillestrøm Sparebank
ISIN: NO0010853237
FRN Lillestrøm Sparebank evigvarende fondsobligasjonslån 2019 med innløsningsrett for utsteder
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Totens Sparebank
ISIN: NO0010856412
FRN Totens Sparebank evigvarende fondsobligasjonslån 2019 med innløsningsrett for utsteder
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Totens Sparebank
ISIN: NO0010856420
FRN Totens Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2019/2029 med innløsningsrett for utsteder 
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Melhus Sparebank
ISIN: NO0010856289
FRN Melhus Sparebank åpent obligasjonslån 2019/2022
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Andebu Sparebank
ISIN: NO0010856255
FRN Andebu Sparebank åpent obligasjonslån 2019/2022
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Ferde AS
ISIN: NO0010853203
FRN Ferde AS åpent obligasjonslån 2019/2022 Hardangerbrua
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Ferde AS
ISIN: NO0010853211
FRN Ferde AS åpent obligasjonslån 2019/2024 Hardangerbrua
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Haugesund Sparebank 
ISIN: NO0010853534
FRN Haugesund Sparebank åpent obligasjonslån 2019/2022
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Jernbanepersonalets Sparebank
ISIN: NO0010853401
FRN Jernbanepersonalets Sparebank åpent obligasjonslån 2019/2024
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Voss Veksel- og Landmandsbank
ISIN: NO0010853369
FRN Voss Veksel- og Landmandsbank ASA åpent obligasjonslån 2019/2024
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Søgne og Greipstad Sparebank
ISIN: NO0010852932
FRN Søgne og Greipstad Sparebank åpent obligasjonslån 2019/2023
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
SpareBank 1 Lom og Skjåk
ISIN: NO0010852619
FRN SpareBank 1 Lom og Skjåk åpent obligasjonslån 2019/2024
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Landkreditt Boligkreditt AS
ISIN: NO0010852064
FRN Landkreditt Boligkreditt AS åpent obligasjonslån med fortrinnsrett 2019/2026 (utvidet forfall 15.05.2019)
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Sparebanken Vest
ISIN: NO0010852221
FRN Sparebanken Vest ansvarlig obligasjonslån 2019/2029 med innløsningsrett for låntaker
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Hegra Sparebank
ISIN: NO0010851652
FRN Hegra Sparebank åpent obligasjonslån 2019/2022
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Ås Kommune
ISIN: NO0010851835
FRN Ås kommune åpent obligasjonslån 2019/2022
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Drammen Kommune
ISIN: NO0010850209
2,155 % Drammen kommune obligasjonslån 2019/2024
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Ørskog Sparebank
ISIN: NO0010850373
FRN Ørskog Sparebank åpent obligasjonslån 2019/2024
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Fana Sparebank
ISIN: NO0010849813
FRN Fana Sparebank evigvarende fondsobligasjonslån 2019 med innløsningsrett for Låntager. 
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Orkla Sparebank 
ISIN: NO00108499870
FRN Orkla Sparebank åpent obligasjonslån 2019/2024
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Kragerø kommune
ISIN: NO0010849680
1,955 % Kragerø kommune obligasjonslån 2019/2022
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Blaker Sparebank 
ISIN: NO0010849755
FRN Blaker Sparebank åpent obligasjonslån 2019/2022
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Ferde AS
ISIN: NO0010849318
FRN Ferde AS åpent obligasjonslån 2019/2024
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Ferde AS
ISIN: NO0010849300
FRN Ferde AS åpent obligasjonslån 2019/2022
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Ferde AS
ISIN: NO0010849326
2,36 % Ferde AS åpent obligasjonslån 2016/2026
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Larvik kommune
ISIN: NO0010847197
FRN Larvik kommune obligasjonslån 2019/2024
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Molde kommune
ISIN: NO0010847171
FRN Molde kommune obligasjonslån 2019/2024
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Vadsø kommune
ISIN: NO0010847148
FRN Vadsø kommune obligasjonslån 2019/2024
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Rauma kommune
ISIN: NO0010849219
2,045% Rauma kommune obligasjonslån 2019/2027
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Santander Consumer Bank
ISIN: NO0010846322
FRN Santander Consumer Bank AS åpent obligasjonslån 2019/2024
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Skue Sparebank
ISIN: NO0010843568
FRN Skue Sparebank åpent obligasjonslån 2019/2024
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Ålesund Kommune
ISIN: NO0010843329
FRN Ålesund kommune obligasjonslån 2019/2021
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Spareskillingsbanken
ISIN: NO0010843162
FRN Spareskillingsbanken åpent obligasjonslån 2019/2022
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
BN Bank ASA 
ISIN: NO0010843154
2,60 % BN Bank ASA åpent obligasjonslån 2019/2025
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Tysnes Sparebank
ISIN: NO0010842610
FRN Tysnes Sparebank åpent obligasjonslån 2019/2022  
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Drangedal Sparebank
ISIN: NO0010842545
FRN Drangedal Sparebank åpent obligasjonslån 2019/2022  
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Romsdal Sparebank
ISIN: NO0010842461
FRN Romsdal Sparebank åpent obligasjonslån 2019/2020   
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Storebrand Bank ASA
ISIN: NO0010841562
FRN Storebrand Bank ASA åpent obligasjonslån 2019/2022   
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
OBOS Boligkreditt AS
ISIN: NO0010841232
FRN OBOS Boligkreditt AS Covered Bond issue 2019/2024 (Extendable to 19 June 2025)   
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale
Stavanger kommune
ISIN: NO0010841455
2,68 % Stavanger kommune obligasjonslån 2019/2029                                                            
» Lånebeskrivelse
» Låneavtale