2022

Nedenfor finner du dokumentasjon for et utvalg av tidligere, og pågående, obligasjonsemisjoner tilrettelagt av DNB Markets i 2022. For Obligasjonsemisjoner lagt ut i 2021, gå til denne siden.

Alle dokumenter er i pdf-format.

Ørskog Sparebank
ISIN: NO0012639535
FRN Ørskog Sparebank evigvarende fondsobligasjonslån 2022 med innløsningsrett for Utsteder
>> Låneavtale
>> Lånebeskrivelse
Rælingen Kommune
ISIN: NO0012643305
4,04 % Rælingen kommune obligasjonslån 2022/2030
>> Låneavtale
>> Lånebeskrivelse
Karmøy Kommune
ISIN: NO0012692609
FRN Karmøy kommune obligasjonslån 2022/2026
>> Låneavtale
>> Lånebeskrivelse
Sandnes Sparebank
ISIN: NO0012643297
FRN Sandnes Sparebank ansvarlig obligasjonslån 2022/2032 med innløsningsrett for Utsteder
>> Låneavtale
>> Lånebeskrivelse
Skagerak Sparebank
ISIN: NO0012654518
FRN Skagerrak Sparebank senior usikret åpent obligasjonslån 2022/2025
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Rælingen kommune
ISIN:NO0012643305
4,04 % Rælingen kommune obligasjonslån 2022/2030
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Skue Sparebank
ISIN: NO0012637372
FRN Skue Sparebank senior usikret grønt obligasjonslån 2022/2027
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
OBOS-banken AS
ISIN: NO0012635152
FRN OBOS-banken AS senior usikret (MREL-tellende gjeld) åpent obligasjonslån 2022/2025
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
BN Bank ASA
ISIN: NO0012626060
4,07 % BN Bank ASA senior usikret (MREL-tellende gjeld) åpent obligasjonslån 2022/2027
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Helgeland Kraft AS
NO0012627118
FRN Helgeland Kraft AS senior usikret grønt obligasjonslån 2022/2028
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Vestre Toten Kommune
ISIN: NO0012626094
3.75 % Vestre Toten kommune obligasjonslån 2022/2025
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Sparebanken Sør
ISIN: NO0012626946
FRN Sparebanken Sør evigvarende fondsobligasjonslån 2022 med innløsningsrett for Utsteder
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Eika Boligkreditt AS
ISIN: NO0012618927
FRN Eika Boligkreditt AS ansvarlig obligasjonslån 2022/2032 med innløsningsrett for Utsteder
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Storebrand Bank
ISIN: NO0012617697
FRN Storebrand Bank ASA senior usikret (MREL-tellende gjeld) åpent obligasjonslån 2022/2025
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Flekkefjord Sparebank
ISIN: NO0012612235
FRN Flekkefjord Sparebank senior usikret åpent obligasjonslån 2022/2026
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Ulstein Kommune
ISIN: NO0012612227
3,479 % Ulstein kommune obligasjonslån 2022/2027
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Ferde AS
ISIN: NO0012581083
3,69% Ferde AS senior åpent obligasjonslån 2022/2032
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Grimstad Kommune
ISIN: NO0012564238
FRN Grimstad kommune obligasjonslån 2022/2024
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Hemne Sparebank
ISIN: NO0012559295
FRN Hemne Sparebank senior usikret åpent obligasjonslån 2022/2024
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Vegamot AS
ISIN: NO0012552977
3,924 % Vegamot AS obligasjonslån 2022/2031 Prosjekt E6 Ulsberg-Melhus
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Vegamot AS
ISIN: NO0012554635
3,937 % Vegamot AS obligasjonslån 2022/2032 Prosjekt E6 Ranheim-Åsen
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
KLP Boligkreditt AS
ISIN: NO0012550179
FRN KLP Boligkreditt AS Open Covered Bond Issue 2022/2026 (Extendable to 17 February 2027)
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Brage Finans AS
ISIN: NO0012549577
FRN Brage Finans AS åpent grønt obligasjonslån 2022/2025
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Brage Finans AS
ISIN: NO0012549585
FRN Brage Finans AS åpent grønt obligasjonslån 2022/2027
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Bank 2
ISIN: NO0012535865
FRN Bank2 ASA ansvarlig obligasjonslån 2022/2032 med innløsningsrett for Utsteder
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Verd Boligkreditt AS
ISIN: NO0012548900
FRN Verd Boligkreditt AS obligasjonslån med fortrinnsrett 2022/2027 (Utvidet forfall til april 2028)
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Bergen Kommune
ISIN: NO0012550146
FRN Bergen kommune obligasjonslån 2022/2026
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Sparebanken Møre
ISIN: NO0012526286
FRN Sparebanken Møre evigvarende fondsobligasjonslån 2022 med innløsningsrett for Utsteder
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Kredittforeningen for Sparebanker
ISIN: NO0012524968
FRN Kredittforeningen for Sparebanker åpent grønt obligasjonslån 2022/2026
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Nortura SA
ISIN: NO0012519737
Nortura SA FRN Subordinated Hybrid Callable Bond Issue NOK 750,000,000 bonds 2022/2047
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Bergen kommune
ISIN: NO0012517574
FRN Bergen kommune obligasjonslån 2022/2024
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Askim og Spydeberg Sparebank
ISIN: NO0012517624
FRN Askim & Spydeberg Sparebank senior usikret åpent obligasjonslån 2022/2027
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Rogaland Fylkeskommune
ISIN: NO0012499138
3.308 % Rogaland fylkeskommune obligasjonslån 2022/2029
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Ringerikskraft
ISIN: NO0012494634
FRN Ringerikskraft AS senior usikret åpent obligasjonslån 2022/2025
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Kredittforeningen for Sparebanker
ISIN: NO0012495284
FRN Kredittforeningen for Sparebanker åpent grønt obligasjonslån 2022/2025
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Strømmen Sparebank
ISIN: NO0012495391
FRN Strømmen Sparebank senior usikret åpent obligasjonslån 2022/2024
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Sparebank1 Sørøst-Norge
ISIN: NO0012495979
FRN SpareBank 1 Sørøst-Norge ansvarlig obligasjonslån 2022/2032 med innløsningsrett for Utsteder
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Sandefjord kommune
ISIN: NO0012485152
FRN Sandefjord kommune obligasjonslån 2022/2025
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Sbanken Boligkreditt
ISIN: NO0012483835
FRN Sbanken Boligkreditt AS Covered Bond Issue 2022/2027 (Extendable to 29 March 2028)
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Drammen kommune
ISIN: NO0012484478
2,89 % Drammen kommune obligasjonslån 2022/2025 med innløsningsrett for utsteder
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Pareto Bank ASA
ISIN: NO0012478397
FRN Pareto Bank ASA evigvarende fondsobligasjonslån 2022 med innløsningsrett for utsteder
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Pareto Bank ASA
ISIN: NO0012478413
FRN Pareto Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2022/2032 med innløsningsrett for utsteder>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Larvikbanken 
ISIN: NO0012444605
FRN Larvikbanken – Din Personlige Sparebank åpent obligasjonslån 2022/2025
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Larvikbanken
ISIN: NO0012444613
FRN Larvikbanken – Din Personlige Sparebank åpent obligasjonslån 2022/2027
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Brage Finans AS
ISIN: NO0012473422
FRN Brage Finans AS evigvarende fondsobligasjonslån 2022 med innløsningsrett for utsteder>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Brage Finans AS
ISIN: NO0012473430
FRN Brage Finans AS ansvarlig obligasjonslån 2022/2032 med innløsningsrett for utsteder
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Farsund kommune
ISIN: NO0012472515
FRN Farsund kommune obligasjonslån 2022/2025
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Sogndal kommune
ISIN: NO0012472556
FRN Sogndal kommune obligasjonslån 2022/2026
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Rælingen kommune
ISIN: NO0012473349
2,86 % Rælingen kommune obligasjonslån 2022/2026LL
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Storebrand Bank ASA
ISIN: NO0012446428
FRN Storebrand Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2022/2032 Med innløsningsrett for utsteder
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Østre Agder Sparebank
ISIN: NO0012450644
FRN Østre Agder Sparebank senior usikret åpent obligasjonslån 2022/2025
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Bamble Kommune
ISIN: NO0012451246
2,50 % Bamble kommune obligasjonslån 2022/2026
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Vegamot AS
ISIN: NO0011207250
2,383 % Vegamot AS obligasjonslån 2022/2032 E6 Ulsberg-Melhus
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Vegfinans Innlandet AS
ISIN: NO0012424094
FRN Vegfinans Innlandet AS senior åpent obligasjonslån 2022/2024.
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Vegfinans Innlandet AS
ISIN: NO0012424110
2,18 % Vegfinans Innlandet AS senior åpent obligasjonslån2022/2026.
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Sparebanken Møre
ISIN: NO0012422916
FRN Sparebanken Møre Etterstilt senior grønt åpent obligasjonslån 2022/2028 med fast løpetid
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Ferde AS
ISIN: NO0012423534
FRN Ferde AS senior grønt obligasjonslån 2022/2027
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
SSB Boligkreditt AS
ISIN: NO0012422908
FRN SSB Boligkreditt AS Covered Bond Issue 2022/2027 (Extendable to 26 April 2028)
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Etne Kommune
ISIN: NO0012422833
FRN Etne kommune obligasjonslån 2022/2024
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale
Gjøvik Kommune
ISIN: NO0012422874
FRN Gjøvik kommune obligasjonslån 2022/2029
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale

Orkla Sparebank
ISIN: NO0011204232
FRN Orkla Sparebank senior usikret åpent obligasjonslån 2022/2026
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale

Østre Agder Sparebank
ISIN: NO0011204349
FRN Østre Agder Sparebank senior usikret åpent obligasjonslån 2022/2025
>> Lånebeskrivelse
>> Låneavtale